Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 82

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП 3

1. ФІЗИКО-ГЕОГРАФІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА ТЕРИТОРІЇ ОБ’ЄКТУ 4

1.1. Розміщення підприємства ПАТ «Волинь-цемент» 4

1.2. Геогафічне розташування цементного підприємства 4

1.3. Клімат Рівненської області 4

1.4. Температурний режим області 5

1.5. Режим опадів на території області 7

1.6. Природні ресурси території Рівненщини. 8

1.7. Природні умови території розташування ПАТ «Волинь-цемент» 9

2. ХАРАКТЕРИСТИКА І ВИРОБНИЧА ДІЯЛЬНІСТЬ ПАТ «ВОЛИНЬ-ЦЕМЕНТ» 11

2.1. Історія створення підприємства 11

2.2. Техногенне навантаження об’єктами промисловості 13

2.3. Обсяги продукції, що випускається. 15

2.4. Викиди, характеристика речовин забруднювачів від підприємства. 16

2.5. Поводження з відходами. 19

3. РОЗРАХУНКОВА ЧАСТИНА ВИКИДІВ ШКІДЛИВИХ РЕЧОВИН 22

3.1 Характеристика речовин на стан забруднення атмосфери 22

3.2. Розрахунок максимальних приземних концентрацій речовин 24

3.3. Визначення концентрацій розсіювання забруднюючих речовин на певних віддалях від джерела викиду 32

3.4. Визначення розмірів санітарно-захисної зони 39

3.5. Розрахунок граничнодопустимого викиду. 42

3.6. Розрахунок показника перевищення зони забруднення 44

4. ЗАХИСНІ ЗАХОДИ ТА ЗАСОБИ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ В ЗОНІ ОБ’ЄКТА ДОСЛІДЖЕННЯ 46

4.1. Заходи для покращення і охорони повітряного басейну 46

4.2. Рекомендації по запобіганню повітря ПАТ «Волинь-цемент». 48

5. ЕКОНОМІЧНА ЧАСТИНА 51

5.1 Теоретичні засади розрахунку економічного ефекту 51

5.2. Економічна оцінка проекту встановлення очисної споруди та розрахунок економічної ефективності 54

6. ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА В НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ 61

6.1. Охорона праці 61

6.1.1. Система організації охорони праці на підприємстві 61

6.1.2. Права та обов’язки керівника та працівника щодо охорони праці 61

6.1.3. Види інструктажів 63

6.1.4. Відповідальність роботодавця та працівника щодо порушення вимог охорони праці 65

6.1.5. Соціальне страхування працівників 65

6.1.6. Роботи з підвищеною небезпекою та їх виконання 66

6.2. Виробнича санітарія 68

6.2.1. Охорона праці в лабораторії 68

6.2.2. Заходи щодо покращення умов праці на підприємстві 70

6.2.3. Заходи з пожежної безпеки 71

6.3. Безпека у надзвичайних ситуаціях 72

ВИСНОВКИ 76

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 78

ДОДАТКИ 80

ВСТУП

У процесі життєдіяльності людина намагається брати від природи якомога більше, не рахуючись із її потенційними можливостями й не задумуючись про наслідки. Це призводить до порушення природної рівноваги, а не рідко й до необоротних процесів, що в результаті веде до деградації навколишнього приподного середовища. Вихід з такого становища можна знайти тільки в збалансованому, науково обґрунтованому використанні можливостей природного середовища.

Однією з важливих проблем сьогодення та в усьому світі являється очистка й нейтралізація забрудненого довкілля, встановлення очисних установок, для покращення стану якості атмосферного повітря.

Метою дипломного проекту є проведення екологічної оцінки впливу діяльності підприємства на стан атмосферного повітря та розробка природоохоронних заходів для його покращення.

Об’єкт дослідження - публічне акціонерне товариство «Волинь-цемент».

Предмет дослідження - екологічна оцінка якості повітря ПАТ «Волинь-цемент» яке змінюється від викидів, що викидається обертовими печами, таких речовин як: оксид вуглецю,діоксид сірки, діоксин азоту, цементний пил,а також кадмій, ртуть, цинк.

Завдання роботи формується з таких напрямків :

̶  вивчення природних умов розташування території об'єкту

̶  характеристика підприємства як джерела забруднення довкілля

̶  проведення екологічної оцінки якості повітря

̶  розрахунок максимальної приземної концентрації

̶  визначення розсіювання забруднюючих речовин

̶  уточнення розмірів СЗЗ

̶  розрахунок граничнодопустимого викиду

̶  розрахунок показника перевищення зони забруднення

̶  розроблення природоохоронних заходів .

Закрыть

Экологическая оценка качества воздуха ПАО "Волынь-цемент"

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.