Российское государство в конце XIII века

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 34

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1. Російська держава в кінці XIII століття. 6

2. Перша зустріч. Походи Батия на Північно-східну Русь. 8

3. Ординська політика в Росії. 18

4. Куліковська битва. 26

5. Звільнення від татаро-монгольського ярма. 29

Висновок. 31

Список літератури. 34

Вступ

У даній курсовій роботі я хочу висвітити боротьбу багатьох народів проти монголо-татарського іга.

З того часу пройшло більш ніж 600 років коли російські воїни під проводом Дмитра Івановича отримали славну перемогу над монголо-татарськими полчищами, на чолі з еміром Золотої Орди Мамаєм, в биті на Куліковому полі, на Дону. За видатний полководський талант його було прозвано Донським.

Куликовська битва – найвеличніша подія в історії нашої вітчизни. Вона нанесла сильний удар по владі Орди і поклала початок процесу ослаблення чужоземного іга, остаточного звільнення Русі від іноземного вторгнення. Важливим наслідком Куликовської битви було посилення ролі Москви і створення єдиної Російської держави.

Монголо-татарське іго – панування монголо-татарських ханів над руськими землями в 13-15ст., встановлене ними в результаті завойовницьких походів на Русь. Монголо-татарські орди вперше вторглися на Русь 1223 р. Коли вони на р. Калці завдали поразки об’єднаному війську руському князів і половців. У 1236 військо завойовників на чолі з ханом Батиєм вдерлося у Східну Європу. Незважаючи на героїчний опір населення і військ окремих князівств, які діями розрізнено через феодальну роздробленість Русі, монголо-татари протягом 1237-1238рр. спустошили багато міст північно-східної Русі, 1239-40рр. захопили Переяслав, Чернігів і Київ, пройшли через Волинську і Галицьку землі, вдерлися в Польщу, Закарпатську Русь, Угорщину та Чехію. Виснажені війною і опором населення Русі, зазнавши в липні 1241р поразки від чеських військ у Моравії, монголо-татари 1242р повернули в пониззя Волги, де заснували державу Золоту Орду. Руські князівства до початку 60-х рр. 13 ст. перебували в васальній залежності від великих монгольських ханів, а потім – від ханів Золотої Орди. Завойовники зберегли місцеву князівську адміністрацію. Населення було обкладене тяжкою даниною та чисельними повинностями. Від данини звільнялося тільки духівництво, яке завойовники намагалися використати для зміцнення своєї влади. Побори знекровлювали економіку Руся, затримували розвиток товарно-грошових відносин. У руські землі призначалися чиновники-баскаки з військовими загонами. Вони збирали данину, контролювали діяльність князівств. Завойовники гальмували процес державного об’єднання руських земель, штучно підтримували феодальну роздробленість Русі, сіяли розбрат між князями. Особливо тяжким Монголо-татарам було для народних мас, які зазнавали подвійного гніту від своїх і монголо-татарських феодалів. результатом героїчної боротьби народних мас Русі та інших народів Східної Європи було поступове ослаблення Монголо-татар і постання – в Новгороді 1295, в Ростові 1289р. і 1320р., в Твері 1293р. і 1327р. – привели до ліквідації системи баскацтва. Проти Монголо-татар виступав також галицько-волинський князь Данило Галицький.

Право збирати данину на користь хана – “вихід” – з усіх руських князівств було передано московському князю Івану І (князював 1325-40р.р.) Скориставшись з ослаблення Золотої Орди і використавши прагнення східнослов’янського населення від Монголо-татар і Велике князівство Литовське в 14 ст. захопило всі білоруські землі, більшу частину українських земель (Чернігово-Сіверщину, Сх. Волинь, Поділля і Київщину з Переяславщиною) і частину російської території (Брянськ та інші міста), Польща захопила Західну Волинь і Галицькі землі. Молдавське князівство приєднало до себе Північну Буковину.

Найбільшу роль у боротьбі проти Монголо-татар і відіграло московське велике князівство. Великий князь московський Дмитро Донськой (князював 1349-89р.р.) 1378р. на р. Вожі розбив золотоординські каральні загони [5].

У Куликовській битві 1380 об’єднані руські сили під його командуванням за участю українських і білоруських загонів вщент розгромили монголо-татарське військо на чолі з Мамаєм, що поклало початок визволенню Пн.-Сх. Русі від монголо-татарських завойовників. Після походу Тохтамиша і захоплення 1382р Москви Русь змушена була знову визнати владу хана і сплачувати данину. Однак уже починаючи з князювання Василя І. Монголо-татари на Русі мало номінальний характер, данина виплачувалася нерегулярно. Вирішальне значення в створенні умов для ліквідації Монголо-татар мало політичне об’єднання руських земель навколо Москви. Русь остаточно визволилася від Монголо-татарського іга 1480р. Монголо-татарське іго мало глибокий негативний наслідок для Русі, затримало більш ніж два століття її економічний, політичний і культурний розвиток [8].

Закрыть

Российское государство в конце XIII века

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.