Наступний технологічний етап у виготовленні вінірів — це підготовка та дублювання необхідного гіпсового фрагмента (мал. 155). Для цього необхідний гіпсовий фрагмент зубний технік вилучає з гіпсової моделі і встановлює у кювету для дублювання, приготувавши дублювальну масу на основі силікону, проводить дублювання. Кювету для дублювання поміщають у камеру, в якій створено тиск 2,5 атм. Після закінчення полімеризації дублювальної маси гіпсовий фрагмент вилучають із дублювальної маси, і, приготувавши вогнетривку масу “Nori-Vest” У пропорції ЗО г порошку, 6 мл рідини за допомогою вакуумного міксера, запов­нюють нею відбиток у силіконовій масі (мал. 156).

Відливання вогнетривкої моделі здійснюють за допомогою вібростолика. Для повної кристалізації вогнетривкої маси необхідно 1 год. Після закінчен­ня кристалізації вогнетривкої моделі її дуже обережно вивільняють із силіко­нового відбитка та обов’язково дегазують у муфельній печі (мал. 157) за таких параметрів: початкова температура 20 °С, у подальшому за кожну 1 хв її підви­щують на 30°С до кінцевої 700 °С і витримують за цієї температури 30 хв.

Подальшу дегазацію проводять у печі для спікання кераміки за схемою: початкова температура 600°С, за кожну 1 хв її підвищують на 40°С до кін­цевої 1080 °С, за цієї температури витримують упро­довж 20 хв (мал. 158)

Закінчивши дегазацію фрагмента вогне­тривкої моделі, його охолоджують до кімнатної температури. Перед тим як почати безпосеред­ньо працювати з фарфоровими масами, фраг­мент вогнетривкої моделі потрібно наситити водою (мал. 159).

За визначеним стоматологом кольором ві- ніра необхідно використати базовий шар фар­форової маси, наприклад “ScreeningЕХ-3 Noritake”. Перший шар наносять дуже тонко і спікають за такою схемою: початкова темпера­тура 600 °С, за якої упродовж 10 хв проводять просушування, далі за кожну 1 хв підвищують її на 40 °С до кінцевої 950 °С, тиск 72 мм рт. ст. Після повного охолодження фрагменти повтор­но насичують водою і моделюють тією ж масою, а спікають за тих же параметрів, що й першого шару (мал. 160).

Провівши охолодження фрагмента вогне­тривкої моделі разом з фарфоровою компози­цією вініру до кімнатної температури, їх знову насичують водою. Моделювання форми вініра проводять, використовуючи дентинні та емалеві маси, спікання здійснюють за вказаних параме­трів. Проводять припасування, корекцію анато­мічної форми, оклюзійні співвідношення. Після того проводять глазурування. За допомогою ал­мазних дисків та твердосплавних борів зрізають вогнетривку модель (мал. 161).

Залишки вогнетривкої моделі з внутріш­ньої поверхні вініра видаляють за допомогою піскоструминного оброблення скляними кульками розміром 50 мікрон та робочого тиску 0,2 Мпа. Здійснюють кінце­ве припасування на робочій моделі. За потреби корекції форми вініра використовують низькотемпературну фарфорову масу “ЫогНаке АсЙтаІе”. Потім готовий вінір передають у клініку стоматології для фіксації (мал. 162).

Для фіксації конструкцій, які не містять металу, застосовують методики фік­сації на сучасні адгезивні системи: ИеІух-АКС (ЗМ-ЕБРЕ), Рапауіа Е (Кигагау), Рапауіа21 (Кигагау) (мал. 163).

Вони забезпечують плавний, непомітний неозброєним оком перехід від тка­нин зуба до матеріалу реставрації, а також забезпечують щільне з’єднання у межах 17—30 Мпа адгезивного матеріалу з матеріалом вініра.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Изготовление виниров

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.