Формирование компетенций школьников путем использования информационно-коммуникационных технологий на уроках мировой литературы

Зміст

Рецензія

Анотація

Опис досвіду

Вступ

Основна аналітична частина

Висновки

Конспекти уроків

О.Уайльд. Казка «Хлопчик-зірка». Головний конфлікт і характеристика персонажів казки «Хлопчик-зірка».

Символічний зміст назви твору

Урок узагальнення та систематизації вивченого протягом року матеріалу у 9 класі

Життєвий і творчий шлях Й. В. Гете

Виховна година-презентація «Поринути в мелодію Краси»

Інтерактивні форми роботи на уроках зарубіжної літератури в 7 класі

Застосування інтерактивних методів навчання в процесі вивчення монографічної теми на прикладі життя і творчості Вальтера Скотта

Урок. «Історія, одягнена в роман» (Вальтер Скотт «Айвенго». Історичний роман)

Фотографії

Бібліографія 

ОПИС ДОСВІДУ

Вступ

Я вибрала Долю собі сама…

І що зі мною не станеться –

У мене жодних претензій нема

до Долі – моєї обраниці.

Ліна Костенко

Ми живемо у неспокійний час – час великих роздумів, сподівань. Тому необхідно мислити і працювати по-новому, по-новому будувати процес освіти та виховання. Бо головним критерієм оцінювання результатів освіти є мобільна, універсально розвинена особистість, яка може адаптуватися до соціально-економічних змін і успішно спілкуватися в інформаційному суспільстві. В останні роки основними принципами освіти є формування, функціонування та розвиток нового інформаційно-комунікаційного середовища з інформаційно-комунікаційними технологіями, спрямованими на забезпечення умов для самостійної підготовки, розвитку творчості та інтелекту вихованців. Справа ця надзвичайно захоплююча, відповідальна та непроста, особливо в умовах сільської школи.

Тому найближчі перспективи розвитку методики викладання світової літератури я пов’язую саме із запровадженням у навчальний процес сучасних інформаційних, зокрема, комп'ютерно-орієнтованих і телекомунікаційних технологій, які відкривають нові можливості формування компетентностей учнів, надають широкі можливості для подальшої диференціації навчання, всебічної реалізації творчих, пошукових, особистісно зорієнтованих, комунікативних форм навчання, підвищують його ефективність.

Актуальність проблемної теми. Проблема використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) із метою формування ключових компетентностей школярів є однією з найбільш актуальних проблем сучасної освіти. Від її розв’язання залежить ефективність навчальної діяльності, розвиток інтересу до навчання. Адже пізнавальна активність учнів є показником якості їх навчально-пізнавальної діяльності, спрямованої до ефективного оволодіння знаннями та способами діяльності.

Методологічною основою досвіду є роботи Ю.О. Жука, Ю.І. Машбиця, М.І. Жалдака, Н.В. Апатової, В.В. Лапінського, в яких зазначається, що одним із шляхів активізації діяльності школярів є застосування інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ), які зможуть зробити процес здобуття освіти більш гнучким, індивідуалізованим і одночасно нададуть змогу учням використовувати глобальні ресурси для навчання, спілкуватись та обмінюватись досвідом з учнями інших міст, країн тощо. Питанням застосування інформаційно-комунікаційних технологій присвячені також праці З.А. Бешенкова, Б.С. Гершунського, Р.С. Гуревича, М.В. Захарової, М.Ю. Кадемії, Н.В. Морзе.

Педагогічна ідея досвіду полягає у формуванні засобами ІКТ стійкої позитивної мотивації учнів до вивчення літератури і на цій основі – активізації їхньої мисленнєвої та мовленнєвої діяльності, розвитку їх творчих здібностей, критичного мислення тощо. І, як наслідок, – становлення творчої особистості, здатної до самостійного подальшого розвитку, яка вміє застосовувати накопичені знання у нових нестандартних ситуаціях.

Аналіз змісту результатів досліджень, присвячених проблемі використання ІКТ у навчально-виховному процесі, дозволяє зробити висновок про недостатню сформованість загальних концепцій, які дозволяли б в єдиній системі понять охопити і представити факти, накопичені у практиці. Зокрема, О. Ісаєва зазначає, що «...сьогодні використання комп’ютерних технологій у процесі вивчення світової літератури носить стихійний характер». Тому так необхідно сформувати системний цілісний підхід до застосування ІКТ на уроках світової літератури.

Метою мого дослідження є визначення оптимальних методів і форм діяльності учнів на основі використання інформаційно-комунікаційних технологій при вивченні світової літератури.

Мета конкретизується системою завдань:

- опрацювати і проаналізувати методичну літературу з теми дослідження;

- дослідити і вивчити стан проблеми у шкільній практиці;

- розробити алгоритм впровадження ІКТ у практику викладання світової літератури;

- перевірити на практиці ефективність цієї методики;

- визначити ефективні шляхи використання ІКТ для підвищення активності учнів у навчально-виховному процесі;

- засобами ІКТ розвивати пізнавальний інтерес учнів до вивчення світової літератури.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 145

Бесплатная работа

Закрыть

Формирование компетенций школьников путем использования информационно-коммуникационных технологий на уроках мировой литературы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.