Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 38

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ 1. Виникнення та розвиток Галицько-Волинської держави 5

1.1. Виникнення Галицько-Волинської держави 5

1.2. Міста, ремесла їх розвиток і значення 6

1.3 Внутрішня і зовнішня торгівля, особливості і значення 9

Розділ 2. Правова система Галицько-Волинського князівства 11

2.1 Суспільний лад Галицько-Волинського князівства 11

2.2 Державний лад Галицько-Волинського князівства 12

Розділ 3. Мистецькі здобутки Галицько-Волинського князівства 16

3.1 Освіта та літописання 16

3.2 Архітектура та містобудування 21

3.3 Особливості живопису, художніх ремесел 26

Висновки 30

Список використаної літератури 33

Додатки 36

Вступ

Актуальність теми дослідження: «Культура Галицько-Волинського князівства» в її давній історії, джерелах і витоках тих, чи інших суспільно-політичних процесів, що відбувалися на території князівства протягом минулого тисячоліття і державно-правових відносин, що їх супроводжували. У цей період відбулися істотні зрушення у становленні, розквіту та розвитку культури Галицько-Волинського князівства. Проаналізувати історико-культурні події Галицько-Волинської держави, яка мала подальший вплив на історію розвитку нашої країни. Визначити внесок Галицько-Волинської держави як правонаступниці Київської Русі.

В 1199 р. на політичній карті тогочасної Європи, з'явилася держава, яку пізніші історики назвали Галицько-Волинською. Про назву держави між істориками до сьогодення точаться суперечки. Оскільки в історії утворення Галицько-Волинського князівства провідну роль відводять Волинській, точніше Володимирській, землі, яка у пізніших джерелах фігурує під назвою Володимирія. Тому деякі історики схильні називати Волинсько-Галицьке князівство.

Враховуючи подальший історичний розвиток можна було б говорити і про Володимирсько-Галицько-Холмську державу, оскільки наймогутніший і найвідоміший її володар, князь і король Данило Романович своєю столицею обрав Холм. Втім не варто сперечатися про назву. І Волинь, і Галицька земля, і Холмщина зробили свій внесок у розбудові держави, здобутки якої були результатом спільних зусиль всіх її регіонів.

Об'єктом мого дослідження є Галицько-Волинське князівство, предметом дослідження є розвиток культурних процесів, розквіт та особливості господарського розвитку, внесок Галицько-Волинської держави як правонаступниці Київської Русі

Мною була використана література українських істориків, а саме праці М. Ф. Котляра, І. П. Крип’якевича та ін.

Особливу увагу заслуговують дослідження член-кореспондента НАН України М. Ф. Котляра, в яких всебічно досліджена історія Галицько-Волинського князівства, життя та діяльність його лідера – Данила Галицького. Праці М. Ф. Котляра є, по-суті, українською енциклопедією, дають вичерпну відповідь на багато проблем цієї неоднозначної держави.

Метою моєї курсової роботи є поглиблене вивчення історії культури Галицько-Волинської держави в аспекті формування державності.

Завдання дослідження розглянути:

- з’ясувати виникнення та розвиток Галицько-Волинської держави;

- проаналізувати правову систему Галицько-Волинського князівства;

- охарактеризувати мистецькі здобутки Галицько-Волинської держави.

Практична значимість роботи. Результати дослідження можуть використовуватися при викладанні історії України в школі, у пошуковій краєзнавчій роботі, музейній практиці.

Хронологічні рамкиданої роботи охоплюють період з ХІІІ -ХІV століття.

Територіальні межі дослідження. Галицько-Волинське князівство включало Звенигородську, Галицьку, Перемишльську, Володимирську, Луцьку, Дорогобузько-Пересопницьку, Болохівську, Берестейську, Холмську, Червенську і Белзьку землі. До складу князівства входили також землі у нижній течії Дністра, Пруту, Серету, а також значна частина Закарпаття.

У період найбільшої могутності у 1230-60-х рр. при князі Данилові Романовичі Галицькому включало також території Київського і Турово-Пінського князівств, Люблінську землі та інші.

Структура курсової роботи. Дана курсова робота складається з вступу, трьох розділів (з підрозділами), висновків та чотирьох додатків, список використаних джерел і літератури становить 26 найменувань. Загальний обсяг роботи – 43 сторінок.

Закрыть

Культура в период Галицко-Волынского государства

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.