Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 44

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 2

Розділ 1. Загальне поняття фінансової діяльності підприємств. 3

1.1. Визначення та завдання фінансової діяльності підприємства. 3

1.2. Основні напрямки фінансової діяльності підприємств. 8

Розділ 2. Прибуток як результат фінансово-господарської діяльності підприємства  12

Розділ 3. Аналітична робота підприємства на прикладі ЗАТ компанії «Райз». 18

3.1. Характеристика ЗАТ компанії «Райз». 18

3.2. Аналіз фінансового стану підприємства. 22

3.3. Аналіз фінансових результатів та рентабельності 36

3.4. Шляхи вдосконалення фінансово-майнового  стану підприємства. 40

Висновки. 42

Список використаної літератури. 44

Вступ

Становлення і розвиток в Україні ринкової інфраструктури суттєво змінюють економічне, інформаційне і правове середовище функціонування підприємств, зміст їхньої фінансової діяльності.

Фінанси підприємств є основою фінансової системи країни. Фінансовий стан підприємств впливає на фінансове становище країни в цілому.

Вихід України з тривалої економічної кризи безпосередньо пов'язаний з поліпшенням фінансового стану суб'єктів господарювання всіх форм власності в усіх сферах діяльності. За цих умов необхідна сучасна, адекватна ринковій економіці, організація фінансової діяльності кожного підприємства.

В організаційній та управлінській роботі підприємств фінансова діяльність займає особливе місце. Від неї багато в чому залежить своєчасність та повнота фінансового забезпечення виробничо-господарської діяльності та розвитку підприємства, виконання фінансових зобов'язань перед державою та іншими суб'єктами господарювання. Ефективність діяльності кожного підприємства багато в чому залежить від повної і своєчасної мобілізації фінансових ресурсів та правильного їх використання для забезпечення нормального процесу виробництва і розширення виробничих фондів. У цьому зв’язку для кожного підприємства важливу роль відіграє ефективна організація фінансової діяльності. Цим і пояснюється актуальність даної курсової роботи.

Метою курсової роботи є ознайомлення з характеристикою ЗАТ компанії «Райз», здійснити аналіз нормативної бази, яка регламентує питання фінансової діяльності підприємства, а також шляхи її покращення.

Об’єктом дослідження є діяльність підприємства ЗАТ компанія «Райз»

Під час написання курсової роботи було виконано три розділи, які пов’язані між собою і несуть в собі інформацію про фінансову діяльність підприємства та її аналіз.

Закрыть

Финансовая деятельность предприятия

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.