ЗМІСТ

Вступ

1.ПОНЯТТЯ "АНТИБІОТИКИ" ТА ІСТОРІЯ ЇХ ВІДКРИТТЯ.

2. КЛАСИФІКАЦІЯ АНТИБІОТИКІВ

2.1 СПЕКТР І МЕХАНІЗМ ДІЇ АНТИБІОТИКІВ

3. СПОСОБИ ОТРИМАННЯ АНТИБІОТИКІВ

3.1 ВИРОБНИЦТВО АНТИБІОТИКІВ

3.2 Шляхи вдосконалення промислового виробництва антибіотиків.

3.3 Лікарські форми антибіотиків

4. ПРАКТИЧНА ЧАСТИНА.

ТЕХНОЛОГІЯ БІОСИНТЕЗУ БЕНЗИЛПЕНІЦИЛІНУ

4.1Характеристика об’єкту біосинтезу

4.2 Характеристика продуцента

4.3 Підготовка посівного матеріалу

4.4 Характеристика поживного середовища

4.5 Стерилізація поживного середовища

4.6 Особливості перебігу процесу ферментації

4.7 Особливості процесу виділення і очистки пеніциліну

ВИСНОВКИ

Список використаної літератури

ВСТУП

Роль мікроорганізмів в перетвореннях органічних речовин була усвідомлена тільки в середині XIX сторіччя, хоча людина з доісторичних часів використовувала процеси, що протікають за участю мікробів, для приготування їжі, напоїв і тканин. У багатьох випадках людина навчилася управляти цими процесами чисто емпірично. Розвиток мікробіології, яка з'ясувала механізми цих традиційних процесів, привів не лише до значного удосконалення багатьох з них, але і до появи нових галузей промисловості, заснованих на використанні самих різних мікроорганізмів. За час, що пройшов після закінчення другої світової війни, виникла і дуже швидко розвинулася ще одна галузь промисловості, заснована на використанні мікроорганізмів - отримання лікарських препаратів, в першу чергу антибіотиків. Розвиток цієї галузі мав дуже важливі соціальні наслідки. За допомогою антибіотиків вдається виліковувати майже усі інфекційні захворювання, які до винаходу антибіотиків були головною причиною смертності.

Антибіотики − органічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами в природі для захисту від інтервенції інших видів мікроорганізмів. Як правило, антибіотики виділяють з живих бактерій або грибів. Існує також велика кількість синтетичних антибіотиків, які відрізняються модифікаціями функціональних груп природних антибіотиків. Такі модифіковані сполуки часто ефективніші, або стійкіші до нейтралізації, що виникає внаслідок набутої мікроорганізмами резистентності[7].

За хімічною структурою антибіотики об'єднують різноманітні групи сполук. Зокрема, сполуки, що блокують біосинтез білка на рибосомах; сполуки, що утворюють іоно-проникні канали у плазматичній мембрані, та ін. Характерною особливістю антибіотиків є їхня здатність порушувати певні ланки обміну речовин мікроорганізмів або дію деяких їхніх ферментів [7].

Сучасні клінічні дані свідчать про успішне використання антибіотиків для лікування людей та тварин, але залишаються багато питань які постають при розробці нових форм та методів отримання антибіотиків.


1. Поняття "Антибіотики" та історія їх відкриття

У природному середовищі мікроорганізми розвиваються в складних мікробних співтовариствах - мікробіоценозах, що складаються з різних видів, між якими встановлюються певні взаємини. Характер цих взаємин залежить від біологічних особливостей видів, що розвиваються, кількості і доступності поживних речовин, фізичного і хімічного стану середовища. Взаємини між мікроорганізмами можуть бути розділені на симбіотичні - симбіоз, метабіоз і сателлітизм і конкурентні - антагонізм, паразитизм і хижацтво [11]. У природних умовах розвитку мікробів досить часто спостерігаються явища не лише взаємно сприятливі, але і такі, при яких один вид мікроорганізмів тим або іншим способом пригноблює або повністю пригнічує ріст і розвиток інших видів [4]. Антагонізм - це форма взаємин мікроорганізмів, коли один з них пригнічує розвиток або викликає повну загибель іншого. Це явище широко поширене серед бактерій, актиноміцетів, грибів і інших організмів [4]. Відкриття мікробного антагонізму належить Л. Пастеру і Ж. Жуберу (1877), що виявили швидку загибель палички сибірської виразки в змішаній культурі з синьогнійною паличкою. Л. Пастер охарактеризував це явище як "боротьбу за існування між сибировиразковим організмом і його родичами". Цікаві спостереження російських лікарів В.А. Манассейна і А.Г. Полотебного над антагоністичною дією зеленої плісняви пеніциліум по відношенню до гноєрідних бактерій. Виходячи з цього А.Г. Полотебнов використовував пеніциліум для лікування гнійних ран і інших шкірних захворювань. Антагоністичні взаємини у світі мікроорганізмів спостерігали багато дослідників [11]. Явище антагонізму послужило основою для виникнення науки про антибіотики - хімічні речовини, що синтезуються мікроорганізмами, які затримують ріст інших мікроорганізмів або викликають їх загибель [4].

