Использование метода case study в учебном процессе при преподавании истории как один из способов реализации компетентностного подхода

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА

ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASESTUDY У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ ПРИ ВИКЛАДАННІ ІСТОРІЇ ЯК ОДИН ІЗ СПОСОБІВ РЕАЛІЗАЦІЇ КОМПЕТЕНТНІСНОГО ПІДХОДУ

З історії виникнення кейс-методу

Сутність методу ситуаційних вправ

Як організувати діяльність в режимі кейс-методу?

ОСОБЛИВОСТІ ТА МЕТОДИКА ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ CASE STUDY НА УРОКАХ ІСТОРІЇ В ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ

Особливості застосування методу casestudy на уроці історії

Притча як засіб мотивації навчальної діяльності при використанні кейс-технологій

Кейси до уроків історії

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Розселення людей по земній кулі»

- ІСТОРІЯ. 6 КЛАС. «Ассирійська держава»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Розселення слов’янських племен на території України. Сусіди східних слов’ян»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ-Х ст.»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого Запровадження християнства»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. «Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 8 КЛАС. «Люблінська унія»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 8 КЛАС. «Високе Відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Початок національного відродження»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Поширення ідей Просвітництва у Західній Україні»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 9 КЛАС. «Масонство в Україні. Україна в програмних документах декабристів»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внесок українського народу у перемогу над нацизмом»

- ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 11 КЛАС. «Внутрішньополітичне становище та економічне життя УРСР у середині 50-х років. Початок лібералізації суспільного життя»

- ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 11 КЛАС. ТЕМА. «СРСР у період з 1945-1964 рр. Завершення епохи Сталіна. Хрущовська «відлига»

Розробки уроків з використанням методу кейс-стаді

ДОЦІЛЬНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ СИТУАЦІЙНИХ ВПРАВ НА УРОКАХ ІСТОРІЇ

ЛІТЕРАТУРА

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. ТЕМА. «Суспільно-політичний устрій та господарське життя Русі-України в ІХ-Х ст.»

Особливість наступного кейсу полягає в тому, що 3 групи учнів працюють з одним і тим же джерелом, але вирішують різні завдання.

Із «Записок» Ахмеда Ібн-Фадлана, посланника арабського халіфа при дворі царя камських болгар

«Я бачив русів, коли вони прийшли із своїми товарами і розташувалися по ріці Ітіль, і я не бачив більш досконалих людей, ніж вони, так ніби вони пальмові дерева; вони руді, не надівають ні курток, ні каптанів, але у них чоловік надіває кісу, якою він обвиває один з боків, і одну руку випускає з-під неї. Кожен з них має при собі нерозлучно меч, ніж і сокиру; мечі ж широкі, хвилеподібні, клинки франкської роботи. Починаючи від кінця нігтя, кожного з них до його шиї, (видно) зелені дерева, зображення, та інші речі. Кожна ж їх жінка має на грудях прикріплену коробочку чи з заліза, чи з міді, із срібла чи золота, зважаючи на достаток чоловіка і його майно; у кожній же коробочці є кільце, до якого прикріплено ніж, також на грудях. На шиї вони мають золоті і срібні ланцюги, бо коли чоловік має 10 000 диргемів, робить він дружині ланцюг; коли мав 20 000, робить він їй два ланцюги, так само кожного разу, коли у нього додається 10 000 диргемів, добавляє він ще ланцюг своїй дружині, отже, часто одна з них має багато ланцюгів на шиї. Найкраща прикраса у них - зелене намисто з глини, з тих бус, які бувають на кораблях; вони стараються за всяку ціну добути їх, купують одну бусу за диргем і нанизують ними намиста своїх дружин... Вони приходять із своєї країни і кидають якорі в Ітіль, що є велика ріка, і споруджують на її березі дерев’яні будинки; в одному ж будинку збирається їх десять, двадцять, також менше або більше. У кожного з них є лава, на якій він сидить разом з гарними його дівчатами для торгу...

