План

Вступ

Модернізм – «Срібне століття» вітчизняної культури XX століття.

Що таке «Срібне століття»?

Символізм

Акмеїзм

Футуризм

Новоселянські поети

Живопис

Список використаної літератури

Всі вищеназвані течії і художники об'єднуються поняттям «Російський авангард», хроніка якого починається з 1907 р., з посмертної виставки В.Е.Борісова-мусатова. Історія російського художнього авангарду ще не написана. У кожної вершини є підстава, міцний фундамент, на якому все тримається. Є воно і у російського авангарду. Це глибинний шар мистецтва, майже невідомий і украй недостатньо вивчений фахівцями. Це та сама підстава, над якою піднімаються імена знаменитих художників.

В цілому неповторність «срібного століття» бачиться перш за все в «пограничності» ситуації, що склалася в Росії, з щонайпотужнішим конфліктом епох, який одним представлявся заходом європейської цивілізації, кризою християнської свідомості, іншим — виходом в оновлене життя і мистецтво, можливістю досягти заповітних творчих висот. «Ми — діти страшних років Росії — забути не в силах нічого», — скаже про себе і своїх сучасників А.Блок.

Сорокалітнє «століття» — явище на рідкість складне, суперечливе, неоднозначне і кризове в багатьох сферах буття. Але «криза» в даному випадку — не «занепад», «провал» або «безвихідь» в буденному сенсі слова, а свідоцтво інтенсивних пошуків нових шляхів, могутній прискорювач суспільного життя, генератор духовних сил, що зробили можливим зліт важкопереоцінимого значення. Мабуть, в цьому — найвагоміший внесок Росії в світову культуру.

Розмежування творчих сил сприяло розколу художнього світу на дві полярну свідомість, що визначилися альтернативним сприйняттям епохи «канунов і надій». Екстенсивний в своїх глобальних шуканнях, «срібне століття» було інтенсивним в творчому змісті. Художникам у всіх сферах мистецтва було тісне в рамках сталих класичних правил.

З персоною силою в творчості, як і в складному соціальному житті, заявило про себе відчуття особи в людині, його гідності і цінності. У культурному процесі давав себе знати новий рівень історичного синтезу, глобалізація історії. Сама особа художника і його героя, зокрема літературного, ставала динамічнішою, такою, що відчула свою залученість в круговорот історичного життя. Таке розуміння на рубежі століть і було багатообразно успадковано всім сторіччям. Не випадково проблема свободи, у тому числі і свободи творчості, закономірно висувалася в центр суспільних і літературно-критичних дискусій. Ленінське розуміння свободи творчості як усвідомлене підпорядкування письменника цілям більшовиків було енергійно оспорене філософом Н.Бердяевим і поетом В.Брюсовим.

«Срібне століття» справедливо називають часом «великого синтезу», коли мистецтво мислилося єдиним цілим, з посиленням тенденції до взаємопроникнення різних видів художньої діяльності.

Поєднання різних художніх мов дозволяло сприйняти образний зміст синтетичного твору з різних боків і під різною точкою зору. Ідеалом часу стає художник універсального типу, а ідеалом злиття мистецтв — театр. Саме у театрі, сфері, що сполучає багато видів творчості, можна досягти, по думці різних діячів культури, давно бажаної єдності, синтезу мистецтва. Театралізування пронизує всю творчість художників новітнього часу. Гра, фантастика — риси, такі характерні для мистецтва рубежу століть, підводять до театру, де ці якості необхідні і узаконені. Більш того, в представленні творчої людини тієї епохи театральністю охоплено не тільки мистецтво, але і саме життя — вічна гра, безперестанний спектакль, де кожен грає свою роль. Життя, мистецтво і театр стуляються, таким чином, в уявленні про світ як про вічну гру...

Художній рівень, відкриття і знахідки в російській філософській думці, літературі і мистецтві «срібного століття» в своїй величній потужності дали творчий імпульс в розвитку вітчизняної і світової культури. Вони збагатилися не тільки уроками словесної майстерності, але і новими темами, ідеями в області форми, стилю, жанру, концепції особи і т.д. Філософський-релігійний ренесанс дав цілий напрям культурі, філософії, етиці Росії і Заходу, передбачаючи екзистенціалізм, філософію історії, новітнє богослів'я. Не випадково академік Д.Лихачев відмітив одного разу з складним відчуттям: «Ми подарували Заходу початок нашого століття...»


Список використаної літератури

- История русской литературы. – Л., 1983. Т. 4.

- Белый Андрей. Начало века. – М., 1990.

- Аверницев С. Вячеслав Иванов // Иванов Вяч. Стихотворения и поэмы. – Л., 1976.

- Александр Блок в воспоминаниях современников – М., 1980. Т. 1-2.

- Мандельштам О. Слово и культура. – М., 1987.

- Гумилев Н. Наследие символизма и акмеизм//Гумилев Н. Собр.соч. в 4 т. – М., 1991. – Т.4

- Хейт А. Анна Ахматова: Поэтическое странствие. – М., 1991.

- Тынянов Ю.Н. О Маяковском: Памяти поэта//Тынянов Ю.Н. Поэтика. История литературы. Кино, - М., 1977

- Жолковский А.К. Блуждающие сны: Из истории русского модернизма. – М., 1992.

- С.А.Есенин в воспоминаниях современников. В 2 т. – М., 1986.

- Мир русской культуры. Энциклопедический справочник. – М., 2000.

- А.И.Чернокозов. История мировой культуры. – Р.-на-Дону, 1997.

- Культурология в вопросах и ответах. Учебное пособие. - Р.-на-Д., 1999.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 23

Бесплатная работа

Закрыть

Модернизм - феномены культуры XX века

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.