Зовнішня трудова міграція населення в Тернопільській області

Зовнішня трудова міґрація населення набула найбільшої актуальності саме в західних областях нашої держави, і Тернопільська область займає одне з провідних місць щодо цього. Це пов’язано, насамперед, із відсутністю достатніх промислових та виробничих потужностей, що засвідчує найнижчий в Україні рівень заробітної плати (на 1.06.2007 р. середня заробітна плата в Тернопільській області дорівнювала 1007 грн.), у той час, як середня заробітна плата в Україні на цю дату становила 1368 грн. Неможливість застосувати знання, здібності й навички, отримати гідну оплату праці змушує наших співвітчизників виїжджати на тимчасову роботу за кордон.

Саме тому Шушпанов П.Г. за допомогою "Західноукраїнського соціоло­гічного центру” підготував та здійснив вибіркове соціологічне дослідження на тему: "Трудова міґрація населення Тернопільської області”.

При розробленні соціологічного дослідження вибіркова сукупність сформована на основі рівномірного пропорційного розподілу опитаних у різних населених пунктах, відповідно до свого статусу, та здійснена методом цільового добору респондентів (осіб, яких опитують). Анкета містила 92 запи­тання соціально-економічного та демографічного змісту. Усього в опитуванні взяли участь 398 респондентів із різних населених пунктів Тернопільської області у віці від 16 до 69 років (розподілених на 11 вікових груп), тобто було представлене все економічно активне населення області.

Опитування проводили методом інтерв’ю, що дало змогу отримати інформацію на всі запитання з кожної анкети. Крім цього за допомоги інтер­в’юера респонденти краще змогли зрозуміти сутність запитань і дати більш чіткі відповіді на них.

Опитування здійснене в березні 2007 р., а збір, опрацювання й аналіз даних за результатами соціологічного дослідження - у квітні того ж року.

Спробуємо проаналізувати дані соціологічного дослідження. Кількість опитаних респондентів у різних вікових групах визначена пропорційно до чисельності чоловічого та жіночого населення кожної вікової групи в даній місцевості. В опитуванні взяли участь 54,52% жінок та 45,48% чоловіків від загальної чисельності респондентів. Було дотримано рівномірного пропор­ційного розподілу серед населених пунктів різного адміністративного зна­чення, до яких належать міста, селища міського типу і села. У процесі аналізу даних соціологічного дослідження обласний центр - місто Тернопіль, було виокремлено з міського населення як окрему ланку, в зв’язку з суттєвими відмінностями в одержаних результатах між ними по багатьох аспектах.

За результатами дослідження спробуємо зосередити увагу на тих особах, які мають досвід тимчасової роботи за кордоном або планують здійснити таку поїздку, проаналізуємо одержані дані щодо інтенсивності зовнішніх трудових міґрацій населення, інформацію про організацію поїздок, напрямки трудових потоків, характер та умови праці громадян області за кордоном, соціально-демографічні характеристики учасників трудових поїздок за кордон. Крім цього порівняємо дані соціологічного дослідження з офіційними статистичними даними щодо міграційного руху населення в Тернопільській області.

За умови репрезентативності, яка теоретично й практично забезпечена обсягом вибіркової сукупності, підсумки опрацювання бази даних дають змогу оцінити реальні масштаби зовнішньої трудової міґрації населення в Терно­пільській області.

Ми намагалися дізнатися у респондентів: якщо була б така можливість, в яких країнах наші співвітчизники хотіли жити, та чому вони обрали саме ці країни (рис. 4.7.1).

Рис. 4.7.1. Найпривабливіша країна для постійного місця проживання, %

Із рис. видно, що кожен четвертий бажає проживати в Україні; далі розташувалися такі країни, як США - 16,58%; Німеччина - 8,54%; Велико­британія - 6,53%; Італія - 4,77%; Канада - 4,02%; Франція - 4,02%. Частка опитаних, які не змогли визначитися з вибором країни, становила 15,83%, на інші країни припало 3% та менше.

