Зміст

Формування чистого прибутку

Аналіз рівнів, динаміки і структури фінансових результатів

Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності

Аналіз взаємозв’язку обсягів виробництва, собівартості та прибутку

Аналіз грошових потоків за напрямками діяльності підприємства

Список використаної літератури

Факторний аналіз прибутку від операційної діяльності

До чинників, що впливають на операційний прибуток, належать зміни:

 • ціни на реалізовану продукцію;
 • обсягів реалізації продукції;
 • структури реалізованої продукції;
 • собівартості одиниці продукції;
 • собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції.
 • Суть методики розрахунку впливу на операційний прибуток наведених чинників полягає в послідовному аналізі кожного з них, тобто припускається, що інші чинники у цей час на прибуток не впливають.

  Виклад методики аналізу впливу наведених чинників супроводжується розв’язанням прикладів.

  1. Вплив на прибуток змін ціни на реалізовану продукцію

  де Q1- обсяг реалізації і-го виду продукції у звітному періоді

  (/ = 1Гп); Р1, р0ціна реалізації і-то виду продукції у періоді відповідно звітному та попередньому.

  Для кожного і-го виду продукції встановлюється, скільки можна одержати прибутку додатково завдяки реалізації обсягів виробництва у звітному періоді за цінами, що перевищують ціни в попередньому періоді.

  Приклад. Вплив на прибуток змін ціни на реалізовану продукцію за видами виробів:

  Сукупний вплив на прибуток змін ціни на всю реалізовану продукцію

  2. Вплив на прибуток змін обсягів реалізації продукції

  де P0- прибуток від реалізованої продукції за попередній період; S10- фактична собівартість реалізованої продукції у звітному пері-оді, що розрахована в цінах і тарифах попереднього періоду,

  si0- собівартість і-го виду продукції в попередньому періоді; Qi1-обсяг реалізації i-го виду продукції в попередньому періоді; S0 - фактична собівартість реалізованої продукції в попередньому періоді,

  де Qi0- обсяг реалізації i-го виду продукції в попередньому періоді.

  З’ясовується, скільки додатково було отримано прибутку тільки завдяки збільшенню обсягів виробництва окремих видів продукції. Для зручності порівняння обсяги виражені через собівартість (з метою уникнення впливу цінового чинника). Припускається, що пропорційно до зміни обсягів виробництва змінюється прибуток.

  Приклад. Фактична собівартість реалізованої продукції у звітному періоді за видами виробів

  Приклад. Обсяги реалізації продукції за видами виробів у звітному періоді за цінами попереднього періоду

  Вплив на прибуток змін у структурі реалізованої продукції

  4. Вплив на прибуток змін собівартості одиниці продукції

  де si1собівартість і-го виду продукції у звітному періоді.

  Приклад. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за видами виробів

  Сукупне збільшення собівартості продукції (тобто зменшення прибутку) зумовлюється збільшенням собівартості одиниці продукції:

  5. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за рахунок структурних зрушень у складі продукції

  Приклад. Вплив на прибуток змін собівартості продукції за раху-нок структурних зрушень у складі продукції

  де Р1- операційний прибуток за звітний період; ∆Р° збільшення інших операційних доходів.

  Приклад. Загальне збільшення операційного прибутку

  ∆Р= 1150 - 897 = 223 + 30 = 253тис.грн.

  Структуру змін операційного прибутку за чинниками з числовими абсолютними показниками і у відсотках (відповідно до розглянутого прикладу) наведено на рис. 6.

  Збільшення операційного прибутку до 253 тис. грн пояснюється збільшенням прибутку від реалізації продукції (88,1 %) та збільшенням інших операційних доходів (11,9 %). Вирішальними чинниками збільшення прибутку від реалізації продукції були такі:

 • підвищення цін на реалізовану продукцію (за умови виключення впливу інших чинників цей чинник сприяв би збільшенню операційного прибутку в 10,8 раза порівняно з фактичним рівнем);
 • збільшення собівартості реалізованої продукції (внаслідок дії цього чинника за умови незмінності інших чинників операційний прибуток зменшився б майже в 10 разів порівняно з фактичним рівнем).
 • Оскільки ціни на реалізовану продукцію підвищились більше, ніж її собівартість, то прибуток у загальному підсумку збільшився.

  У наведеному прикладі вплив чинника змін у структурі реалізованої продукції виявився неістотним. Загалом у фактичному збільшенні операційного прибутку частка цього чинника становить 2,8 %.

  Характеристики работы

  Реферат

  Количество страниц: 20

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Анализ финансовых результатов деятельности предприятия

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.