План

Вступ

Модернізм – «Срібне століття» вітчизняної культури XX століття.

Що таке «Срібне століття»?

Символізм

Акмеїзм

Футуризм

Новоселянські поети

Живопис

Список використаної літератури

Вступ

Панорама культури ХХ століття вельми строката. Цілком зрозуміло, що, через могутній розвиток засобів масової комунікації і інформації, сучасна культура робить вплив на архаїчну і традиційну культури багатьох народів світу. Всяке суспільство є спадщина інститутів, тобто організованих норм колективного життя, нашарування яких утворює сферу. Ці інститути — щось ніби тканини із звичаїв, звичок, із сплутаних ниток колективної пам'яті.

Без культури не може бути справжньої свободи. Багато дослідників переконано в тому, що завдання нашого часу вимагають сміливого підходу до проблем ХХ століття, що основні проблеми виникають у сфері культури і їх рішення — в розвитку культури.

Всі культурні в традиційному розумінні народи мають свій фольклор, свої епічні оповіді, своє власне, таке, що склалося завдяки праці багатьох поколінь, культурна свідомість.

Висока культура, що виростає завжди на грунті фольклору, для того, щоб бути по-справжньому живою і сильною, потребує серйозної, стійкої національної традиції.

Сполучені Штати, в частині своїй в Новій Англії, успадкували було англійську традицію, але, проте, американські діячі культури постійно озираються на Європу, знаходячись під очевидною дією її духовного авторитету. Немислимо представити без європейської культури Г.Джеймса, Т.Еліота, Е.Хемінгуея, Т.Уальдера і інших письменників, композиторів, художників. Істинно ж американським мистецтвом, що має деякі самостійні традиції, можна рахувати лише кіно, наймолодше і несамостійне з видовищних мистецтв.

У сфері високої культури, знаходячись під явним європейським впливом, Сполучені Штати, проте, досить успішно впливають на навколишній світ за допомогою масової, або популярної культури.

Ряд західноєвропейських дослідників (А.Гобар, Е.Тібо та інші) вважають, що проникнення американської масової культури, американізація національних культур Європи є культурною війною.

Цікаво, що про наслідки цієї культурної війни, про американізацію європейських культур говорять і французи, і італійці, і греки, і інші європейці, що скуштували (раніше нас) всю красу американських кіно- і телебойовиків, року і джазу, кока-коли і жувальної гумки.

Але не тільки Західна Європа опинилася сьогодні під загрозою втрати своєї культурної особи. Сьогодні Україна разом з Європою протистоїть настанню північноамериканського культурного імперіалізму, захищаючи загальноєвропейські культурні цінності, свою культурну самобутність, своє право самостійне існування.

Адже прагнення до культурної самобутності властиве всім народам, обізнаним цю свою самобутність, а особливо таким, які мають за своєю спиною багато сторіч культурного життя.

Динаміка культурних цінностей розкривається при зіставленні їх у минулому і сьогоденні. Глибина соціального запиту на взаємопроникнення історичних часів така велика, що стала формула «минуле = сьогоденню» легко трансформується сьогодні в іншу — «сьогодення = минулому». Саме обертаючись в цій ціннісній двоєдності, сучасна людина відшукує свої «горизонти пам'яті», свою стежку з суєти в суть.

Відомо, що історія поцяткована смугами моди на старизну, проте сьогоднішній поворот до цінностей культури минулого зовсім не дань моді, а симптом глибоких соціальних змін, що відбуваються в світі. Він здійснюється в той критичний момент історико-культурного розвитку, коли не окремі країни, а людство в цілому вже відчуває себе на краю атомної безодні і екологічної катастрофи. У цих умовах відбувається зростання загальної соціальної потреби пильно вглядітися в минуле, щоб обернути його цінний досвід сьогодення і майбутнє.

Реалії сучасного світу, що склалися, привели до перелому в свідомості людини — його погляд спрямований до все більш глибокого виходу за межі свого життя, що не обмежується в свідомості індивіда датами народження і смерті. Закономірною тенденцією стає усвідомлення себе в контексті історичного часу, в орієнтації як на своє історико-культурне коріння, так і на майбутнє, на соціально-культурні ідеали і можливості їх реалізації в рамках розширення міжнародних зв'язків, залучення до усесвітнього культурно-історичного процесу всіх країн світу. Значні соціокультурні зміни, що зачіпають практично всі сторони суспільного життя різних країн і народів, з особливою гостротою ставлять питання про міжкультурну взаємодію, про його роль в еволюції локальних етнічних культур і розвитку загальносвітової культури.

Моїм бажанням в даній роботі було освітити якомога більш повно і розповісти про найчудовіші сторінки історії вітчизняної культури


Модернізм – «Срібне століття» вітчизняної культури XX століття.

Що таке «Срібне століття»?

Кінець XIX – почало XX ст. – порівняно короткий, але неймовірно насичений суспільними, політичними і культурними подіями відрізок російської історії. Цей час називають ще «срібним» століттям», порівнюючи з «золотим століттям» - епохою найвищого розквіту російської літератури і мистецтва – XIX сторіччям.

Термін «срібне століття» в 30-і рр. ввело в культурний обіг поет і критик Н.Оцуп – соратник Н.С.Гумільова, потім емігрант, автор паризького журналу «Числа». Звучить красиво! Але не дуже точно. Скоріше, цей час можна представити в чорних тонах ночі, що освітлюється кривавими зірницями. Кінець XIX – почало XX ст., аж до революції 1917 р., мислячі люди України прожили в передчутті кінця однієї епохи і початку якоюсь новою, яка одними очікувалася з радістю, іншими – із страхом і трепетом. Це було час, про який романтик М.Горький в одному з листів сказав: «Убиті та не бентежать! Історія забарвлюється з нові кольори тільки кров'ю» (йшлося про тих, що гинуть на барикадах в революцію 1905-1907 рр.). Так міркували далеко не всі. Та і сам Горький через декілька років зовсім інакше відносився до жертв історії, коли пристрасно протестував проти радянсько-німецької війни, більшовицького терору і цивільної бійні в Росії. Але все-таки ця фраза показова! Вона багато що пояснює в образі думок людей того часу. 

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 23

Бесплатная работа

Закрыть

Модернизм - феномены культуры XX века

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.