Майже третина з респондентів (32,74%) обрала ту чи іншу країну, тому що вважають її розвиненою та незалежною; 20,54% - вважають світовим лідером із потужним економічним і науково-технічним потенціалом; 16,07% - тому, що країна є західноєвропейською (або членом Європейського Союзу); 11,90% - для возз’єднання з родичами, які живуть у цій країні; 11,31% - через відсутність мовного бар’єра та завдяки вільному володінню мовою цієї країни; 9,82% - бо високий рівень безпеки у даній країні; 5,65% - країна близька за ментальністю; 8,04% - інше (це стосувалося переважно тих осіб, які хотіли б проживати в Україні, тому що це їхня Батьківщина). На таке запитання не відповідали ті респонденти, яким було складно обрати привабливу країну для постійного місця проживання.

Паралельно оцінимо найпривабливіші країни щодо працевлаштування (рис. 4.7.2).

Спробуємо порівняти та проаналізувати дані рис. 4.7.2 і рис. 4.7.3. Якщо більшість осіб вважає пріоритетним жити в Україні (25,38%), то працювати в нашій державі прагнуть на 10% менше (14,32%), і навпаки, на постійне місце проживання в США хотіли б виїхати 16,58%, а працювати 20,10%. Це саме стосується Великобританії - з 6,53% до 8,79%, Італії - з 4,77% до 6,78%, Польщі - з 3,02% до 3,77%, Іспанії - з 2,01% до 2,76%. Тобто можна про­стежити певний зв’язок, оскільки відсоток збільшується за рахунок тих осіб, які мають досвід тимчасової роботи саме в цих країнах і вважають їх при­вабливими для себе. З точністю до навпаки спостерігається тенденція до зниження в таких країнах, як Німеччина - з 8,54% до 7,29%, Канада - з 4,02% до 3,27%, Франція - з 4,02% до 2,01%, тобто в тих країнах, де частка наших співвітчизників є незначною. Ще одна суттєва відмінність - збільшення в загальній масі тих осіб, яким важко визначитися з привабливою країною для тимчасової роботи порівняно з країною для постійного місця проживання (з 15,83% до 23,12%).

Рис. 4.7.2. Найпривабливіша країна для роботи, %

Наступне запитання мало на меті дізнатися, які найсприятливіші країни є для тимчасової роботи. Одержані результати можна переглянути на рис. 4.7.3 (респонденти називали 3 варіанти країни).

Рис. 4.7.3. Сприятливі країни для тимчасової роботи, осіб

Пальму першості і надалі утримують США та європейські країни (Італія, Німеччина, Великобританія, Іспанія, Польща, Португалія, Росія, Канада тощо). Це пояснюється, на нашу думку, за рахунок двох основних чинників: у зазна­чених країнах перебувають родичі опитаних, або дані особи мають особисто досвід тимчасової роботи за кордоном (дані закономірності зможемо про­стежити при подальшому аналізі).

Більше половини мешканців Тернопільщини - 51,65% мають родичів за кордоном. З них у 31,37% - родичі перебувають у США, 21,08% - в Польщі, по 20,59% - в Італії та Російській Федерації, 15,20% - у Канаді, по 8,33% - в Іспанії та Великобританії, 4,90% - у Португалії та Чехії, 1,96% - в Австралії.

Одначе наше соціологічне дослідження не визначило точних даних про кількість осіб із Тернопільської області, які в певний період перебувають за кордоном на тимчасовій роботі, але дало змогу вирахувати та про­аналізувати інші складові, притаманні зовнішній трудовій міґрації населення Тернопільщини.

Бажання протягом найближчого року виїхати за кордон виявили 16,79% респондентів, 69,97% - не планують виїжджати, а 13,23% - не можуть сказати напевно. Серед тих, хто планує виїхати за кордон, значна частина - 59,09% - на тимчасову роботу, 16,67% - у гості до родичів (друзів), 9,09% - в туристичну поїздку, 6,06% - на постійне місце проживання.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 15

Бесплатная работа

Закрыть

Внешняя трудовая миграция населения в Тернопольской области

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.