План

1. Особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

2. Характеристика інвестиційних портфелів

3. Цінні папери України, порядок їх випуску та обігу 

1. Особливості розвитку економіки України на сучасному етапі

Починаючи з 2000 р., Україна входить до групи країн, які лідирують у світі за темпами зростання макроекономічних показників.

Виважена бюджетна та монетарна політика, розширення внутрішнього попиту та ринку, поряд із сприятливою зовнішньою кон’юнктурою, забезпечили підйом економічної активності у більшості галузей економіки і на цій основі – підвищення рівня життя населення громадян.

З середини 2000 р. вдалося приборкати інфляцію, одночасно швидкими темпами розвивалися кредитні ринки. Посилилася конкуренція, почала активніше здійснюватися реструктуризація.

Після десятирічного економічного спаду, у 2000 – 2003 рр. зростання ВВП становило 33,1%.

За підсумками 11 місяців 2004 р., приріст ВВП склав 12,4%, що є найвищим показником з часу набуття Україною державної незалежності.

Динамічними темпами розвивається промисловість, обсяги виробництва якої зросли у 2000 – 2003 рр. на 60,2%, у 2003 р. – на 15,8%.

Зростання промислового виробництва за січень-листопад 2004 р. становило 13,4%. Випереджаючими темпами зростає виробництво в машинобудуванні – на 30,7%, що насамперед зумовлено значним зростанням інвестиційного попиту в країні. У січні-листопаді 2004 р. приріст виробництва у металургійній галузі становив 13,0%, у хімічній і нафтохімічній – 14,0%, харчовій промисловості та переробці сільськогосподарської продукції – 12,4%, легкій промисловості – 14,0%.

Продуктивність праці у промисловості за 11 місяців 2004 р. зросла на 14,4%.

Протягом 2004 р. стабільно виконувалася дохідна частина бюджетів усіх рівнів. Так, виконання річного плану загального фонду Державного бюджету склало 100,6%, Державного бюджету в цілому – 103%, місцевих бюджетів – 112%, консолідованого бюджету – 107%.

В 2004 р. від приватизації до державного бюджету надійшло 9,4 млрд.гривень (близько 1,8 млрд.дол.), що в 5 разів більше, ніж у попередньому році.

Рівень інфляції споживчих цін в період з січня по листопад 2004 р. склав 9,7% ( у 2003 р. – 6,6%).

Відбулися позитивні зрушення в соціальній сфері. За останні роки вдалося реалізувати політику випереджального зростання (порівняно із збільшенням ВВП) реальних доходів населення і, насамперед, реальної заробітної плати. Остання зросла у 2003 р. – на 15,2%, за 11 місяців 2004 р. – на 24,1%.

Статистичні дані свідчать про утвердження в 2003 р. нової якості зростання, пов’язаної з розширенням внутрішнього ринку і початком інтенсивного оновлення основних виробничих фондів, відчутним зростанням інвестиційного попиту. У 2004 р. прибуток підприємств збільшився у 1,5 рази порівняно з 2003 роком.

За 9 місяців 2004 р. темпи приросту інвестицій в основний капітал на 21,1% перевищують темпи зростання ВВП, що дає змогу розпочати масове оновлення основних виробничих потужностей і свідчить про перехід економіки на інвестиційну модель розвитку та підвищення потенціалу економічного зростання.

За 9 місяців 2004 р. найбільша частка інвестицій була спрямована у модернізацію промисловості (40%) та сектору транспорту і зв’язку (21%).

Зміцнюються позиції української економіки на світовому ринку, яка є однією з найбільш відкритих на пострадянському просторі. Сформувалася стійка тенденція до збільшення українського експорту, що також характеризує досить високий рівень конкурентоспроможності відповідних галузей виробництва. За 2000 – 2003 рр. обсяги експорту зросли майже на 70%, а за 10 місяців 2004 р. експорт товарів збільшився на 43,3% порівняно з відповідним періодом попереднього року. У 2004 р. експорт товарів та послуг становив 72,3% до ВВП країни.

За 10 місяців 2004 р. позитивне сальдо торгівлі товарами досягло 3,2 млрд.дол.США, що в 10,8 разу перевищило показник відповідного періоду попереднього року.

Шостий рік поспіль зберігається позитивне сальдо поточного рахунку платіжного балансу, яке у 2003 р. дорівнювало 6% ВВП, а у І півріччі 2004 р. – 15,5% ВВП.

