CAD.CAM. Инновационная система изготовления безметалловых конструкций

План

1. Роль комп’ютерних технологій в сучасній ортопедичній стоматології

2. Виготовлення безметалевих конструкцій

Використана література

Зубний технік виконує кінцеве моделювання ковпачка, кінцеву полімериза­цію, знімає ковпачок з гіпсової моделі, контролює товщину стінок за допомогою мікрометра (кронциркуля). Готовий ковпачок має без перешкод зніматися з гіп­сової моделі зуба і так само без пере­шкод фіксуватися (мал. 260).

Технологія виготовлення безметалевої кераміки передбачає ви­готовлення ковпачка з цирконію оксиду. Для цього використовують спеціальний фрезерувальний станок (мал. 261).

Зубний технік здійснює підго­товчі етапи для проведення етапу фрезерування. Готові композиції ковпачків (ковпачка) поміщає на утримувальну пластинку, відмічає місце майбутньої фіксації, на фіксу- вальній пластинці створює місце для ковпачків, фіксує ковпачки з обов’язковим контролем вертикального положен­ня. Підбирає розмір заготовки для виготовлення ковпачка із цирконію оксиду та фіксацію її на робочому столику фрезерувального станка, здійснює кінцеву наладку для проведення етапу фрезерування. Після фрезерування готовий ков­пачок необхідно підготувати, а саме: зуботехнічною фрезою зішліфувати місце з’єднання ковпачка із заготовкою (мал. 262).

Наступним етапом в роботі з ковпачком з цирконію оксиду є надання йому визначеного кольору. Для цього зубний технік пластмасовим пінцетом зану­рює ковпачки на 2 хв у спеціальний гель. Забравши залишки вологи, ковпачки поміщає на спеціальній підставці з гранулами і спікає ковпачки в спеціальній пічці. Після завершення спікання зубний технік припасовує готові ковпачки на гіпсові штампики. За наявності попередніх контактів їх ришліфовують, контролюють товщину стінок за допомогою кронциркуля. Готові ковпачки на гіпсових моделях разом з артикулятором (мал. 263) передають у клініку орто­педичної стоматології.

Стоматолог-ортопед перед при­пасуванням ковпачків з цирконію оксиду перевіряє якість їх виготов­лення, а саме товщину стінок, чи не­має тріщин, щільність прилягання шийки ковпачків до клінічної шийки зуба та ін. Сам етап припасування ковпачків з цирконію оксиду нічим не відрізняється від клінічних етапів припасування каркаса металокера­мічної коронки. Після завершення роботи визначається колір кераміч­ного облицювання (мал. 264).

Роботу передають у зуботехнічну лабораторію, де зубний технік здій­снює кінцеве оброблення ковпачка з цирконію оксиду і приступає без­посередньо до технології виготовлення безметалевої кераміки, яка починаючи з етапу нанесення опакового шару не відрізняється від технології виготовлення металокерамічної коронки. Використовують сумісні керамічні маси до цирконію оксиду. Після нанесення опакових шарів та їх спікання моделюють анатомічну форму металокерамічної коронки дентинними масами, проводячи спікання після нанесення кожного шару. Завершивши етап моделювання анатомічної форми коронки зуба, зубний технік повертає роботу в клініку ортопедичної стоматології для кінцевої примірки.

Стоматолог-ортопед перевіряє якість виготовленої коронки. Основними завданнями на цьому етапі є примірка коронки, відповідність шийки коронки до клінічної шийки опорного зуба, вивірення оклюзійних контактів, у разі ви­явлення таких їх ліквідовують пришліфовуванням спеціальними алмазними фа­сонними головками, обов’язково перевіряють відповідність анатомічної будови з поряд розміщеними зубами і відпо­відність кольорової гами. Коли цей комплекс виконаний і відповідає вимогам клініки ортопедичної сто­матології, роботу знову поверта­ють у зуботехнічну лабораторію для кінцевого оброблення та глазуру­вання. Якщо під час примірки були виявлені анатомічні дефекти у фор­мі штучної коронки, зубний технік за вказівкою лікаря проводить до- моделювання, відповідно спікання і якщо є потреба, то коронку ще раз можуть приміряти в ротовій порожнині в клініці.

Після завершення лабора­торного етапу готову безметалеву коронку (мал. 265) передають у клініку ортопедичної стоматології для фіксації.

Безметалеву коронку фік­сують за загальноприйнятими правилами клініки ортопедичної стоматології. Потім стоматолог-ортопед дає настанови пацієнту щодо правил використання цієї конструкції (мал. 266).


Використана література

1) Жаров М. Непрямі композитні реставрації при значному руйнуванні коронок бічних зубів / М. Жаров, Є. Крупінський // Новини стоматології. - 2005. - Вип. 4 (45). - С. 77-83.

2) ЗаблоцъкийЯ.В. Математичне моделювання заміщення дефектів зубних рядів незнімними протезами з опорою на остеоінтегровані імплантати / Я.В. Заблоцький, Н.М. Дидик, М.М. Гжегоцький // Новини стоматології. - 2005. - Вип. 4 (45). - С. 56-62.

3) Вовк В.Д. Огляд проблем комп’ютерного моделювання біомеханічних систем / В.Д. Вовк, Т.С. Мандзюк // Вісник Львівськ. ун-ту ім. Франка. - Львів, 2008. - Вип. 14. - C. 105-122.

4) Шиллинбург Г. Основы препарирования зубов для изготовления литых металлических, металлокерамических, керамических реставраций / Г. Шиллинбург, Р. Якоби, С. Брокетт. - М., 2006. - 300 с.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 18

Бесплатная работа

Закрыть

CAD.CAM. Инновационная система изготовления безметалловых конструкций

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.