Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 37

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

1. ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ.. 4

1.1. Сутність та значення акцизного податку. 4

1.2.Платники акцизного податку та їх реєстрація.Обєкти оподаткування. 5

1.3.База оподаткування. Підакцизні товари та пільги. 8

2. АНАЛІЗ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ.. 12

2.1.Порядок справляння акцизного податку. 12

2.2. Порядок обчислення акцизного податку. 16

2.3. Ставки акцизного податку. 18

3. РОЗВИТОК ТА ШЛЯХИ ВДОСКОНАЛЕННЯ АКЦИЗНОГО  ПОДАТКУ.. 29

3.1.Новації щодо акцизного податку. 29

3.2.Шляхи вдосконалення акцизного оподаткування в Україні 30

ВИСНОВОК.. 36

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 38

ВСТУП

Актуальність дослідження. Досвід застосування в оподаткуванні акцизного збору підтверджує, що необхідно дуже обережно підходити до визначення об’єму оподаткування, ставок податку тощо.

Високі ставки акцизного збору зумовлюють зростання тіньової економіки, ухилення від оподаткування та появу великої кількості неякісної фальсифікованої продукції. На сьогодні відповідно до чинного законодавства підакцизними товарами є: тютюнові вироби; спирт етиловий; алкогольні напої; деякі транспортні засоби; пиво солодове; нафтопродукти; ювелірні вироби.

Наукові дослідження у сфері правового регулювання акцизів здійснювали: Г.В. Бех, Д.А. Бекерська, Л.К. Воронова, П.Т. Гега, Л.М. Доля, С.Т. Кадькаленко, М.П. Кучерявенко, П.С.Пацурківський, В.М. Федоров та ін. Але з прийняттям Податкового кодексу України, залишається ряд дискусійних питань стосовно порядку справляння акцизного податку, що і обумовило мету написання курсової роботи.

Дана курсова робота присвячена дослідженню акцизного оподаткування в Україні.

Метою курсової роботи є: виявлення основних шляхів вдосконалення акцизного оподаткування в Україні.

Що стосується даної теми, то на мою думку, вона є особливо актуальною в наш час. Основними завданнями цієї роботи є: детально розкрити економічну сутність та значення акцизного оподаткування в Україні.

Її новизна полягає у теоретичному обґрунтуванні необхідності певних доопрацювань норм, що регулюють порядок притягнення до відповідальності осіб, що порушили умови розміщення підакцизних товарів у митних режимах та зміни в частині виключення обов’язку сплати податку особами, які реалізують конфісковані підакцизні товари (продукцію).

Закрыть

Механизм взимания акцизного налога в Украине

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.