Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 45

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. СТРАТЕГІЯ І ЇЇ РОЛЬ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.. 5

2. ДІАГНОСТИКА ЗОВНІШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «УКРЦЕМРЕМОНТ». 7

3. ДІАГНОСТИКА ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «УКРЦЕМРЕМОНТ». 9

4. SWOT-АНАЛІЗ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «УКРЦЕМРЕМОНТ». 20

5. КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «УКРЦЕМРЕМОНТ»  22

6. ПОРТФЕЛЬНИЙ АНАЛІЗ У РОЗРОБЦІ СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «УКРЦЕМРЕМОНТ». 28

7. РОЗРОБКА СТРАТЕГІЇ ПІДПРИЄМСТВА ВАТ «УКРЦЕМРЕМОНТ». 31

ВИСНОВКИ.. 43

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 45

ВСТУП

Актуальність теми. В сучасних умовах кожне підприємство зацікавлено в ефективному управлінні своєю маркетинговою діяльністю. Зокрема, йому необхідно знати, як аналізувати ринкові можливості, відбирати підходящі цільові ринки, розробляти ефективний комплекс маркетингу і успішно управляти втіленням у життя маркетингових зусиль. Таким чином, суть стратегічного маркетингу полягає в пошуку рішень, спрямованих на задоволення потреб споживачів і на отримання у них переваг в порівнянні з конкурентами за допомогою спеціальних ринкових заходів. Грамотне, обґрунтоване маркетингове рішення допоможе підприємству вижити в несприятливому зовнішньому середовищі.

Вибір стратегії залежить від ситуації, в якій знаходиться підприємство, тому маркетингові програми як короткострокові, так і довгострокові потребують розробки і застосування такої стратегії, яка при заданих умовах максимально відповідала б державній економічній політиці і в той же час забезпечувала б комерційним структурам необхідну ефективність, рентабельність і матеріальну зацікавленість в результатах праці.

Для кожного рівня керівництва підприємства місію розгортають у детальний перелік допоміжних цілей і завдань. Перед кожним управлінцем мають стояти задачі, за вирішення яких він несе відповідальність. Для вирішення маркетингових задач які стануть базисними для майбутнього підприємства розроблюють конкретні стратегії маркетингу. Найбільш розповсюдженні, перевірені практикою стратегії розвитку бізнесу зазвичай називають базовими чи еталонними. В цілому вони відображають чотири різні підходи до розвитку підприємства і пов'язані зі зміною стану одного чи декількох наступних елементів: продукт, ринок, галузь, стан підприємства всередині галузі, технологія.

Теорія стратегічного планування нараховує достатню кількість стратегій, які стали основою для виводу з кризи чи її запобігання на окремих

підприємствах, в галузях виробництва, в окремих країнах. Автори цих стратегій є всесвітньо відомими теоретиками і практиками в області стратегічного планування і управління (Ансофф І., Портер М., ін.). Матриці, що ілюструють ці стратегії, стали класичними в теорії стратегічного планування і управління (матриця БКГ - Бостонської консультативної групи, матриця корпорації "Дженерал електрик", матриця конкуренції Портера, ін.).

На практиці підприємство може реалізовувати одночасно декілька стратегій. Це характерно для багатогалузевих підприємств.

Об'єктом дослідження є ВАТ «Укрцемремонт».

Предметом дослідження є формування стратегії ВАТ «Укрцемремонт».

Метою курсової роботи є обгрунтування теоретичних і практичних питань з розробки стратегії підприємства.

Для досягнення мети курсової роботи були поставленні наступні завдання:

- охарактеризувати стратегію і її роль в діяльності підприємства;

- діагностика зовнішнього середовища підприємства;

- діагностика підприємства;

- розробити SWOT-аналіз підприємства;

- конкурентоспроможність підприємства;

- портфельний аналіз у розробці стратегії підприємства;

- розробка стратегії підприємства.

Структура курсової роботи. Дана робота складається із вступу, основної частини, а також із висновків, списку літератури.

Закрыть

Стратегическое развитие предприятия в условиях рыночной экономики на примере ОАО Укрцемремонт

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.