Антибіотики - хіміотерапевтичні речовини, що продукуються мікроорганізмами, тваринними клітинами, рослинами, а також їх похідні і синтетичні продукти, які володіють виборчою здатністю пригнічувати і затримувати ріст мікроорганізмів, а також призупиняти розвиток злоякісних новоутворень [11]. По хімічній природі антибіотики належать до різних груп з'єднань [5]. Антибіотики можуть бути отримані з мікроорганізмів, рослин, тваринних тканин синтетичним шляхом, що мають виражену біологічну активність відносно мікроорганізмів [13]. Більшість відомих в теперішній час антибіотиків утворюються саме клітинами мікроорганізмів [10]. Ці спеціалізовані продукти життєдіяльності різних організмів володіють здатністю в незначних концентраціях вибірково пригнічувати розвиток мікроорганізмів. Термін "антибіотики" означає "проти життя".С. Ваксман, що запропонував цей термін, мав на увазі згубну дію речовин на мікробів [6].

Перший природний антибіотик був відкритий в 1929 р. англійським бактеріологом А. Флемінгом [11]. Відкриття було справою випадку. Переглядаючи чашки з посівом стафілокока, А. Флемінг помітив, що на чашці, забрудненій пліснявою Penicillium, ріст стафілокока відсутній. Виділення колонії плісняві в чисту культуру і повторення досвіду підтвердило колишні результати. Виявилось, що пліснява пригнічувала ріст не лише стафілокока, але і усіх грампозитивних мікробів [6]. При вивченні пліснявого гриба Penicillum notatum, що перешкоджає росту бактеріальної культури, А. Флемінг виявив речовину, що затримує ріст бактерій, і назвав його пеніциліном [11].

Потужним стимулом для дослідження антибіотичних речовин стало отримання мікробіологом Р. Дюбо тиротрицину (1939) із спорової палички Bac. brevis. Тиротрицин в нікчемних концентраціях вбивав патогенних бактерій як в пробірці, так і в організмі зараженої тварини. З відкриттям тиротрицину поновилися роботи по вдосконаленню методів отримання і очищення пеніциліну. Особливо інтенсивні дослідження почали проводитися на батьківщині А. Флемінга оксфордською групою учених, яку очолили лікар-бактеріолог X. Флорі і біохімік Д. Чейн. У 1941 р. ними був отриманий чистий кристалічний концентрований сухий препарат - пеніцилін. Препарат мав високу активність: в нікчемній концентрації (1: 5107) згубно діяв на гноєрідніх коків, залишаючись нетоксичним для людини. Велике практичне значення пеніциліну привело в дуже короткий час до створення промисловості пеніциліну.

Услід за пеніциліном була відкрита серія інших антибіотиків, що утворюються грибами, бактеріями, актиноміцетами і іншими організмами. Так, в 1942 р. Г.Ф. Гаузе і М. Г Бражнікова отримали антибіотик Граміцидін радянський (Граміцидін С). Продуцентом його виявилася спорова паличка Bac. brevis. Граміцидін С відрізняється від тиротрицину Р. Дюбо по хімічному складу і біологічній дії. Він є поліпептидом, що складається з п'яти типів амінокислот. Тиротрицин включає два різні поліпептиди - тироцидин і Граміцидин. Останній містить 24 амінокислотні залишки. Крім того, Граміцидин С характеризується ширшим спектром антибактеріальної дії.

У 1944 р. С. Ваксман із співробітниками з променистого грибка Streptomycesgriseus отримали антибіотик стрептоміцин. Це відкриття стало потужним поштовхом до усебічного вивчення актиноміцетів і пошуку серед них продуцентів нових антибіотиків [6].

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Бесплатная работа

Закрыть

Производство антибиотиков. Способы получения

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.