Зміст

Формування чистого прибутку

Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів

Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності

Аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку

Аналіз грошових потоків за напрямками діяльності підприємства

Список використаної літератури

Аналіз грошових потоків за напрямками діяльності підприємства

Будь-яке підприємництво можна вважати сукупністю фінансової, інвестиційної та операційної діяльності. Кожному із зазначених видів діяльності, які пов'язані між собою рухом коштів, властиві певні джерела надходження і напрямки витрачання цих коштів. Завдання фінансового аналітика — визначити структуру грошового потоку залежно від видів діяльності.

Приклад. Дані дод. 1.3 свідчать, що у звітному періоді найбільшу частку в надходженні коштів підприємство отримало від операційної діяльності, а у витрачанні — від інвестиційної. За цим видом діяльності витрачання в 5,5 раза перевищувало надходження коштів, що було спричинено одночасним збільшенням реальних і фінансових інвестицій. Аналізуючи наведені показники за період, що перевищує рік (3-5 років), слід порівняти темпи витрачання коштів на інвестиційну діяльність А ІД з темпами чистого руху коштів від операційної діяльності АЧОД. Якщо АЧОД > А ІД, інвестиційна політика підприємства ефективна, якщо АЧОД < А ІД — неефективна. Аналогічно можна порівняти темпи витрачання коштів на фінансову діяльність з АЧОД. Постійне збільшення грошових потоків свідчить про розвиток підприємства та його стабільний фінансово-економічний стан.


Список використаної літератури

1.Артеменко В. Г., Беллендир М. В. Финансовый анализ. — М.: ДИС, 1998. —120 с.

2.Баканов М. П., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. — М.: Финансы и статистика, 1996.

3.Балабанов И. Т. Основы финансового менеджмента: Учеб. пособие. — М.: Финансы и статистика, 1997. — 480 с.

4.Бланк И. А. Основы финансового менеджмента: В 2-х т. — К.: Ника-Центр, 1999. — 512 с.

5.Брігхем Є. Ф. Основи фінансового менеджменту: Підруч.: Пер. з англ. — К.: Молодь, 1997. — 1000 с.

6.Ван Хори Дж. К Основы управления финансами: Учебник: Пер. с англ. — М.: Финансы и статистика, 1996. — 800 с.

7.Вітлинський В. В., Пернарівський О. В., Баранова А. В. Оцінка кредитоспроможності позичальника та ризику банку // Фінанси України. — 1999.—№12.

8.Глазунов В. Н. Анализ финансового состояния предприятий // Финансы. — 1999. — № 2.

9.Голов С, Пархоменко В. Новый план счетов: построение и применение // Бухгалтер, учет и аудит. — 2000. — № 1.

10.Жежера М. Порівняльна характеристика методики проведення аналізу фінансового стану підприємств в Україні та за кордоном // Економіка, фінанси, право. — 1999. — № 5.

11.Ковалев В. В. Финансовый анализ. — М.: Финансы и статистика, 1998.—512 с.

12.Колесников В. П., Кроливецкая Л. П. Банковское дело. — М.: Финансы и статистика, 1995. —476 с.

13.Конрад Карлберг. Бизнес-анализ с помощью Excel.—К.: Диалектика, 1997.

14.Кретина М. Н. Финансовое состояние предприятий: Методы оценки. — М.: ДИС, 1998. — 224 с.

15.Лігоненко Л., Ковальчук Г. Оцінка платоспроможності підприємства: Методичні підходи // Економіка, фінанси, право. — 1998. — № 9.

16. Литвин М. И. О критериях платежеспособности предприятия // Финансы. — 1993. — № 10.

17.Литвин М. И. Применение матричных балансов для оценки финансового состояния предприятия // Финансы. — 1995. — № 3.

18.Миддлтон Д. Бухгалтерский учет и принятие финансовых решений: Учебник: Пер. с англ. — М.: Аудит. ЮНИТИ, 1997. —408с.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 20

Бесплатная работа

Закрыть

Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.