Під час прибуття їхніх суден до якірного місця кожен з них виходить, маючи з собою хліб, м’ясо, молоко, цибулю і гаряче питво, підходить до високого поставленого стовпа, що має обличчя, подібне до людського, а навколо нього малі зображення, позаду цих зображень вставлені в землю високі стовпи. Він же підходить до великого зображення, простягається перед ним і говорить: «О господарю! Я прийшов здалека, зо мною дівчат стільки і стільки голів, соболів - стільки-то шкур»; поки не згадає все, що він привіз із собою з свого товару. Потім говорить: «Цей подарунок приніс я тобі» і залишає принесене ним перед стовпом, говорячи: «Бажаю, щоб ти мені доставив купця з динарами і диргемами, який купив би у мене все, що бажаю (продати), і не перечив би мені в усьому, що я йому не скажу»; потім він іде звідти.

Якщо продаж буває утруднений і час його триває довго, то він повертається з іншим подарунком удруге, втретє, і якщо бажане ним усе ще загаюється, то він приносить одному з тих малих зображень подарунок і просить його про заступництво, говорячи: «Це є дружини господаря нашого і його дочки», і він не проминає жодного зображення, якого не просив би і не молив би про заступництво і не вклонявся б йому принижено.

Часто ж продаж буває йому легкий, і, коли він все продає, говорить: «Господар мій виконав моє бажання, треба винагородити його за те». І бере він певне число рогатої худоби і овець, убиває їх, частину м’яса роздає бідним, решету ж приносить і кидає перед великим стовпом і малими, що його оточують, і вішає голови рогатої худоби і овець на стовпи, встромлені у землю, а коли настає ніч, то приходять собаки і з’їдають те; тоді той, що це зробив, говорить: «Мій господар виявив ласку до мене і з’їв мій подарунок».

Завдання

Кейс 1

- Проаналізуйте документ і визначте характерні ознаки соціального й економічного розвитку Русі. Спробуйте визначити дату створення цього документа.

Кейс 2

- Проаналізуйте документ за таким планом:

1. Рівень соціальних відносин у русів.

2. Характер торгівлі.

3. Релігія русів.

4. Моральні цінності.

Кейс 3

- Уважно прочитайте документ і:

1. Визначте, яким товаром торгували руси і що вони при собі мали. На основі цього зробіть висновок:

а) які заняття були поширені у русів; б) з якими країнами вони торгували.

2. З’ясуйте, які соціальні відносини існували у русів, чи було в них майнове розшарування та певні категорії залежних людей.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. ТЕМА. «Внутрішня і зовнішня політика Володимира Великого Запровадження християнства»

Володимир, ставши християнином, сказав: «Худо, що мало міст біля Києва», - і почав будувати міста по Десні, Трубежу, Стугні, Сулі та інших річках. Ці укріплені пункти заселялися бойовими людьми, «мужами кращими», за словами літопису, які вербувалися з різних племен, слов’янських і фінських, що населяли руську рівнину. З плином часу ці укріплені місця з’єднувалися між собою земляними валами і лісовими засіками. Так, по південних і південно-східних кордонах тодішньої Русі, на правій і лівій стороні Дніпра, виведені були в Х і XI ст. ряди земляних окопів і сторожових «застав»…

Запитання

1. Що слугувало причиною створення прикордонних укріплень?

2. В «Слові о полку Ігоревім» лінія кордону Давньоруської держави зазначалась словами «О, Руська земле! Ти вже за горою!..» Визначте географічне розташування Русі-України.

3. Знайдіть в тексті відомості про прикордонні застави? Яка їх мета?

4. Визначте головну проблему даного кейсу.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. ТЕМА. «Правління Володимира Мономаха та його сина Мстислава Великого»

Володимир Мономах «Повчання» (початок XII ст. )

«А тепер я вам розповім, діти мої, про труд свій, тому що труждався я, походи діючи і лови, з тринадцяти літ. (1093)... Після смерті отця і при Святополці... бившися з половцями...

