План

1. Фактори впливу реалізованого інвестиційного проекту на навколишнє середовище

2. Оцінка очевидних екологічних наслідків проекту.

3. Урахування взаємозалежності вигід та витрат.

4. Використання механізму оцінки неявних вигід і витрат.

5. Інвестиції у макроекономічній системі

6. Розробка стратегічних напрямків інвестиційної діяльності       

5. Інвестиції у макроекономічній системі

Інвестиції розумітимемо як додавання до фізичного запасу капіталу (тобто як нефінансові інвестиції), включаючи всі запаси товарів.

Інвестиції — це потік продукції або грошей, що направляється на підтримку або зростання капіталу, що використовується.

При цьому до інвестицій відносять закупівлі нового капіталу, а не купівлю-продаж вже існуючого. Тому

I = К—К-1
Це валові інвестиції. Чисті інвестиції рівні
І—А

де А — величина знецінення капіталу (амортизація).

Якщо I < А, то чисті інвестиції негативні, як це мало місце в 1991-1997гг. В цьому випадку застарівання капіталу не усувається, що може приводити до техногенних катастроф

Розглянемо спочатку спрощену економіку (без державного сектора) Хай У — вироблений випуск. Тоді

С + I
— реалізований випуск, і має місце тотожність (1)
У С+I

якщо в I входять всі товарні запаси.

Якщо в I входять тільки бажані товарні запаси, то одержуємо рівність (1a)

Y=С+1

що виражає умову рівноваги економіки (рівність проведеного і реалізованоговипусків).

Крім того, має місце тотожність (2)

У С+S

яка показує, що весь дохід або споживається, або зберігається.

З (1) і (2) слідує тотожність (3)

I S

припускаюча, що в I входять всі запаси.

Якщо в I входять тільки бажані запаси, то (3) перетворюється на рівність (3a)

I = S

виражаюче умову рівноваги спрощеної економіки.

Відзначимо, що тотожність вірна для будь-яких положень справ, тоді як рівність вірна лише для деяких з них. Тому для характеристики загального випадку слід використовувати тотожність, а для характеристики специфіки поточного положення справ треба використовувати рівність.

В нашому випадку перехід від тотожності (3) до рівності (За) досягається аналізом інвестицій I. Економічна теорія включає в інвестиції всі проведені за рік товарні запаси, у тому числі і ті, які, можливо, не будуть продані. Тому I розкладають на два доданків

I Id + Δ inv

де Id — передбачувані (бажані, плановані) інвестиції

Δinv — небажані зміни в запасах.

Для рівності (За) Δinv = 0. Воно вірне, коли Δinv = 0, і невірно в решті випадків, тобто тоді, коли випуск може бути або більше, або менше доходу.

Тепер включимо в наші розрахунки державу, тобто використовуватимемо також величини G і Т. Тогда (1) переходить в (4)

У З + I + G
Вводимо дохід Yd, що розташовується: (5)
Yd Y-Т С+S

який розпадається на споживання і заощадження.

Підставляючи значення У з (5) в (4), одержуємо (6) і (7)

С+I+G С+S+Т
S - I G - Т

Таким чином, різниця між заощадженнями і інвестиціями тотожнорівна (в закритій економіці) дефіциту державного бюджету.

Тотожність (6) іноді називається основною макроекономічною тотожністю для закритої економіки. Його ліва частина виражає компоненти сукупного попиту, а права частина - сукупна пропозиція (ВНП).

Для переходу від тотожності до відповідної рівності необхідно використовувати розкладання I Id + Δinv і умова Δinv = 0. Рівність (7)

С+ Id + G +Тг = З + S + Т

виділяє стан економіки, званий загальною макроекономічною рівновагою (для закритої економіки). Сукупний дохід в цьому випадку рівний сукупному випуску, а небажанізапаси відсутні.

Віднімаючи Із з обох сторін (7), одержуємо умову рівноваги у вигляді (8)

Id = S + (Т-G)

Або інакше: передбачувані інвестиції рівні заощадженням. Тут

S — заощадження приватного сектора, тобто індивідуальні заощадження + чисті заощадження бізнесу (прибуток після сплати податків — дивіденди)

(Т—G) — державні заощадження (вони можуть бути негативними).

З (8) видно, що при Id = S бюджетний дефіцит рівний нулю. Він позитивний, якщо заощадження перевищують інвестиції. Навпаки, якщо Т < G (тобто якщо має місце бюджетний дефіцит), то S < Id. В цьому випадку частина заощаджень витрачається на фінансування бюджетного дефіциту.

Характеристики работы

Контрольная

Количество страниц: 16

Бесплатная работа

Закрыть

Инвестиционная деятельность 1

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.