План

1. Інвестиційний процес у державі з ринковою економікою

2. Фінансові ресурси інвестування

3. Період окупності інвестиційного проекту

4. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності

Література

4. Інфляція та її вплив на результати інвестиційної діяльності

У інвестиційній практиці постійно доводиться зважати на коректуючий чинник інфляції, яка з часом знецінює вартість грошових коштів. Це зв'язано з тим, що зростання інфляції (індексу середніх цін) викликає відповідне зниження купівельної спроможності грошей.

При розрахунках, пов'язаних з коректуванням грошових потоків в процесі інвестування з урахуванням інфляції, прийнято використовувати два основні поняття - номінальна і реальна сума грошових коштів.

Номінальна сума грошових коштів є оцінкою її величини без урахування зміни купівельної спроможності грошей.

Реальна сума грошових коштів є оцінкою її величини з урахуванням зміни купівельної спроможності грошей у зв'язку з процесом інфляції. Така оцінка може проводитися при визначенні як справжньої, так і майбутньоївартості грошових коштів.

У фінансово-економічних розрахунках, пов'язаних з інвестиційною діяльністю, інфляція оцінюється і враховується в наступних випадках: 1) при коректуванні нарощеної вартості грошових коштів; 2) при формуванні ставки відсотка з урахуванням інфляції, що використовується для нарощування і дисконтування; 3) при формуванні рівня доходів від інвестицій, що враховують темпи інфляції.

1. У процесі оцінки інфляції використовується два основні показники:

а) темп інфляції (Т;), що характеризує приріст середнього рівня ієн в даному періоді (п), виразимий в десятковому дробі;

б) індекс інфляції (Ij) в даному періоді (п), визначуваний як 1+ Т;

Коректування нарощеної вартості грошових коштів з обліком інфляція здійснюється по формулі:

Розрахунки, проведені по цій формулі, дозволяють визначити реальну майбутню вартість грошових коштів, якщо в процесі її нарощування в ставці відсотка, що використовується, не була елімінована її інфляційна складова.

Якщо ж в процесі нарощування можна виділити реальну ставку відсотка і передбачуваний темп інфляції, то розрахунок майбутньоїреальноївартості грошових коштів можна здійснювати по формулі:

2. Формування реальної ставки відсотка

вартостігрошових коштів, що використовується для нарощування або дисконтування, здійснюється по формулі:

jp= J - Т

де Jp - реальна ставка відсотка;

J - номінальна ставка відсотка з урахуванням інфляції, сформована на грошовому ринку.

При визначенні реальної майбутньої вартості грошових коштів в процесі її нарощування по реальній ставці відсотка мистикаємося з трьома ситуаціями:

а) J = tj. В цій ситуації нарощування реальної вартості грошових коштів не відбудеться, оскільки приріст їх майбутньої вартості поглинатиметься інфляцією;

б) J > tj. В цій ситуації реальна майбутня вартість грошових коштів зростатиме не дивлячись на інфляцію;

в) J < tj. В цій ситуації реальна майбутня вартість грошових коштів знижуватиметься, тобто процес інвестування стане збитковим.

3. Формування рівня доходів від інвестицій, що враховують темпи інфляції,припускає визначення розміру так званої "інфляційної премії" (inflation premium). Розмір цієї премії, покликаної компенсувати втрати реальної суми доходу інвестора від інфляції, розраховується по формулі:

Oj = Dp x Ті

де Оj - сума інфляційної премії;

Dp - реальний среднерыночный рівень доходу по інвестиціях. Відповідно загальна сума доходу (Dn) за інвестиційним проектом (в номінальному численні) складе:

Dn =Dp + Пі

Залежність загального доходу і інфляційної премії за інвестиційними проектами від темпу інфляції може бути представлена графічно (малюнок 10)

Залежність суми загального доходу і інфляційної премії від темпу інфляції

Слід зазначити, що прогнозування темпів інфляції єдосить складним і трудомістким процесом вірогідності Крім того, темпи інфляції в окремих періодах в значному ступені схильні до впливу суб'єктивних чинників, непіддатливих прогнозуванню. Тому в інвестиційній практиці може бути використаний і більш простий спосіб обліку чинника інфляції.

У цих цілях вартість засобів при їх подальшому нарощуванні, що інвестуються, або вартість їх повернення (у вигляді прибутку, амортизаційних відрахувань і т.п.) при подальшому їх дисконтуванні перераховується наперед з національної валюти в одну з "сильних" (тобто в найменшій мірі схильної інфляції) вільно конвертованих іноземних валют. Перерахунок здійснюється по курсу Національного банку на момент проведення розрахунків. Процес нарощування або дисконтування вартості перерахованих грошових коштів здійснюється потім по чистій ставці відсотка у відповідній країні (наприклад, при перерахунку в долари США ця ставка приймається у розмірі 8-12% в рік).

Такий спосіб оцінки справжньої або майбутньої вартості грошових коштів дозволяє взагалівиключити з розрахунків чинник інфляції усередині країни.


Література

 • 1. Закон України «Про інвестиційну діяльність» від 18.09.1991 р., № 1560-ХІІ зі змінами та доповненнями.
 • 2. Закон України «Про оподатковування прибутку підприємств» від 28.12.1994 р., № 334/94-ВР зі змінами та доповненнями.
 • 3. Основи економічної теорії. За ред. Мочерного С.В., Видавничий центр «Академія», 1997. С. 463.
 • 4. Вовченко О.Л. Інвестиції: економічна сутність та форми // Актуальні проблеми економіки. - 2004. - № 6. - с. 18-23.
 • 5. Бланк И. А. Инвестиционный менеджмент. - К.: МП "ИТЕМ", ЛТД "Юнайтед Лондон Трейд Лимитед", 1995.
 • 6. Гитман Л.Дж., Джонк М.Д. Основы инвестирования: Пер. с англ. М.: Дело, 1997.
 • 7. Шарп У., Александер Г., БэйлиДж. Инвестиции: Пер. с англ. М.: ИНФРА-М, 2001.
 • Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 18

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Инвестирование 1

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.