План

1. Вставка об’єктів у текстові документи. Напис. Автофігури. Об’єкти Word Art 

2. Робота з таблицями 

3. Робота з формулами 

4. Мова документа MS Word, перевірка правопису, перенос. Пошук та заміна в тексті. 

5. Робота з файлами і робочими книгами у MS Excel/ Поняття аркуша, рядка, стовпця, клітинки. Збереження книг. 

6. Дані в MS Excel: введення, форматування. Автозаповнення. Захист даних. Пошук даних. 

7. Обчислення в MS Excel. Уведеня формул. Вбудовані функції MS Excel. 

8. Діаграми і графіки у MS Excel. Майстер діаграм. Побудова графіків 

9. Функції у MS Excel. Упорядкування даних у таблицях.

7. Обчислення в MS Excel. Уведеня формул. Вбудовані функції MS Excel.

Обчислення

Уведення формул Запис будь-якої формули в комірку робочого аркуша обов'язково починається з символу дорівнює (=).

Вбудовані функції. Функції – це програми, що за готовими формулами реалізують обчислення аргументів. У цілому MS Excel містить більше 400 функцій робочого листа (вбудованих функцій). Всі вони відповідно до призначення поділяються на 11 груп (категорій):

-Математичні (sin, ABS, ln, cos, КОРІНЬ, МОПЕРЕДБ, СУММ і т.д.)

-Статистичні (Максимум, мінімум, СРЗНАЧ, ТЕНДЕНЦІЯ і т.д.)

-Логічні (Істина, не істина, якщо, або і т.д.)

-Фінансові (БЗ, ПЗ, НПЗ і т.д.)

-Перевірка (Тип, помилка, комірка, інформація і т.д.)

-Дати і часу (Рік, день, година і т.д.)

-Текстові (Значення, Текст і т.д.)

Вводити функцію у формулу можна так:

-Виділити комірку і викликати команду Вставка/ Функція.

-Натиснути кнопку «змінити формулу» панелі інструментів Стандартна.

-Натиснути кнопку «вставити функцію»


8. Діаграми і графіки у MS Excel. Майстер діаграм. Побудова графіків

Діаграма– це представлення даних таблиці в графічному вигляді, яке використовується для аналізу і порівняння. При побудові діаграми двомірна таблиця перетворюється у двомірну графічну картинку. На вертикальній осі (Y) розміщуються числові значення, а на горизонтальній осі (Х) – категорії. Дляпобудовидіаграми зазвичай використовують «Майстер діаграм», який запускається клацанням на кнопціМайстер діаграм" на стандартній панелі інструментів програми Excel. Етапи створення діаграми

- Побудова таблиці даних.

- Виділення об'єкта, який містить дані для побудови діаграми

- Запуск «Майстра діаграм»

- Вибір типу діаграми із пропонованого набору

- розміщення діаграми в потрібному місці на аркуші

Серед стандартних діаграм і графіків є такі: гістограма, лінійчаста, графік, кругова, крапкова, з областями, кільцева, пелюсткова, поверхнева, бульбашкова, біржова, циліндрична, конічна, піраміда та більше 20 нестандартних діаграм і графіків.

Основою всіх різноманітних діаграм є 3 різновиди:

Кругові діаграми більш наочно показують співвідношення частин у цілому. На кругову діаграму виводяться співвідношення показників, розміщених в одному рядку або стовпчику, співвідношення даних вказуються у відсотках від цілого.

Стовпчикові діаграми краще показують кількісні характеристики одночасно в кількох рядках і стовпчиках.

Лінійний графік краще використовувати для зображення змін показників протягом визначеного часу.

Діаграма типу Графік наочно подає зростання розміру певної величини. Точкова діаграма призначена для побудови графіків математичних функцій


9. Функції у MS Excel. Упорядкування даних у таблицях.

Для прискорення і спрощення обчислювальної роботи Excel надає в розпорядження користувача потужний апарат функцій робочого листа, що дозволяють здійснювати практично всі можливі розрахунки.

У цілому MS Excel містить більше 400 функцій робочого листа (вбудованих функцій). Всі вони відповідно до призначення поділяються на 11 груп (категорій):

1. фінансові функції;

2. Функції дати та часу;

3. арифметичні та тригонометричні (математичні) функції;

4. статистичні функції;

5. функції посилань і підстановок;

6. функції баз даних (аналізу списків);

7. текстові функції;

8. логічні функції;

9. інформаційні функції (перевірки властивостей і значень);

10. інженерні функції;

11. зовнішні функції.

Для полегшення роботи з даними, кращого їх сприйняття й аналізу в редакторах електронних таблиць існує можливість упорядковування даних. Упорядкування даних. Сортування — це процес перегрупування однотипних даних в деякому певному порядку за заданою ознакою. Ці значення упорядковуються за збільшенням або убуванню.

 • текстові дані - в алфавітному порядку
 • дати - у порядку зростання або убування дат
 • числові дані - по величинах чисел
 • Мета такого упорядкування — зручність використання даних, полегшення їх подальшого пошуку, оновлення, видалення, доповнення. На упорядкованих даних легше визначити, чи є пропущені елементи, легше знайти спільні елементи двох однотипних таблиць, злити їх воєдино. Сортування є важливим засобом прискорення роботи з даними.

  Найпростіший спосіб упорядковувати дані — виділити діапазон та натиснути відповідну кнопку на панелі інструментів. Таким способом можна виконати упорядкування за зростанням або за спаданням, причому, верхній рядок вважають заголовком і не враховують у впорядкуванні.

  Сортування за допомогою кнопок

  Якщо потрібно провести сортування даних з налаштуванням параметрів, то потрібно використати вказівку меню Дані / Сортування,

  Сортування з налаштуванням щоб відкрити вікно діалогу Сортування з вкладками Умови сортування та Параметри. На вкладці Умови сортування ми можемо налаштувати порядок сортування та визначити кілька умов.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 12

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Информатика и компьютерная техника 6

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.