Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 55

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ 1. Природні умови та їх вплив на поширення небезпечних геологічних процесів. 5

1.1. Характеристика географічного положення району досліджень. 5

1.2 Характеристика природних умов Сокальського району. 8

Розділ 2. Характеристика геологічних відкладів та гідрологічних умов Сокальського району Львівської області 19

2.1 Характеристика геологічних відкладів Сокальського району. 19

2.2 Гідрологічні умови району досліджень. 24

2.3 Оцінка антропогенних (четвертинних) відкладів. 30

району дослідження. 30

Розділ 3. Техногенні процеси та їх поширення в межах Сокальського району Львівської області 34

3.1 Характеристика технологічних процесів району дослідження. 34

3.2 Захист території від небезпечних геологічних процесів. 48

Висновки. 54

Список використаної літератури. 55

Вступ

Актуальність теми. Геологічний стан любої території змінюється, інколи швидко, часто не помітно для людини. Геологічні процеси, що призводять до цих змін називаються ендогенними, якщо вони пов’язані з проявом внутрішньої енергії Землі, і екзогенними якщо викликаються дією зовнішніх факторів-вітру, поверхневих вод і т.д.

Активна господарська діяльність приводить до інтенсифікації екзогенних геологічних процесів, інколи їх називають техногенними, або інженерно-геологічними.

Геологічні і інженерно-геологічні процеси, які здійснюють негативний вплив на територію, господарські і промислові об’єкти, життєдіяльність людей, називають небезпечними геологічними процесами. Сучасний рівень техногенезу в Україні характеризується збільшенням забруднення як промислових, так і сільськогосподарських зон і посилення його негативної дії на довкілля, здоров’я людини, рослинний і тваринний світ.

Основні небезпечні геологічні процеси, що поширенні на території Сокальського району Львівської області і повинні враховуватися при діяльності людини.

- зсуви;

- підтоплення та затоплення;

- ерозія та просади ґрунтів;

- суфозійні процеси.

Саме ці аспекти вивчають актуальність характеристики небезпечних геологічних процесів на прикладі Сокальського адміністративного району.

Мета роботи. Метою даного дослідження була підготовка картографічного матеріалу по Сокальському районі, збір статистичного матеріалу про небезпечні геологічні процеси районної території та складання карт поширення даних негативних явищ на даній території.

Дана мета конкретизується рядом завдань:

- розкрити основні причини виникнення даних небезпечних процесів на досліджуваній території;

- узагальнити нагромаджений досвід у галузі захисту даної території від цих процесів;

- розробити методику захисту урботериторії на прикладі Сокальського району.

Об’єктом дослідження є екологічний стан і оцінка поширення небезпечних геологічних процесів на території Сокальського району Львівської області.

Предметом дослідження – шляхи покращення екологічного стану досліджуваної території.

Наукова новизна роботи. Наукова новизна запропонованої роботи визначається тим, що:

- аналіз небезпечних геологічних процесів на прикладі Сокальського району дає змогу використати його при прогнозі екологічної ситуації в містах всіх районів території Україні;

- запропоновані методи захисту досліджуваної території є цілком автоматизованими і можуть бути застосовані у практиці прогнозу екологічної ситуації в містах України.

Методологічною і теоретичною основою дослідження слугувало широке коло спеціальної літератури, зокрема:

- питання фізико-географічних досліджень Сокальського району і четвертинні відклади досліджуваного району, які подані в роботах К.І.Геренчука, М.С.Демедюка, М.В.Зденюка.

- екологічна ситуація небезпечних геологічних процесів висвітлена в працях Я.І.Бедрія, В.М.Боярського, Ф.В.Стольберга.

Закрыть

Природные условия и их влияние на распространение опасных геологических процессов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.