План

1. Розвиток нервової системи

2. Периферична нервова система

- Черепні нерви

- Спинномозкові нерви

Список використаної літератури

Розвиток нервової системи

Нервова система вищих тварин і людини є результатом тривалого розвитку в процесі пристосовної еволюції живих істот. Розвиток центральної нервової системи відбувався перш за все у зв'язку з удосконаленням сприйняття і аналізу дій із зовнішнього середовища.

Разом з тим удосконалювалася і здатність відповідати на ці дії координованою, біологічно доцільною реакцією. Розвиток нервової системи йшов також у зв'язку з ускладненням будови організмів і необхідністю узгодження і регуляції роботи внутрішніх органів. Для розуміння діяльності нервової системи людини необхідно познайомитися з основними етапами її розвитку у філогенезі.

ПЕРИФЕРИЧНА НЕРВОВА СИСТЕМА

До складу периферичної нервової сис­теми на­лежать спинномозкові та черепні нерви, а також периферична частина автономного відділу нервової системи. Складається переважно з відростків невронів і окремих нервових вузлів.

СПИННОМОЗКОВІ НЕРВИ

Спинномозкові нерви утворюються внаслідок посегментного злиття передніх (рухових) корінців, що є нейритами еферен­тних невронів передніх і бічних стовпів сірої речовини спинного мозку, і задніх (чутливих) корінців, які є периферичними відростками невронів спинномозкових вузлів. У людини нара­ховується 31 пара спинномозкових нервів: 8 шийних, 12 грудних, 5 поперекових, 5 крижових il куприкова.

Кожен спинномозковий нерв — зміша­ний; містить висхідні та низхідні, у томучислі симпатичні, волокна. Після виходу з хребтового каналу через ділиться на гілки: оболонку (по­воротну), сполучну, задню і передню.

Оболонкова (поворотна) гілка(чутлива) відходить від стовбу­ра спинномозкового нерва і відразу по­вертається через міжхребцевий отвір у по­рожнину хребтового каналу, де іннервує тверду оболонку спинного мозку, судини, клітковину хребтового каналу.

Сполучні гілки. Містять мієлінові симпатичні передвузлові волокна, які проникають у спин­номозковий нерв у складі передніх ко­рінців із бічного проміжного ядра сірої речовини спинного мозку і йдуть до вузлів симпатичного стовбура.

Задні гілки спинномозкових нервів

Задні (спинні) гілки спин­номозкових нервів — по­рівняно тонкі; розподіляються посегментно, змішані, містять висхідні й низхідні волокна. Проходять назад між суглобови­ми і поперечними відростками, а в ділянці крижової кістки виходять через й іннервують шкіру та аутохтонні м'язи потилиці, задньої ділян­ки шиї й ділянку спини. Кожна задня гілка спинномозкового нерва ділиться на присередню і бічну гілки. Деякі задні гілки мають спеціальні назви: підпотиличний нерв, який іннер­вує потилично-хребтові м'язи, а також найдовший і півостистий м'язи голови, або чутливі волокна задньої гілки, вели­кий потиличний нерв, від якого відходять гілки до шкіри потиличної ділянки; верхні нерви сідниць) і середні нерви сідниць, що є чутливими гілками поперекових і крижових нервів.

Передні гілки спинномозкових нервів

Передні (вентральні) гілки спинномоз­кових нервів змішані (містять висхідні й низхідні волокна), на відміну від задніх гілок, більш потужні; за винятком 1 — 11 грудних, об'єднуються між собою, утворюючи сплетення. У тілі люди­ни, як і в інших ссавців, розрізняють шийне, плечове і попереково-крижове сплетення. Утворення сплетень є наслідком складних явищ у ранньому ембріогенезі, пов'язаних з формуванням кінцівок. При цьому значною мірою переміщуються елементи кожного соміта (міотоми, склеротомії, дерматоми), а отже, й нейрити, що ніколи не втрачають зв'язку з сегментом тіла, який іннервують.

Безпосередньо від нервових сплетень відходять шкірні та м'язові нерви, причо­му у формуванні кожного звичайно беруть участь кілька сегментів спинного мозку.

Шийне сплетення

Шийне сплетення утворене передніми гілка­ми чотирьох верхніх шийних нервів. Від шийного сплетення, петлі якого ззовні вкриті груднинно-ключично-соскоподібним м'язом, відходять шкірні та м'язові гілки, а також змішаний діафрагмовий нерв.

Шкірні гілки. Малий потилич­ний нерв іннервує шкіру задньобічної поверхні шиї та голови. Великий вушний нерв прямує до шкіри вушної раковини і зовнішнього слухово­го ходу. Поперечний нерв шиї іннервує шкіру передньої поверхні шиї. Надключичні нерви — численні, іннервують шкіру в межах над­ключичної та підключичної ямок, дельто­подібної та верхньобічного відділу лопат­кової ділянок.

Мал. 1. Шкірні нерви голови і шиї; шкірнігілки трійчастого нерва

Усі шкірні нерви шийного сплетення з'являються в поверхневих шарах шиї біля середини заднього краю груднинно-ключічно-соскоподібного м'яза, що треба мати на увазі під час провідникової анестезії шиї.

М'язові гілки йдуть до переднього і бічного м'язів голови, довгих м'язів голови і шиї, переднього, середнього й заднього драбинчастих м'язів.

Діафрагмовий нерв змішаний. Він спускається донизу по передній поверхні переднього драбин­частого м'яза, проходить між підключичною артерією та підключичною веною, продов­жується донизу попереду кореня легені і проникає в діафрагму, віддаючи їй свої волокна. Чутливі волокна отримує від діафрагми, середостінної плеври, осердя, капсули печінки. Симпатичні безмієлінові волокна проникають у діафрагмальний нерв від нижнього шийного або шийно-грудного симпатичного вузла.

Мал. 2. Плечове сплетення (plexus brachialis); нерви і артерії пахвової ділянки і плеча

Плечове сплетення

Плечове сплетення утворене перед­німи гілками чотирьох нижніх шийних нервів і більшою частиною пе­редньої гілки першого грудного нерва.

Нервові волокна, переплітаючись між со­бою, утворюють три стовбури (верхній, середній і нижній), розташовані в міждрабинчастому проміжку (позаду й вище під­ключичної артерії). Стовбури знову об­мінюються нервовими гілками, внаслідок чого формуються три великих пучки: бічний, присередній і задній, які разом з підключичними артерією і веною перехо­дять до пахвової ямки.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Развитие периферической нервной системы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.