Зліва, на передній поверхні дуги аорти, починаючись дещо нижче, поблизу артеріальної зв'язки, і досягаючи підстави лівої сонної артерії, групуються ліві передні медіастинальні або преаортокаротидні лімфатичні вузли.

Серед них нерідко виділяють один, найкрупніший лімфатичний вузол, іменований «вузлом боталового протоку». Останній належить до нижньої горлової гілки лівого блукаючого нерва, висхідної уподовж трахеї до м'язів лівої половини гортані.

Непостійно виражені в передньому середостінні лімфатичні вузли поперечного ланцюга, розташовані уздовж лівої плечеголовної вени, і преперикардиальні — уздовж діафрагмального нерва.

У задньому середостінні основна маса лімфатичних вузлів лежить уздовж стравоходу — передньої і бічних його поверхонь. Самі нижні з околопищеводних лімфатичних вузлів можуть досягати стравохідного отвору діафрагми.

Трахеальна група медіастинальних лімфатичних вузлів найбільш численна і розташована біля трахеї і початкових відділів правого і лівого головних бронхів.

У клітчаточному просторі, обмеженому нижніми напівколами правого і лівого головних бронхів, ззаду — стравоходом, спереду — перикардом лівого передсердя, постійно знаходяться біфуркаціонні лімфатичні вузли.

Як правило, вони групуються уздовж правого головного бронха, розташовуючись, в основному, на його внутрішній поверхні.

Вище, на передній поверхні трахеї, у вигляді своєрідного «містка» зустрічаються претрахеальні лімфатичні вузли. Вони зв'язані численними лімфатичними судинами з лімфатичними вузлами бічних поверхонь трахеї.

Уздовж задньої поверхні трахеї, її мембранозної частки, непостійно виділяють ретротрахеальні лімфатичні вузли. Праві трахеобронхіальні лімфатичні вузли займають клітчаточний простір, обмежений кутом трахеї з правим головним бронхом і вище — між бічною поверхнею трахеї і медіастинальною плеврою. Умовною межею між ними і вищерозміщеними правими паратрахеальними лімфатичними вузлами є місце впадання непарної вени у верхню порожнисту. Нерідко розташований тут один з крупних лімфатичних вузлів іменують «вузлом непарної вени».

Верхньою межею правих паратрахеальних лімфатичних вузлів є проходячий тут плечеголовний артеріальний стовбур біля місця отходження правої підключичної артерії. Численні лімфатичні судини від правих паратрахеальних лімфатичних вузлів прямують далі вгору — до надключичного відділу регіонарних колекторів.

Ліва трахеобронхіальна група лімфатичних вузлів обмежена бічною поверхнею трахеї і лівим головним бронхом, ззаду — дугою аорти, зовні — артеріальною зв'язкою. По напряму вгору, уздовж трахеї вони переходять в нечисленну групу лівих паратрахеальних лімфатичних вузлів, що мають зв'язок з лімфатичними вузлами, розташованими в глибоких клітчаточних просторах лівої половини шиї.

На шиї передні пре- і паратрахеальні лімфатичні вузли прилягають безпосередньо до трахеї. Глибокі бічні лімфатичні вузли шиї, що приймають частину лімфи від легенів, найбільш численні і займають головним чином область надключичних клітчаточних просторів

Глибокі лімфатичні вузли бічних поверхонь шиї справа і зліва підрозділяються на внутрішні і зовнішні. Внутрішні розташовані уздовж яремної вени від рівня сосцевидного відростка до місця її злиття з підключичною веною. Цю групу вузлів іменують внутрішніми яремними. Нижні з них найбільш численні, є зв'язуючою ланкою з лімфатичними колекторами середостіння і нерідко називаються надключичними. Серед лімфатичних вузлів цієї групи виділяють один вузол, іменований «вузлом Труазье» [Troisier, 1889]. Він досить крупний, займає місце злиття внутрішньої яремної вени з підключичною.

Зовнішні глибокі лімфатичні вузли менш численні. Їх підрозділяють по анатомічних утвореннях цієї області, уздовж яких вони групуються, і відповідно іменують лімфатичними вузлами додаткового нерва і поперечної артерії шиї.

Виносячі лімфатичні судини беруть участь у формуванні правої лімфатичної протоку і грудної лімфатичної протоку, що впадає у венозну систему.

Фізіологічне полягання лімфатичної системи і відвідних лімфатичних колекторів легенів визначає регіонарний відтік лімфи. В нормальних умовах від різних відділів легенів лімфа прямує до регіонарних для них груп лімфатичних вузлів, не дивлячись на існування обширних зв'язків в лімфатичній системі цього органу.

За існуючими уявленнями, легенева часточка і сегмент не є основними структурними одиницями для лімфатичної системи легені: від поряд розташованих сегментів лімфа поступає в одні групи лімфатичних вузлів і навіть в окремі лімфатичні вузли. Лише відносно кожної з доль легені якнайповніші і строго витримується принцип регіонарного відтоку лімфи. Рух лімфи в легенях орієнтований в напрямі від дистальних відділів до коріння. Пройшовши ці групи лімфатичних вузлів в межах медіастинальної частки регіонарних колекторів, лімфа рухається головним чином по судинах однойменної правій або лівій легені сторони у висхідному напрямі.

Слідуючи по регіонарних колекторах від кожної з доль легені, лімфа послідовно проходить через внутрішньолегеневі, кореневі, медіастинальні, надключичні групи лімфатичних вузлів. Важливо, що для легені такий лімфатичний вузол або група вузлів можуть розташовуватися на різному видаленні від витоків: нерідко лише в межах середостіння. Є зведення про те, що окремі лімфатичні судини легенів на всьому протязі до кровоносної системи не мають жодного лімфатичного вузла. Останнє може істотно впливати на розповсюдження патологічного процесу в легені.

Численні зв'язки в лімфатичних колекторах середостіння (у тому числі — поперечні), встановлені методом наливок при проведенні морфологічних досліджень, рівно як і колатералі, в нормальних умовах, за відсутності патологічних змін в лімфатичних колекторах, знаходяться в стані функціонального спокою, «включаючись» лише при виникненні перешкоди або особливо інтенсивного руху лімфи, при яких регіонарні колектори не в змозі забезпечити відтік лімфи від окремих ділянок легені.

Легені иннервуються з симпатичних нервових стовбурів і з блукаючого нерва. Нерви проходять в коріння легені і йдуть спочатку позаду головних бронхів, біля їх мембранозної частки і далі, супроводжуючи їх, до найдрібніших розгалужень. Визнається доведеним, що в нервових стовбурах як чреватого нерва, так і симпатичного ланцюжка проходять змішані волокна симпатичної і парасимпатичної дії.

Мал. 3 Елементи коріння і сегменти правої легені.


Мал. 4. Сегменти лівої легені.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Органы дыхания

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.