Основные теории происхождения государственности у восточных славян

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ 3

Розділ І. Загальні теорії походження державності у східних слов'ян. 5

1.1. Патріархальна теорія. 5

1.2. Теологічна теорія. 6

1.3. Теорія суспільного договору. 7

1.4. Органічна теорія. 9

1.5 Теорія насильства. 11

1.6 Матеріалістична теорія. 12

Розділ ІІ. Прикладні теорії походження державності у східних слов’ян. 15

2.1. Компромісна (природно-історична) теорія. 15

2.2. Теорія давньоруської триєдиної “колиски”. 16

2.3 Норманська теорія. 17

2.4. Антинорманська теорія. 19

2.5 Психологічна теорія. 21

2.6 Теорія пантюркізму. 22

Висновки 24

Використана література 26

Додатки 28

Вступ

Курсова робота складається з вступу, двох розділів, висновку і списку використаної літератури.

У першому розділі будуть досліджені загальні теорії походження державномті у східних слов’ян.

У другому розділі йтиметься про прикладні теорії походження державності у східних слов’ян.

У висновку будуть зроблені висновки з проведеного дослідження.

Актуальність дослідженняданої теми обумовлена тим, що вивчення теорій походження державності у східних слов՚ян, їх характерних особливостей не завершено і не вичерпано, так як процес зникнення одних держав і появи інших (наприклад, після роздробленості та розпаду Київської Русі утворилося Велике князівство Литовське) продовжується і в наші дні, так само як і зміна політичних режимів.

Мета дослідженняполягає у комплексному аналізі основних теорій походження державності у східніх слов՚ян.

Об'єктом дослідженняє основні теорії походження державності у східніх слов՚ян.

Предмет дослідженнння  соціально-правові положення та політичні особливості теорій походження Київської Русі.

Завданнядосягнення розуміння історичної та практичної мотивації авторів основних теорій походження державності у східніх слов՚ян.

Методологічним підгрунтям курсової роботи послужили як загальнонаукові, так і суто історичні методи дослідження. У процесі збору, опрацювання матеріалу та його аналізу використовувалися методи системного аналізу, методи історіорафічного аналізу, методи моделювання та прогнозування, а також метод порівняльного аналізу.

Хронологічні межі дослідження охоплюють охоплюють період з найдавніших часів до сьогодення.

Територіальні межі дослідження охоплюють всю територію України з урахуванням тогочасного адміністративно ̶ територіального поділу.

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що вони можуть бути використані для написання наукових публікацій та навчальних посібників, а також можуть використовуватись у практичній площині для підготовки до лекційних та практичних занять.

Закрыть

Основные теории происхождения государственности у восточных славян

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.