Программирование для электронно-вычислительной техники и автоматизированных систем

Зміст

Теоретична частина

1. Вступ

2. Вхідні дані

3. Вихідні дані

4. Суть технології розрахунку

Практична частина

1. Блок-схема програми

2. Текст програми

3. Аналіз отриманих результатів

4. Практичне використання програми

5. Висновки

6. Використана література

3. Аналіз отриманих результатів

Дана програма призначена для вивчення інформації про операторSwitch.Користування програмою дуже просте.

У розділінавчальної програмиможна отримати інформацію про операторSwitсh, про використання оператора.

Практичне використання програми

Програма зроблена у вигляді презентації .Програму можна відкрити запустивши файл програми з розширенням „ехе”. Щоб відкрити сам проект програми можна за допомогою мови програми Delphi 6. Запустивши программу відкривається головне вікно програми.

Головна форма

У відкритому вікні розташована одна кнопка, яка дозволяє вибрати користувачу розділ. При натиску цієї кнопки відкриється слідуючи вікно, вікно навчальної програми.


Вікно навчальної програми

У цьому вікні розташована інформація про операторSwitch. На цій формі розташовані кнопки „Назад” повернутись до головної форми і кнопка „Вихід” вийти із програми.

Для того щоб переглянути інформацію про автора, або про програму:

Потрібно вибрати у головному вікні програми меню „Справка”


Вікно „Про програму”


Вікно „Про автора”


Висновок:

На протязі виконання курсової роботи я вдосконалив свої знання по Delphi 6, а також навчився розв’язувати складні задачі.

Підчас роботи я поглиблював свої знання з роботою властивостей компонентів: Edit, Label, Button, BitBtn, Memo, , MainMenu, TreeView, а також зміг підвищити швидкість і майстерність при створенні програм і проектів.

Мені краще було працювати з Delphi 6. Я високо оцінив швидкість і надійність роботи з Delphi 6.

І я можу сказати наступне про курсову програму, яку я розробив:

1. Проект є демонстраційною програмою, призначена для показу інформації.

2. Інформація подається у простій , компактній та доступній формі .


Список використаної літератури:

1.С.В. Глушаков, А.Л. Клевцов, С.А. Теребилов. «Программирование на Delphi 5.0». Харьков. Фолио. 2002

2. Гофман В. Э„ Хомоненко А. Д. «Работа с базами данных в Delphi.» - СПб.:
БХВ-Петсрбург, 2000. - 656 с.

3.Питс-Моултис Н., Кирк Ч. «Delphi 5.0»: Пер. с англ. — СПб.: ВНУ - Санкт-Петербург, 1999. - 800 с.

4.Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. Delphi 5. – СПб.: БХВ – Санки-Петербург, 1999.-800 с.

5.Гофман В.Э., Хомоненко А.Д. работа з базами даных в Delphi. – СПб.: БХВ – Петербург, 2000.-656 с.

6.Н.Б. Культін. Електронний підручник. Delphi 6. Програмированние на ObjectPascal.

7.С.Бобровский., Delphi 6.-Учебный курс.-СПб.: Питер, 2003.640с.

8.Леонттьев В.П., Новейшая энциклопедия персонального компъютера. –5-е изд.,перераб. И доп. – М.: ОЛМА-ПРЕСС,2003. – 957с.

9.Мощеряков Е.В., Хомоненко А.Д. Публикация баз даних в Интернете. – СПб.: БХВ – Петербург 2001. 560с.

10. Microsoft Windows Server 2000, Руская версия. Андреэв А.П. и др./Под. общ. ред А. Н.Чекмарева и Д.Б. Вишнякова. – СПб.: БХВ – Петербург, 2001. – 960с.   

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 22

Бесплатная работа

Закрыть

Программирование для электронно-вычислительной техники и автоматизированных систем

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.