ЗМІСТ

Вступ

Розділ І. Теоретичні аспекти обґрунтування форм організації оплати праці

1.1 Сутність та значення організації оплати праці, її складові елементи та принципи

1.2 Загальні засади та підстави вибору форм оплати заробітної плати

1.3 Впровадження сучасних форм і систем оплати праці та умови їх застосування

Розділ ІІ. Дослідження форм організації оплати праці на ВАТ „Атомремонт”

2.1 Загальна характеристика економіко управлінської та фінансово-господарської діяльності ВАТ „Атомремонт”

2.2 Організація оплати праці в сучасних умовах на прикладі ВАТ „Атомремонт”

2.3 Оцінка та аналіз стану оплати праці в „Атомремонт”

Розділ ІІІ. Впровадження нових форм оплати праці як шлях підвищення продуктивності праці у ВАТ „Атомремонт”

3.1 Посилення ролі тарифної заробітної плати як інструмент зростання продуктивності праці

3.2 Використання системи контрольованого денного виробітку у ВАТ „Атомремонт”

3.3 Ефективність використання контрактних форм найму і оплати праці

Висновки

Література

Додатки

3.2 Використання системи контрольованого денного виробітку в ВАТ „Атомремонт”

В умовах ринково-конкурентної боротьби підприємства надають перевагу застосуванню погодинної форми оплати праці, так як вона стимулює підвищення якості продукції, а відтак і її конкурентоспроможності. Від якості роботи в ремонті устаткування атомної енергетики в кінцевому результаті залежить надійність і безпека ремонтованих об’єктів, а відтак і безпека існування суспільства. Але як свідчать соціальні дослідження , вона ж загострює проблеми зростання продуктивності праці. Проведений аналіз оплати праці в ВАТ „Атомремонт” дав змогу ще раз пересвідчитись в цьому. На підприємстві постійно збільшуються витрати на оплату праці випереджуючими темпами, ніж зростання обсягів товарної продукції.

За таких умов, коли погодинна форма оплата праці з огляду на об’єктивні обставини стає єдиною придатною, сучасний менеджмент вимушений шукати нові шляхи і методи стимулювання зростання виробництва. Одним із напрямів вирішення суперечностей між погодинною оплатою праці і потребою стимулювання продуктивності праці має стати посилення стимулюючої ролі гнучкої тарифної заробітної плати.

Для гнучкості системи оплати праці на ВАТ „Атомремонт” пропонуємо застосування системи контрольованого денного виробітку Г. Лажуані. Дану концепцію було розроблено понад 30 років тому французьким економістом для стимулювання підвищення продуктивності праці. Дана модель дозволяє диференціювати в межах одного розряду.

Згідно з нею для кожного кваліфікованого розряду встановлюється три рівні тарифних ставок залежно від виробітку робітника: нормальний – що характеризує середній рівень інтенсивності праці; низький – нижче за 95 % норми; високий – понад 100% норми. Критерієм диференціації тарифних ставок в межах одного розряду буде продуктивність праці. Тарифна ставка повинна постійно переглядатись і встановлюватись терміном на 3-6 місяців. Після закінчення цього періоду тарифна ставка переглядається з урахуванням продуктивності, що її досягнув робітник в останньому кварталі або півріччі.

У разі коли виробіток у минулому кварталі чи півріччі становив у середньому понад 105 відсотків норми, робітникові встановлюється „верхній” рівень тарифних ставок відповідного розряду, що на 5 відсотків перевищує тарифну ставку за кваліфікацією. У разі, коли рівень виробітку нижче за 95 відсотків норми робітникові встановлюється „нижній” рівень ставок, який на 5 відсотків нижчий за тарифну ставку за кваліфікацією.

Система денного контрольованого виробітку може мати різні варіанти – заохочувальні і не заохочувальні. У першому випадку заробіток робітника складається з тарифної частини та різних заохочувальних виплат за якість продукції, за виконання плану, здача роботи з першого пред’явлення, що пропонується для „Атомремонт”. У другому заробіток залежить від годинної тарифної ставки.

Звідси випливає, що система контрольованого денного виробітку – це своєрідний компроміс у вирішенні проблем організації оплати праці. Вона містить елементи двох форм заробітної плати: погодинної і відрядної. З одного боку ця система прийнятна і приваблива для робітників. Вони отримують достатньо гарантій доходу. Одночасно ця система сприяє зближенню їх статусу з службовцями. З іншого боку система контрольованого денного виробітку відповідає інтересам керівництва ВАТ „Атомремонт”, адже вона дає можливість стимулювати зростання виробітку й одночасно контролювати витрати на заробітну плату, зв’язувати її з змінами продуктивності праці. Ще одною перевагою такої системи є те, що вона придатна для стимулювання робітників-погодинників.

Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 80

Бесплатная работа

Закрыть

Вдосконалення та форми организации оплати праці (на прікладі ВАТ "Атомремонт")

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.