Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

РОЗДІЛ І. ЕПІДЕМІОЛОГІЯ ТА ПАТОГЕНЕЗ ТУБЕРКУЛЬОЗУ 5

1.1. Епідеміологія туберкульозу 5

1.2. Патогенез туберкульозу 10

РОЗДІЛ ІІ. СИМПТОМИ І ДІАГНОСТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ 17

2.1. Симптоми туберкульозу 17

2.2. Діагностика туберкульозу 20

РОЗДІЛ ІІІ. ПРОФІЛАКТИКА ТУБЕРКУЛЬОЗУ 24

3.1 Соціальна та санітарна профілактика туберкульозу 24

3.2. Хіміопрофілактика 31

ВИСНОВОК 34

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 36

Вступ

Актуальність теми дослідження. Туберкульоз, за визначенням провідних вчених, продовжує залишатися глобальною проблемою. Початок минулого десятиріччя характеризувався погіршенням епідемічної ситуації з туберкульозу. Ця соціально небезпечна хвороба стала проблемою багатьох країн світу і найбільш торкнулась країн Східної Європи. Епідемічна ситуація стосовно туберкульозу в Україні почала погіршуватись з 1992 року. Захворюваність за 11 років зросла в 2,0 рази і досягла рівня 84,1 на 100 тис. населення, а смертність збільшилася в 1,8 рази і становить, відповідно, 25,3 осіб на 100 тис. населення.

Найвищі показники захворюваності на всі форми туберкульозу визначались у південно-східних регіонах України: у Херсонській області - 174,0 на 100 тис. населення; Миколаївській - 111,1; Луганській - 114,3; Донецькій - 103,4; Кіровоградській - 109,9 та Одеській - 95,3. Рівень захворюваності в цих регіонах збільшився за 11 років в 3,5 - 2,0 рази.

Серед тих, що вперше захворіли на туберкульоз, 13,6 % становлять робітники, 1,0 % - робітники аграрного сектору, 3,4 % - службовці, а майже половина з них (2 %) - медичні працівники (777 осіб), 3,9 % - учні та студенти. 47,3 % усіх хворих - особи працездатного віку, які не працюють, 12,4 % - пенсіонери, 1,4 % - особи, що повернулись з місць позбавлення волі, 1,8 % - особи без постійного місця проживання. В соціально незахищені верстви населення становлять понад 65 %.

Туберкульоз - інфекційне захворювання, що спричинюється мікобактеріями туберкульозу (паличкою Коха). На туберкульоз хворіють незалежно від статі, віку, національної приналежності чи соціального становища. Проте переважно на нього хворіють алкоголіки, наркомани, безпритульні або найбідніші люди. Туберкульоз уражає всі органи й системи людського організму, та найчастіше він виявляється в легенях.

Найчастіші симптоми туберкульозу: стійкий кашель із виділенням мокротиння, тривале підвищення температури тіла, швидка втома, втрата апетиту та безпричинне схуднення, потовиділення, особливо вночі, задишка, кровохаркання. В частині випадків, особливо на початку хвороби, туберкульоз може розвиватися безсимптомно або виявляється лише один із симптомів.

Хронічного перебігу хвороба набуває тоді, коли хворий приймає не всі призначені лікарем протитуберкульозні препарати або приймає їх нерегулярно, робить тривалі перерви в лікуванні.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Мета дослідження – теоретично обґрунтувати сутність профілактики туберкульозу у дорослих, визначити особливості та необхідність їх застосування.

Об’єкт дослідження – проблема профілактики хворих на туберкульоз.

Предмет дослідження – профілактика туберкульозу у дорослих.

Згідно з метою та предметом дослідження було визначено такі завдання:

ознайомитись з загальними відомостями про туберкульоз;

запропонувати засоби профілактики захворювання.

Структура роботи. Курсова складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків.

Закрыть

Профилактика туберкулеза у взрослых

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.