Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 46

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

1. Екологічна експертиза – концепція, мета, завдання та принципи. 4

2. Форми екологічної експертизи. 6

2.1. Поняття і форми екологічної експертизи. 6

2.2. Державна екологічна експертиза. 10

2.3. Громадська екологічна експертиза. 18

2.4. Спеціальні екологічні експертизи. 22

2.5. Державне регулювання та управління в галузі екологічної експертизи. 25

2.6. Статус експерта екологічної експертизи. 29

2.7. Права та обов'язки замовників екологічної експертизи. 31

2.8. Порядок проведення екологічної експертизи. 32

2.9. Фінансування екологічної експертизи. 39

2.10. Відповідальність за порушення законодавства про екологічну експертизу  40

3. Об’єкти та процедура здійснення державної екологічної експертизи. 42

4. Документація державної екологічної експертизи. 44

Висновки. 46

Список використана література. 47

Вступ

Експертиза - це процесуальна дія, яка проводиться з метою отримання висновку з питань, які мають доказове значення по справі.

Екологічна експертиза вид науково-практичної діяльності спеціально уповноважених державних органів, еколого-експертних формувань та об'єднань громадян, що ґрунтується на міжгалузевому екологічному дослідженні, аналізі та оцінці передпроектних, проектних та інших матеріалів чи об'єктів, реалізація i дія яких може негативно впливати або впливає на стан навколишнього природного середовища, i спрямована на підготовку висновків про вiдповiднiсть запланованої чи здійснюваної діяльності нормам i вимогам законодавства про охорону навколишнього природного середовища, раціональне використання i відтворення природних ресурсів, забезпечення екологічної безпеки. 

В Україні здійснюються державна, громадська та iншi екологічні експертизи. Екологічна експертиза увійшла в лексикон і життя практично кожної людини, що вболіває за термінове вирішення екологічних проблем. Саме в об'єктивній та незалежній екологічній експертизі більшість людей вбачають ефективний механізм суспільства і держави, здатність гарантувати екологічну безпеку, оскільки в ній діалектичне сполучені гласність, демократизм, соціальна справедливість, реальне забезпечення екологічних прав та інтересів громадськості.

Закрыть

Проблемы экологической экспертизы

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.