Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 47

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ.. 3

Розділ 1. Причини та державне регулювання нерівності доходів у суспільстві 5

1.1. Доходи населення, їх види та джерела формування. 5

1.2. Рівень життя та бідність. Причини нерівності доходів. Економічна ефективність та рівність  9

1.3. Методи обчислення нерівності доходів. 12

Розділ 2. Оцінка нерівності доходів в Україні протягом 2000-2011 років та їх регулювання   17

2.1. Причини та динаміка нерівності доходів в Україні 17

2.2. Аналіз ефективності соціальної політики в Україні 29

Розділ 3. Напрями вдосконалення вітчизняної соціальної політики.. 39

Висновок.. 43

Список використаної літератури.. 45

Додатки.. 48

Вступ

Актуальність теми дослідження. Після глибокої трансформаційної кризи 1990-х pp. в Україні розпочався процес економічного пожвавлення, що характеризувався зростанням обсягів виробництва і наданих послуг, покращенням інвестиційного клімату, зростанням попиту на робочу силу і відповідним зниженням безробіття, збільшенням доходів населення. Однак усі дев'ять років (2000-2008 рр.) економічного зростання не були належним чином використані для реструктуризації економіки та переходу її на інвестиційно-інноваційний шлях розвитку. Головною причиною неефективності суспільних перетворень стала спотворена система політичної влади з домінуванням груп впливу і конкурентною боротьбою між ними, перетворенням державних органів на засіб отримання специфічної ренти. Такий характер організації влади спричинив вибух корупції, поширення тіньових і навіть кримінальних процесів в економіці й управлінні, спровокував фундаментальне руйнування ціннісної структури українського суспільства.

Перші ознаки нової кризи чітко проявилися восени 2008 р., на цьому етапі криза охопила фінансову сферу та окремі галузі економіки. Початок 2009 р. свідчив про подальший розвиток кризових явищ – так, виробництво промислової продукції у січні становило лише 65,9% від рівня січня 2008 р. Обсяг ВВП за 1-й квартал 2009 р. скоротився на 20% порівняно з таким же періодом 2008 p., а за 2‑ий квартал скорочення склало 18%. З початку 2009 р. криза поширилась практично на всі сфери економіки та суспільства. На фоні відставання економічних процесів почали невпинно знижуватися доходи населення. Отже, у 2008 р. Україна, не подолавши всіх наслідків кризи 1990-х рр. і не досягши докризового рівня ВВП, увійшла в нову економічну кризу, яку наприкінці 2009 р. відчувала переважна більшість населення країни.

Соціальною ціною ринкових реформ в Україні стало різке зниження рівня життя основної маси її населення. Якщо декілька років тому ще точилися дискусії навколо питання, чи слід визнати наявність бідності в Україні, то сьогодні її масове поширення та довготривалий характер є беззаперечними. Фактично бідність вже стала на теренах колишньої УРСР, яка була однією з найбільш розвинутих країн Європи, тією нездоланною перепоною, що унеможливлює сталий соціально-економічний розвиток України. У чому ж причини розшарування доходів сучасних українців? Чому велика частина населення отримує доходи, що є нижчими за податковий мінімум, а інша частина купує дорогу нерухомість та авто? Як держава може регулювати рівень доходів громадян, сприяти соціальній рівності в країні? Всі ці питання потребують вирішення. Їх нагальність обумовлює важливість дослідження проблем нерівності доходів в Україні і актуальність цієї теми.

Таким чином, викладене вище зумовлює актуальність дослідження курсової роботи.

Об'єкт дослідження. Об'єктом дослідження курсової роботи виступає ринкова економіка як основа життя і діяльності суспільства.

Предмет дослідження – нерівність розподілу доходів у суспільстві.

Метою курсової роботи є дослідження нерівності розподілу доходів у суспільстві.

Мета роботи передбачає виконання таких завдань:

– визначити причини та державне регулювання нерівності доходів у суспільстві;

– здійснити оцінку нерівності доходів в Україні протягом 2000-2011 років та їх регулювання.

Структура роботи. Курсова робота складається зі вступу, трьох розділів, висновків та списку використаної літератури.

Закрыть

Неравенство распределения доходов в обществе

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.