Украинские политические партии и организации на Украине конца XIX - начала XX века

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 36

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

Розділ І. Посилення гноблення українського народу російським царизмом та його вплив на національно-визвольного руху в Україні 4

Українофіли: 5

Розділ ІІ. Українські політичні партії та організації на Україні кінця ХІХ – початок ХХ століття. Поява національно свідомих українців. 7

2.1 Братство тарасівців. 8

2.2 „Українська загальна організація”. 10

2.3 Перша політична партія. 11

2.4 Поява фракцій. 13

2.5 Розкол РУП.. 14

2.6 Помірковані 15

2.7 Два головні напрями політичної думки. 16

2.8 М.Драгоманов. Його роль в українському лібералізмі 17

2.9 Головні ідеї українського ліберелізму. 18

2.10 М.Грушевський як політичний діяч. 19

2.11 Марксизм. 20

Розділ ІІІ. Політичні партії та рухи Галичини в міжвоєнний період. 22

3.1 Політичні парті. 22

3.2 Політичні рухи. 25

Висновок. 35

Використана  література. 37 

Вступ

Невід’ємною частиною політичної системи сучасного демократичного суспільства є політичні партії.

Політична партія - це організація, що об’єднує на добровільній основі найактивніших представників тих чи інших класів, соціальних верств та груп.

Основним призначенням партії є політична освіта мас та надання цілеспрямованого й організованого характеру діям цих мас для захисту власних інтересів. Як свідчить історична практика, політичні партії в усіх країнах створювалися як інструмент боротьби за владу та перенесення інтересів різних ідейно-політичних течій у реальну політику держави. Звідси випливає й головна мета їхньої діяльності – захист соціально-політичних інтересів певних груп населення. Саме заради реалізації цих інтересів і ведеться боротьба за завоювання й утримання влади.

В сучасній Україні ідеї політичного плюралізму і багатопартійна політична система дістала своє закріплення на конституційному рівні, який виражається в признанні права громадян на об’єднання в політичні партії і громадські організації, організації суспільного життя на принципах політичного, економічного і ідеологічного бага. Політичні партії в Україні намагаються сприяти формуванню і вираженню політичної свободи громадян, приймають участь у виборах. Крім Конституції статус політичних партій в Україні закріплено в Законі України “Про об’єднання громадян”, а також у виборчому законодавстві.

Закрыть

Украинские политические партии и организации на Украине конца XIX - начала XX века

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.