План

1. Раптова ревізія каси

2. Права та обов’язки посадових осіб контрольно-ревізійного управління

3. Методологія господарського контролю

4. Контроль за правильністю складання бухгалтерського балансу

4. Контроль за правильністю складання бухгалтерського балансу

Порядок складання бухгалтерського Балансу встановлено Положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 2 (далі – ПБО 2) «Баланс», затвердженим наказом Мінфіну України від 31.03.99 р. № 87, зареєстрованим у Мін'юсті України 21.06.99 р. за № 396/3689.

Відповідно до п. 2 ст. 11 Закону України від 16.07.99 р. № 996-XIV «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (далі – Закон про бухгалтерський облік) фінансова звітність підприємства (крім бюджетних установ, представництв іноземних суб'єктів господарської діяльності та суб'єктів малого підприємництва, визнаних такими відповідно до чинного законодавства) включає: Баланс, Звіт про фінансові результати, Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал та примітки до звітів.

Для складання фінансової звітності звітним періодом є календарний рік. Проміжна звітність складається щокварталу наростаючим підсумком з початку звітного року в складі Балансу та Звіту про фінансові результати. Баланс складається станом на кінець останнього дня кварталу (року).

Відповідно до Порядку подання фінансової звітності (п. 2), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, фінансова звітність подається органам, до сфери управління яких належать підприємства, трудовим колективам на їх вимогу, власникам (засновникам) відповідно до установчих документів, а також згідно із законодавством – іншим органам та користувачам, зокрема органам державної статистики.

На підставі Закону про бухгалтерський облік (п. 1 ст. 12) підприємства, що мають дочірні підприємства, крім фінансових звітів про власні господарські операції зобов'язані складати та подавати консолідовану фінансову звітність.

Порядок складання консолідованої звітності встановлено ПБО 20 «Консолідована звітність», затвердженим наказом Мінфіну України від 30.07.99 р. № 176, зареєстрованим у Мін'юсті України 12.08.99 р. за № 553/3846. Згідно з постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку подання фінансової звітності» консолідована звітність подається лише власникам (засновникам).

Об'єднання підприємств крім власної звітності складають і подають зведену фінансову звітність щодо всіх підприємств, які входять до їх складу. Порядок складання зведеної фінансової звітності регламентується ПБО 19 «Об'єднання підприємств», затвердженим наказом Мінфіну України від 07.07.99 р. № 163 і зареєстрованим у Мін'юсті України 23.07.99 р. за № 499/3792.

Метою складання бухгалтерського Балансу, передбаченого фінансовою звітністю, відповідно до ПБО 2 «Баланс» (п. 5) є надання користувачам повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан підприємства на звітну дату.

У Балансі відображаються активи, зобов'язання та власний капітал підприємства.

Перш ніж складати, а відповідно й перевіряти правильність підготовки бухгалтерського Балансу, необхідно:

 • здійснити трансформування статей бухгалтерського Балансу на кінець 1999 р. в залишки на початок 2000 р.;
 • перенести сальдо рахунків попереднього плану на новий план рахунків.
 • Процес трансформування статей бухгалтерського Балансу передбачає їх аналіз і здійснюється на підставі Методичних рекомендацій щодо визначення підприємствами й організаціями показників вступного сальдо Балансу (графа 3) у 2000 році (лист Мінфіну України від 23.02.2000 р. № 18-432).

  Перенесення сальдо рахунків потрібно здійснювати на підставі Методичних рекомендацій з перенесення сальдо рахунків і субрахунків попереднього Плану рахунків бухгалтерського обліку виробничо-господарської діяльності об'єднань, підприємств і організацій на рахунки і субрахунки Плану рахунків бухгалтерського обліку активів, капіталу, зобов'язань і господарських операцій підприємств і організацій, затвердженого наказом Мінфіну України від 30 листопада 1999 року № 291 (лист Мінфіну України від 04.02.2000 р. № 18-424). 

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 27

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Государственный финансовый контроль 1

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.