А потім мир учинили ми з Тугорканом і з іншими князями половецькими...

(1094). А потім Олег Святославич на мене прийшов з половецькою землею до Чернігова, і дружина моя билася з ним вісім днів через малий рів, не давши їм увійти в острог. Пожалівши християнські душі, і села, що горіли, і монастирі, я сказав: «Не хвалитися поганим!». І оддав я брату отця його місце, а сам пішов на місце отця свого - до Переяславля.

(1094-1097). І сидів я в Переяславлі три літа і три зими з дружиною своєю, і багато біди зазнали ми од раті і од голоду.

(1107). До Переяславля прийшовши на літо, зібрав я братів. А Боняк прийшов з усіма половцями до города Снятина. Ми пішли за ними з Переяславля за ріку Сулу, і Бог нам поміг: і війська їхні ми побідили, і князів захопили ліпших.

(1108). А після Різдва ми вчинили мир із ханом Аєпою і, взявши у нього дочку, пішли до Смоленська...

(1109). А потім знов пішли ми на Боняка до города Дубна, і Бог нам поміг.

(1111). А потім ще на Дон пішли ми зі Святополком і з Давидом Святославичем, і Бог нам поміг.

(1113). А до города Вира прийшли були Аєпа і Боняк, хотіли взяти його. Та до города Ромна пішов я з Олегом Святославичем і з дітьми своїми на них, і вони, дізнавшись про се, втекли.

(1116). А потім до Мінська ходили ми на Гліба Всеславича, бо він людей у нас був захопив. І Бог нам поміг, і здійснили ми своє задумане напередодні разом.

(1117). А потім ходили ми до города Володимира на Ярославця Святополковича, не терплячи лиходійства його. А всіх походів зробив я вісімдесят і три великих, а решти не пам’ятаю, менших. І мирів учинив я з половецькими князями без одного двадцять, і при отці, і без отця, і скоту даючи їм багато, і багато одежі своєї. А так труждався я, лови діючи: з тих пір, коли сів я в Чернігові, а з Чернігова вийшовши і до сього року - по сто звірів загонив я і брав без усякого зусилля.»

Кейс 1

- Визначте основні напрями політики Володимира Мономаха. Поміркуйте над запитанням, чому в цьому фрагменті «Повчання» не знайшли відображення з’їзди князів та упорядкування князем законодавства.

Кейс 2

- Пригадайте історію середньовічної Європи та ідеали тогочасного суспільства. Наскільки діяльність князя Володимира Мономаха відповідала цим ідеалам?

Кейс 3

- Чому після смерті батька Володимир погодився віддати престол Олегові?

Кейс 4

- Визначте, який внесок зробив князь Володимир Мономах у зміцнення Русі.

ІСТОРІЯ УКРАЇНИ. 7 КЛАС. ТЕМА. «Походи монголів на Русь. Встановлення панування Золотої Орди на українських землях»

Пропонований кейс є досить об’ємним. Тому учні опрацьовують матеріал та завдання до нього вдома.

На уроці відбувається обговорення кейсу за наведеними запитаннями і завданнями.

І. Руська земля горить

На початку ХІІІ ст. над землями Київської Русі зі сходу нависла нова смертельна загроза - монгольська навала. На початку ХІІІ ст., якраз тоді, коли Київська держава була роздробленою, у Центральній Азії внаслідок зростання могутності ряду племен склалася Монгольська держава, яка вела політику широкомасштабних завоювань як в Азії, так і в Європі. Роздроблені монгольські орди об’єднав під своєю необмеженою владою талановитий полководець та державний діяч Тімучжін. Він був високого зросту, з високим лобом та вузькою бородою. Він походив зі знатного роду, але після смерті батька перебував у вигнанні. Тімучжін розгромив супротивників поодинці та зумів об’єднати під своєю владою всі монгольські та деякі сусідні племена.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 65

Бесплатная работа

Закрыть

Использование метода case study в учебном процессе при преподавании истории как один из способов реализации компетентностного подхода

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.