Україна завоювала довіру іноземних інвесторів; отримано високі кредитні рейтинги, успішно здійснено державно-корпоративні запозичення. Приріст прямих іноземних інвестицій за 9 місяців поточного року становив 1 мільярд 321 мільйон доларів США, або приблизно в 2 рази більше, ніж у попередньому році.

Незважаючи на високе боргове навантаження, всі платежі з обслуговування та погашення державного боргу було виконано вчасно і в повному обсязі.

У 2003 р. міжнародні валютні резерви зросли в 1,4 разу і становили на кінець року 6,9 млрд.дол.США, а з початку 2004 р. – в 1,4 разу і на кінець листопада становили 9,9 млрд.дол.США.

На засіданні FATF в лютому 2004 р. прийнято рішення про виключення України із списку країн та територій, що не співпрацюють у сфері боротьби з „відмиванням грошей”. Рішенням Пленарного засідання Егмонтської групи (Міжнародна організація фінансових розвідок світу) у червні 2004 р. Державний департамент фінансового моніторингу України було прийнято до цієї міжнародної організації, що було свідченням високої довіри до України.

За даними Держкомстату України, у жовтні 2007 року рівень інфляції склав 2,9%, в аналогічному місяці минулого року – 2,6%.

Слід зазначити, що прискорення зростання цін стало результатом співпадіння дії багатьох факторів. Це, зокрема, фактор монетарного характеру, досить значне, протягом останніх років, зростання обсягу грошової маси споживчих кредитів, а також зростання валового зовнішнього боргу та світового попиту.

Не можна виключати впливу на економіку України світових тенденцій. Так, на енергетичному та продовольчому ринках і ринку металопродукції, на даний час також спостерігається прискорення динаміки цін.

Рекордне скорочення світових запасів пшениці, несприятливі погодні умови в багатьох регіонах світу спричинили виникнення дисбалансів між попитом та пропозицією на світовому ринку зерна, що стало причиною стрімкого зростання світових цін на зернові з середини 2007 року.

Водночас, на світовому ринку відбувається зростання цін на енергоносії. Висока залежність економіки України від енергоносіїв імпортного походження (нафта, газ), обумовила суттєвий вплив цих чинників на стрімке зростання світових цін на зернові та олійні культури, а відповідно і їх підвищення в Україні.

Урядом ведеться постійний моніторинг цін на споживчому ринку, розглядаються питання поточної економічної ситуації, її взаємозв’язок із зовнішніми і внутрішніми чинниками, приймаються відповідні рішення щодо мінімізації впливу негативних факторів на конкурентоспроможність економіки та добробут населення.

Політична нестабільність в державі реально впливає на економічний стан, оскільки дострокові вибори до Верховної Ради поки не принесли стабільності в суспільстві.

Сучасні земельні відносини ще в більших масштабах піддалися сумнівним корупційним діям, тіньовим схемам. По суті заблокована пенсійна реформа, не прийнятий трудовий кодекс. Ці важливі чинники негативно впливають на соціально-економічний розвиток держави.

Економіка України тісно інтегрована в європейські та світові ринки, тому всі тенденції, які відбуваються на них, впливають на соціально-економічну ситуацію в нашій державі.

На сучасному етапі необхідно діяти адекватно і знижувати негативний вплив цих чинників на українську економіку, формувати конкурентоспроможну економіку, створювати умови для формування ефективно функціонуючих адекватних аграрного і земельного ринків, удосконалювати грошово-кредитну політику тощо.

У цьому контексті можна сподіватися, що рейтинг конкурентоспроможності України наступними роками підвищуватиметься, у тому числі за рахунок як здійснення необхідних реформ, так і створення сприятливого макроекономічного середовища. Отже, зазначене буде основою для середньострокового економічного зростання на рівні не нижче 6 відсотків, відзначив керівник економічного відомства.

Дуже важливо, щоб в цих питаннях спостерігалася взаємоузгоджена діяльність усіх гілок влади і ефективна взаємодія центральних і місцевих органів влади. Сьогоднішні тенденції ще раз засвідчують, наскільки важливо для України в стислі терміни вийти на умови національного консенсусу та консолідувати зусилля гілок влади. 

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 17

Бесплатная работа

Закрыть

Инвестиционная деятельность 3

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.