Характеристики работы

Диплом

Количество страниц: 62

Платная работа

Цена: 700.00грн.

Заказать работу

Зміст

Завдання на проект

Вступ               

Розділ 1 Існуючий стан           

11 Розташування водоочисної станції       

12 Джерела водопостачання         

121 Поверхневі           

122 Підземні            

13 Метеорологічні умови         

14 Електропостачання водоочисної станції     

15 Водоспоживачі           

16 Існуюча проблема          

Розділ 2 Літературний огляд та напрямок науково-технічного пошуку і досліджень         

21 Теоретичні основи жорсткості води та методи її пом’якшення          

22 Термічний метод          

23 Реагентний метод          

24 Діаліз             

25 Метод іонного обміну         

26 Висновок            

Розділ 3  Дослідження поставленої задачі Методика проведення досліджень Результати експериментальних або теоретичних досліджень та їх аналіз      

31 Дія магніто сприймаючої речовини на кристали  жорсткості           

32 Методи проведення досліджень       

33 Методи отримання МСР         

34 Технологічні схеми пом’якшення води при вводі МСР  

35 Висновки            

Розділ 4 Розрахунок та конструкція споруд технологічної схеми пом’якшення води           

41 Розрахунок реагентного господарства      

42 Розрахунок розчинних баків        

43 Вибір дозатора МСР        

42 Розрахунок розчинних баків        

43 Вибір дозатора МСР         

44 Розрахунок фільтра з плаваючим завантаженням   

45 Розрахунок магнітного фільтра для регенерації МСР         

46 Підбір обладнання для роботи установки пом’якшення          

Розділ 5 Рекомендації по експлуатації споруд схеми очистки   

51 Запуск фільтра в роботу        

52 Режим “Промивання”         

53 Регенерація МСР          

54 Реагентне господарство         

55 Перелік необхідних приладів з метою контролю    

56 Рекомендації при пусконалагоджувальних роботах   

Розділ 6 Охорона праці           

61 Загальні положення          

62 Заходи безпеки при знаходженнях на залізничних коліях  

63 Заходи по електробезпеці        

64 Вимоги до робочого місця оператора залізничної водоочисної станції 

65 Обов’язки оператора очисних споруд      

66 Техніка безпеки у хімічній лабораторії      

67 Заходи для надання першої медичної допомоги    

Розділ 7 Економічні показники ефективності       

71 Визначення капіталовкладень по варіанту І     

72 Визначення експлуатаційних витрат по варіанту ІІ  

73 Визначення експлуатаційних витрат по варіанту ІІІ   

74 Розрахунок ефективності проектування    

Список використаної літератури     

Вступ

Сучасне водопостачання являє собою складний комплекс інженерних споруд, машин і апаратів, які призначені для добування води з природних джерел, поліпшення її якості, зберігання, транспортування і подачі водоспоживачам.

На даному етапі актуальним є питання всесвітнього скорочення загального споживання води, економна витрата свіжої води із джерел, максимального скорочення або повне припинення скидів стічних вод у водойми.

Витрати води, що споживає підприємство, є значними. Вони в десятки, іноді у сотні разів перевищують кількість води, що споживають населені пункти. Вода в промисловості витрачається для охолодження з ціллю забезпечення технологічного процесу або стійкості агрегату, що працюють в зонах високих температур (75-80 % всієї води, що необхідна для промисловості). Вона супроводжує різні процеси, так звані власні або підсобні потреби (поливки, промивки, миття і т.д.). На долю цієї потреби приходиться 5-10 %.

Таким чином, основним споживачем в промисловості є охолодження, яке і визначає систему водопостачання. Нормальна робота промислових підприємств в основному залежить від правильного постачання водою. Так, перебої у подачі води на декілька хвилин призводять до виводу з ладу дорогого обладнання, а подача неякісної води (що містить велику кількість карбонатів або завислих речовин) викликає утворення відкладень, які скорочують строк теплонавантажених охолоджуючих агрегатів у 2-3 рази, викликаючи простої та дорогі ремонти.

Відомо багато методів і способів, які застосовуються для покращення і інтенсифікації фізико-хімічних умов процесів обробки води. Серед них найбільш поширені методи, які пов’язані з використанням раціональних технологічних обґрунтованих схем, модернізацією існуючих і розробкою нових конструкцій іонообмінних апаратів, впровадження яких в практику водопідготовки не завжди можлива по технічним причинам (приготування і дозування хімічних реагентів потребує спеціального обладнання, необхідні додаткові площі, а інколи і додатковий обслуговуючий персонал і т.д.).

Останнім часом все більше і більше значення для вирішення цієї проблеми набувають фізичні методи, основані на впливі на водну систему при різних технологічних процесах її очистки зовнішніх полів (магнітних, електричних, ультразвукових і ін.). Це зумовлено універсальністю, ефективністю і економічністю даних методів очистки води.

Найбільш широко для інтенсифікації процесів очистки води застосовується метод накладання на водно-дисперсні системи магнітного поля, який вперше був запропонований бельгійським інженером Т. Вермаєром для запобігання утворенню накипу.

Магнітне поле широко використовується для інтенсифікації процесів очистки води від колоїдних та інших домішок, покращення процесів іонного обміну і інших цілей. Дослідженню і застосуванню магнітної водопідготовки присвячена різноманітна література, серійно виготовляються надійні в роботі і безвідмовні в експлуатації пристрої для магнітної обробки рідин.

В даній магістерській роботі представлено розробку установки пом’якшення води на технічні цілі з накладанням магнітного поля на водоочисній станції знезалізнення залізничного вузла Ковель. 

Закрыть

Интенсификация работы действующих водоочистных сооружений Ковеля железнодорожного узла

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.