Зміст

Вступ

Розділ 1. Виробнича потужність та виробнича програма підприємства 

1.1. Виробнича потужність підприємства

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві

Розділ 2. Використання виробничої потужності підприємства та організація додаткового виробництва продукції

Розділ 3. Розробка плану організаційно-технічних заходів на підприємстві та їх вплив на показники виробничої діяльності 

Висновки

Список використаної літератури

Знаходимо коефіцієнт використання виробничої потужності при виробництві продукції згідно проекту плану:

При виробництві продукції згідно затвердженим планом:

Якщо проаналізувати рівень використання виробничої потужності підприємства, то можна зробити відповідні висновки:

1. По виробу №1 ми бачимо, що коефіцієнт використання виробничої потужності змінився від 0,82 до 1,00 а отже збільшився на 0,18, а це значить, що він збільшився на 18 %.

1. По виробу №2 ми бачимо, що коефіцієнт використання виробничої потужності змінився від 0,56 до 0,69, а отже збільшився на 0,13 а це значить, що він збільшився також на 13 %.

2. По виробу №3 ми бачимо, що коефіцієнт використання виробничої потужності змінився від 0,50 до 0,90 а отже збільшився на 0,40 , а це значить, що він збільшився на 40%.

3. По виробу №4 ми бачимо, що коефіцієнт використання виробничої потужності змінився від 0,75 до 0,89, отже він збільшився на 0,14 , а це значить, що він збільшився на 14 %.


2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції трудовими та матеріальними ресурсами.

Визначений в попередньому розділі затверджений плановий обсяг валової продукції складається з двох частин:

  • випуск продукції згідно проекту плану, виробництво якої забезпечене на підприємстві необхідними ресурсами — обладнанням, матеріальними та трудовими ресурсами;
  • додатковий обсяг продукції. Виробництво цього обсягу продукції, затвердженого в межах резерву виробничої потужності, забезпечене лише необхідним обладнанням.

Отже, необхідно розрахувати потребу в додаткових трудових ресурсах та потребу в додаткових матеріальних ресурсах.

Для обчислення потреби в додаткових трудових ресурсах необхідно спочатку визначити трудомісткість додаткового затвердженого обсягу виробництва продукції. Розрахунок проводимо в табличній формі (табл. 2.6).

Таблиця 2.3.1

Розрахуноктрудомісткості додаткового обсягу виробництва продукції

Вид продукції Додатковий

затверджений випуск продукції,

шт.

Трудомісткість людино-годин одиниці виробу
Додатковий випуск
1 1192 16,3 19429,6
2 3353 7,6 25482,8
3 499 11,4 5688,6
4 118 3,8 448,4
СУМА 5162
51049,4

Трудомісткість додаткового обсягу розраховуємо шляхом множення додаткового випуску продукції на трудомісткість одиниці виробу.

За результатами розрахунків про потребу підприємства в додатковихматеріальних ресурсахможна зробити висновки, щодля виготовлення виробу №1 в обсязі 1192 шт. потребастановить 29800 кг, а по виробу №2 в обсязі 3353шт. – 20118 кг, при нормі витрат відповідно 25 і 6 кг на одиницю.

Знаходимо трудомісткість додаткового обсягу:

Для виробу №1 =16,3×1192=19429,6 люд-год.
Для виробу №2 = 7.6×3353=25482,8 люд-год.
Для виробу №3 = 11.4×499=5688,6 люд-год.
Для виробу №4 = 3.8×118=448,4 люд-год.
Разом = 51049,4 люд-год.
Корисний фонд робочого часу одного робітника в рік становить 2000 люд-год. Тоді потреба в додатковій чисельності робітників складе:

де: ЗПрсумарна трудомісткість додаткового обсягу виробництва продукції,

КФРЧркорисний фонд робочого часу одного робітника в рік, год.

Необхідно також розрахувати потребу в додаткових матеріальних ресурсах, які б забезпечили виробництво запланованого обсягу продукції.

Для виготовлення продукції на підприємстві використовуються наступні види матеріалів:

- виріб № 1 — алюмінієвий прокат;

- виріб № 2 — алюмінієвий прокат та пиловник;

- виріб № 3 — труби, лаки та фарби, пиловник;

- виріб № 4 — труби, лаки та фарби.

Результати розрахунків зводимо в таблицю (табл. 2.3.2).

Потребу на додатковий випуск в алюмінієвому прокаті розраховуємо як добуток додаткового випуску продукції та норми витрат на одиницю продукції. Аналогічно визначимо потребу на додатковий випуск в трубах, лаках та фарбах, пиловнику.

Розрахуємо додаткову потребу в матеріальних ресурсах:

Для виробу №1(алюм. прокат) = 1192×25= 29800 кг.

Для виробу №2(алюм. прокат) = 3353×6=20118 кг.

Разом по алюміневому прокату = 29800+20118=49918кг.

Для виробу №3(труби) = 499×51=25449кг.

Для виробу №4(труби) = 118×68=8024кг.

Разом по трубам= 25449+8024=33473кг.

Для виробу №3(лаки та фарби) = 499×30=14970 кг.

Для виробу №4(лаки та фарби) = 118×88= 10384 кг.

Разом по лаках та фарбах = 14970+10384=25354 кг.

Для виробу №2(пиловник) = 3353×11=36883 м3

Для виробу №3(пиловник) = 499×2,1=1047,9 м3.

Разом по пиловнику = 36883+1047,9=37930,9 м3

Розрахунок додаткової потреби в матеріальних ресурсах

Таблиця 2.3.2

За результатами розрахунків про потребу підприємства в додаткових матеріальних ресурсах можна зробити висновки, що для виготовлення виробу №1 в обсязі 1192 шт. потреба становить 29800 кг, а по виробу №2 в обсязі 3353шт. – 20118 кг, при нормі витрат відповідно 25 і 6 кг на одиницю.

Для виготовлення виробів №3 і №4 при нормі витрат 51 і 68 кг відповідно, потреба в цих матеріалах становить 25449 і 8024 кг.

Щодо лаків і фарб, то для виготовленнявиробу №3 в обсязі 499 шт і виробу №4 в обсязі118 шт., то потреба в лаках і фарбах становить 14970 кг і 10384 кг відповідно.

Додаткова потреба в пиловнику для виробу №2 становить 36883 кг при обсязі 3353 шт. та нормі витрат 11 м3на одиницю та для виробу №3 – 1047,9м3 при обсязі 499 шт. та нормі витрат на одиницю 2,1 м3

Після визначення додаткової потреби кожного виду матеріальних ресурсів розраховуємо їх вартість. Для визначення вартості додаткових матеріальних ресурсів використовуємо додаткову інформацію.

Отже, вартість алюмінієвого прокату буде:

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Бесплатная работа

Закрыть

Организация производства продукции на предприятии

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.