Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Теоретичні основи виробничої потужності та виробничої програми підприємства

1.1. Виробнича потужність підприємства

1.2. Розробка річного плану виробництва на підприємстві

1.3. План організаційно-технічних заходів на підприємстві

2. РОЗРАХУНОК ВИРОБНИЧОЇ ПОТУЖНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА ТА ОБГРУНТУВАННЯ ДОДАТКОВОГО ОБСЯГУ ВИРОБНИЦТВА ПРОДУКЦІЇ

2.1. Розрахунок виробничої потужності підприємства

2.2. Визначення додаткового обсягу виробництва продукції

2.3. Розрахунок забезпечення додаткового обсягу виробництва продукції

РОЗДІЛ 3. РОЗРОБКА ПЛАНУ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ТЕХНІЧНИХ ЗАХОДІВ ПІДПРИЄМСТВА ТА ЇХ ВПЛИВ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

3.1. Обґрунтування плану організаційно-технічних заходів підприємства

3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на ефективність діяльності підприємства

Висновки

Список використаної літератури

Вихідні дані

Розрахуємовплив впровадження плану організаційно–технічних заходів на показники виробничої діяльності підприємства.

Так як при впровадженні заходів, запропонованих в першому розділі плану організаційно-технічних заходів, повинна досягатись економія чисельності робітників (умовне вивільнення), то необхідно визначити, яку економію фонду заробітної плати зможе отримати підприємство. Для розрахунку необхідно використати вихідні дані (п.9) та обов’язково врахувати, що, окрім економії безпосередньо заробітної плати, відбудеться також зменшення суми відрахувань на соціальні заходи (табл. 3.3).

Таблиця 3.3 – Розрахунок економії заробітної плати за рахунок умовного вивільнення робітників для забезпечення діяльності підприємства згідно проекту плану

№ з/п Показник Значення показника
1. Економія чисельності за рахунок впровадження організаційно–технічних заходів, осіб 53
2. Середньорічна заробітна плата одного робітника основного виробництва, грн. 1946
3. Економія заробітної плати, тис. грн. 103,138
4. Економія заробітної плати з відрахуваннями на соціальні заходи, тис. грн. 137,952

В заходах другого розділу плану організаційно-технічних заходів, крім економії чисельності, передбачено зменшення норм витрат матеріалів, що використовуються при виробництві продукції підприємства. Таким шляхом підприємство намагається забезпечити виробництво додаткової продукції.За результатами розрахунків таблиць 3.2.1 – 3.2.4 необхідно:üвизначити, на яку величину (у %) економія матеріальних ресурсів перевищує (або не забезпечує) потребу в матеріалах на додатковий обсяг продукції;

üрозрахувати вартість матеріальних ресурсів, які перевищують (або не забезпечують) потребу на додатковий обсяг продукції.

Розрахунок провести у табличній формі (табл. 3.4).

Таблиця 3.4 – Забезпечення річного плану виробництва продукції матеріальними ресурсами

Розрахунок основних економічних показників діяльності підприємства у плановому періоді почнемо із визначення обсягу виробництва продукції підприємством у вартісному виразі, використовуючи дані про обсяг виробництва продукції у натуральному виразі та довідкову інформацію (оптові ціни одиниці продукції у співставних та поточних цінах).Розрахунок провести у табличній формі (табл. 3.5).

Таблиця 3.5 – Розрахунок планового виробництва та реалізації продукції

Показники в співставних цінах,
тис.грн.
в поточних цінах,
тис.грн.
  1. Виробництво продукції за проектом плану:


виріб № 1 2939,49 3125,1
виріб № 2 75890,74 82365,874
виріб № 3 3201,20 3377,088
виріб № 4 1569,31 1648,3
Разом 83600,73 90516,36
  1. Вартість додаткового виробництва продукції:


виріб № 1 110,19 117,15
виріб № 2 9293,76 10086,72
виріб № 3 492,49 519,552
виріб № 4 280,05 294,15
Разом 10176,50 11017,57
  1. Виробництво валової продукції:


виріб № 1 3049,68 3242,25
виріб № 2 85184,50 92452,594
виріб № 3 3228,23 3405,60
виріб № 4 1849,36 1942,45
Разом 93311,77 101042,89
  1. Обсяг товарної продукції:


виріб № 1 3298,00 3506,25
виріб № 2 85109,82 92371,54
виріб № 3 3678,68 3880,8
виріб № 4 1841,79 1934,5
Разом 93928,29 101693,09
Збільшення обсягу виробництва продукції підприємством призведе до зростання собівартості виробленої продукції, що обумовлено, насамперед, зростанням умовно-змінних витрат. Розрахунок собівартості додаткового обсягу продукції проведемо в табличній формі (табл. 3.6), використовуючи дані довідкової інформації (п.4).Таблиця 3.6 – Визначення планової собівартості додаткового обсягу продукції
Види продукції Додаткове виробництво продукції, шт. Умовно-змінна частина собівартості одиниці продукції, грн. Умовно-змінна частина собівартості додаткового обсягу продукції, тис. грн.
Виріб № 1 71 1115 79,17
Виріб № 2 3360 1565 5258,40
Виріб № 3 9 2268 20,41
Виріб № 4 111 1637 181,71
Разом - - 5539,68


3.2. Вплив впровадження плану організаційно-технічних заходів на ефективність діяльності підприємстваНа завершення виконання курсової роботи необхідно проаналізувати, яким чином впровадження обґрунтованого в попередньому розділі плану організаційно-технічних заходів вплине на ефективність діяльності підприємства та зробити висновок про доцільність такого плану.

Визначимо, як відносна економія чисельності працівників підприємства вплине на показники продуктивності праці на підприємстві. Під час розрахунку необхідно пам’ятати, що додаткова чисельність робітників, необхідна для виробництва продукції за фактично підписаними угодами, забезпечується заходами розділу 2 плану організаційно-технічних заходів; а економія чисельності, необхідна для забезпечення планового росту продуктивності праці, - заходами розділу 1 плану організаційно-технічних заходів.

Для розрахунку показників виробітку використовувати вартість продукції, розраховану в співставних цінах.

Таблиця 3.7 – Розрахунок чисельності промислово–виробничого персоналу та росту продуктивності праці

Показники Значення показника
1.Чисельність за проектом плану, чол. 773
2.Додаткова чисельність, яка необхідна для виробництва продукції за фактично підписаними угодами, чол. 14
3.Економія чисельності відповідно до плану організаційно–технічних заходів щодо забезпечення додаткового обсягу продукції, чол. 12
4.Економія чисельності по організаційно–технічних заходах згідно проекту плану на рік, чол. 53
5.Планова чисельність промислово–виробничого персоналу на рік, чол. 722
6.Виробіток одного працівника по продукції за проектом плану, грн./чол. 108,15
7.Виробіток одного працівника по товарній продукції, грн./чол. 120,4
8.Ріст продуктивності праці, % 107,34

А тепер детальніше розглянемо деякі дії:

1) 83600,73/773 = 108,15грн./чол.

2) 93311,77/775 = 120,4 грн./чол.

3) 120,4/108,15*100 = 111,33 %

4) 93311,77/722 = 129,24 грн./чол.

5) 129,24 /120,4*100 = 107,34 %

Проаналізуємо, як збільшення обсягу виробництва продукції вплине на основні показники діяльності підприємства.

Для визначення собівартості продукції згідно проекту плану спочатку необхідно розрахувати собівартість одиниці продукції по кожному виробу, використовуючи оптову ціну одиниці продукції та рентабельність продукції по виробах (п.4 довідкової інформації). Далі, використовуючи дані про виробництво продукції згідно проекту плану у натуральному виразі, розрахувати загальну собівартість продукції згідно проекту плану.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Бесплатная работа

Закрыть

Организация производства продукции и влияние ее на хозяйственную деятельность предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.