Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності та виробничої програми підприємства

1.1. Виробнича потужність підприємства

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві

2. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства

2.2. Визначення додаткового обсягу виробництва продукції

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Обґрунтування плану організаційно-технічних заходів підприємства

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на ефективність діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вихідні дані

Для розрахунку виробничих потужностей дільниць використовують п.1, п.2 вхідних даних та довідкову інформацію.

Встановлено, що на дільниці № 1 виробляється виріб № 1, на дільниці № 2 — виріб № 2, на дільниці № 3 — виріб № 3, на дільниці № 4 — виріб № 4.

Виробнича потужність підприємства по кожному виробу визначається з врахуванням наступних умов:

на дільниці № 1 провідним обладнанням є токарні верстати;

на дільниці № 3 провідним обладнанням є фрезерні верстати;

дільниці № 2 та № 4 організовані за методом потокового виробництва.

Результати розрахунків виробничої потужності дільниць зводимо в табличну форму (таблиця 2.1).

Таблиця 2.1 – Розрахунок виробничої потужності

Виробничу потужність розраховуємо, використовуючи формулу (1), значення Кв.н. і Те беруться з таблиці 1 довідкової інформації.Приклад розрахунку виробничої потужності по виробу 1:

(2.3)

КФРЧ= 4060 – 4060 * 0,034 = 3922 (днів);

ВП¹токар =(6*3922*1,10) / 12,045=2149 шт.

ВП¹свердл=(3*3922*1,10) / 4,818=2686 шт.

ВП¹агрег=(5*3922*1,05) / 9,288=2217 шт.

ВП¹звар. уст.=(2*3922*1,08) / 2,873=2949 шт.

ВП¹звар=(9*3922*1,08) / 12,592=3027 шт.

Визначення виробничої потужності по інших виробах проводиться аналогічно до розрахунку по виробу 1.

На підставі розрахованих виробничих потужностей дільниць необхідно визначити резерв виробничих потужностей підприємства, який характеризує не повне використання потужностей різних видів обладнання по виробництву відповідної продукції (таблиця 2.2).

Таблиця 2.2 – Визначення резерву виробничої потужності

Види продукції Виробнича потужність згідно паспорта підприємства, шт. Виробництво продукції за проектом плану, шт. Резерв виробничої потужності, шт.
Виріб № 1 2149 1894 255
Виріб № 2 32155 27437 4718
Виріб № 3 1075 1066 9
Виріб № 4 740 622 118

Розрахований резерв виробничої потужності може бути використаний під час обчислення планового обсягу виробництва продукції на підприємстві.

Визначаємо провідне обладнання по виробах:

по виробу 1 провідним обладнанням буде токарний верстат ВП=2149 шт.

по виробу 2 провідним є шліфувальний верстат ВП=32155 шт.;

по виробу 3 –токарний напівавтомат ВП=1075 шт.

по виробу 4 – шліфувальний верстат ВП=740 шт.


2.2. Визначення додаткового обсягу виробництва продукції

В курсовій роботі моделюється ситуація розрахунку планового обсягу виробництва продукції підприємством. Передбачається, що на основі даних звітного року та попередніх домовленостей із замовниками в планово-економічному відділі підприємства сформований проект плану виробництва продукції, тобто прогнозований обсяг валової продукції, яку повинно виготовити підприємство (вихідні дані, п. 3). Умовно визнаємо, що підприємство забезпечене відповідними виробничими потужностями, робочою силою, матеріальними ресурсами та коштами для виконання робіт в обсязі проекту плану.

Але, під час затвердження планових завдань на ринку відбулись зміни у попиті на продукцію даного підприємства:

по-перше, фактично підписані угоди із замовниками на поставку продукції підприємства (вихідні дані, п. 4) дещо відрізняються від попередніх домовленостей;

по-друге, відповідно до змінених умов поставки продукції змінюються залишки незавершеного виробництва на підприємстві (вихідні дані, п. 5).

Отже, необхідно визначити, який обсяг продукції по кожному виробу потрібно виготовити на підприємстві, щоб забезпечити випуск товарної продукції та наявність на кінець року відповідного залишку незавершеного виробництва. Спочатку визначаємо розрахунковий обсяг валової продукції по кожному виробу в натуральному виразі:

(2.4)

де ВПрозрах - розрахункова валова продукція підприємства за планом на рік по різних видах продукції, шт.; ТПплан - товарна продукція підприємства за планом по відповідних видах продукції згідно фактично підписаних угод, шт.; НзВК.Р., НзВП.Р. - залишки незавершеного виробництва на плановий рік по різних видах продукції відповідно на кінець та на початок року, шт.

Так як на підприємстві вже розроблений проект плану річного виробництва продукції, то потрібно визначити розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції по кожному виду виробів, необхідний для забезпечення планового обсягу товарної продукції:

(2.5)

де ВПрозрах - розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції по різних видах виробів, шт.; ВПпроект пл. – обсяг валової продукції підприємства по відповідних видах продукції згідно з проектом плану, шт.

Результати розрахунків зводимо в табличну форму (табл.2.3).

Для остаточного визначення та затвердження плану виробництва продукції на підприємстві необхідно порівняти розрахунковий обсяг додаткового виробництва продукції по кожному виду виробів з відповідним резервом виробничої потужності.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Бесплатная работа

Закрыть

Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.