Создание информационно-поисковой системы автоматизированной работы магазина косметики

Зміст

Анотація
Вступ
Розділ 1. Аналіз предметної області
Розділ 2. Проектування бази даних на інфологічному рівні
Розділ 3. Проектування бази даних на даталогічному рівні
Розділ 4. Організація введення даних в інформаційній системі
4.1. Створення форм
4.2. Створення меню
Розділ 5. Засоби систематизації даних інформаційної системи
Розділ 6. Відображення результатів обробки даних інформаційною системою на паперових носіях
6.1. Створення звіту
Розділ 7. Засоби автоматизації управління системою
Розділ 8. Опис доповнень та нереалізованих можливостей
Висновок
Список використаної літератури
Додатки

Розділ 8. Опис доповнень та нереалізованих можливостей

В моїй системі не реалізовано ще досить багато можливостей. Одним з них є формування звіту. Звіт можна формувати за допомогою двох таблиць, так як в даній системі він формувався на основі таблиці існуючого товару в магазині. Також не було використано створення запитів по певним параметрам.

Не було використано всі можливості форм. Зокрема зміна зображення при переході на наступний запис. Тобто не є використаний OLE – об’єкт.

Також доповнити базу даних можна використавши в ній створення діаграм, на лаштування таймера для автоматичного оновлення програми.

Так як записів в системі не дуже багато, не використана можливість пошуку та індексування. Ці можливості допомагають при великому об’ємі інформації.


Висновок

Електронні таблиці та текстові документи є чудовими засобами для вирішення так званих “однокористувачевих” задач, але вони погано пристосованідля сумісного користування даними. Електронні таблиці також корисні в якості шаблонів для простих форм вводу інформації, але ,якщо вам необхідно провести комплексну перевірку даних, то тут їх функцій явно недостатньо і без баз даних не обійтись. Тому в наш час ринок переповнений різноманітними програмами, які конкурують між собою і тим самим вдосконалюються.

Створена програма являється носієм полегшеннямроботи працівника косметичних магазинів, дозволяє автоматизувати, робити пошук конкретних товарів.

Основні функції даної програми:

üПростота роботи з програмою, легке освоєння користувачем;

üВелика функціональність для такої простоти роботи з базою даних;

üЗбереження інформації на паперових носіях;

üВпорядкування бази даних.

Звичайно, моя програма не є досконалою і вона не забезпечує повну автоматизацію магазину косметики, але головна мета курсової роботи досягнута, а саме розроблено інформаційну систему, яка підтримує модель реляційних баз даних, забезпечуючи збереження, надійність та цілісність введених даних. А також я досягла ще однієї мети цієї курсової роботи – поліпшення своїх знань про бази даних, і змога надалі використовувати ці знання в своїй подальшій роботі;


Список використаної літератури

1.Базиан М. Использование Visual FoxPro 6.0 – К. М. С.: Вильямс, 2003. – 925с.;

2.Кондзюба С.П., Громов В.Н. Базы данных и приложения. – К: Издательство «ДиаСофт», 2001. – 592 с.;

3.Лебедев А.Н. “Visual FoxPro 9.0” М., 2005р;

4.Омельченко Л., Шелакова Д. Visual FoxPro 9.0 – C.: БХВ-Петербург,2005р. – 595с.;

5.Ульман Дж.. Основы систем баз данных. М.2000 р.


Додатки

Додаток А

Код програми проекту.

SET TALK OFF&& відключаєм введення службових повідомлень

SET DATE TO german&& Встановлюємо формат дати

SET CENTURY ON && рік 4 цифрами

SET ESCAPE OFF&& Забороняємо переривання по esc

*перечисляємо шляхи, де шукати файли

SET PATH TOpgr, menus, reports

ON SHUTDOWN do SMTExitProc

PUSH MENU _msysmenu

DOmenu.mpr

_screen.Visible= .T.

READ EVENTS&& запускаємо обробку подій

POP MENU _msysmenu

ON SHUTDOWN

*Процедура завершення програми

PROCEDURE SMTExitProc

CLEAR EVENTS

RETURN 0

Додаток Б

Код команди для форми Form1

USE prac IN 0

SELECT prac

*вводимо в відповідні поля форми значення полів таблиці

GO top

ThisForm.Text1.Value=prac.pip

ThisForm.Text2.Value=prac.tab

ThisForm.Text3.Value=prac.dnar

ThisForm.Text4.Value=prac.pos

ThisForm.Text5.Value=prac.cex

ThisForm.Text6.Value=prac.szar

* для кнопки ПЕРШИЙ

if !BOF()

go top

endif

_screen.ActiveForm.Refresh()

*для кнопки ПОПЕРЕДНІЙ

IF RECNO() <>1 &&перевіряє чи не перший запис

SKIP-1&&відходимо на одну запис таблиці назад

ThisForm.Text1.Value=products.product

ThisForm.Text2.Value=products.prodname

ThisForm.Text3.Value=products.price

ThisForm.Text4.Value=products.kil

ThisForm.Text5.Value=products.vumir

ThisForm.Text6.Value=products.num

ELSE

MESSAGEBOX("("Це перший запис","Повідомлення")

ENDIF

*для кнопки ОК

SELECT products

USE&& закриваємо таблицю

cd..

ThisForm.Release&&закриваємо форму

* для кнопки НАСТУПНИЙ

IF RECNO() <> RECCOUNT()

SKIP && переходимо на слідуючий запис таблиці

ThisForm.Text1.Value=products.product

ThisForm.Text2.Value=products.prodname

ThisForm.Text3.Value=products.price

ThisForm.Text4.Value=products.kil

ThisForm.Text5.Value=products.vumir

ThisForm.Text6.Value=products.num

Else

MESSAGEBOX("Це останній запис", "Повідомлення ")

ENDIF

* для кнопки ОСТАННІЙ

if !EOF()

go bottom

endif

_screen.ActiveForm.Refresh()

*для поля ДАТА та ЧАС

This.Parent.CurDate.Value = DATE()

This.Parent.CurTime.Value = TIME()

Додаток В

Код команди для форми Table1,Table2,Table3

*для кнопки ОК

CLOSE TABLES && Закриваємо таблицю

Thisform.Release && Закриваємо вікно форми


Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 39

Бесплатная работа

Закрыть

Создание информационно-поисковой системы автоматизированной работы магазина косметики

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.