План

1. Бухгалтерський баланс та його структура

2. Облік надходження в аптеку малоцінних та швидкозношуваних препаратів (МШП) та відображення їх в бухгалтерських рахунках

3. Розрахунок ліміту залишку грошей в касі

4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку заробітної плати

Кореспонденція по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

4. Кореспонденція бухгалтерських рахунків з обліку заробітної плати

Облік заробітної плати в системі рахунків – це синтетичний облік нарахування і розподілу заробітної плати, визначення належної суми працюючим і віднесення нарахованої оплати праці на відповідні рахунки витрат за статтями і об'єктами калькулювання.

Рахунок №66 “Розрахунки з оплати праці” призначений для обліку розрахунків за всіма вилами оплати праці', заробітної плати, премій, виконання громадських обов'язків та ін.

Для обліку розрахунків з оплати праці використовують два субрахунки:

№661 “Розрахунки за заробітною платою”;

№662 “Розрахунки з депонентами”.

На кредиті субрахунку №661 “Розрахунки за заробітною платою відображається нарахована заробітна плата всьому персоналу підприємства:

– робітникам основного виробництва, виробництва напівфабрикатів, допоміжних виробництв;

– робітникам за обслуговування і ремонт обладнання цехів основного виробництва;

– службовцям та обслуговуючому персоналу;

– спеціалістам;

– працівникам житлово-комунального господарства;

за впровадження нової техніки, технології, за виконаний ремонт основних засобів, а також:

– суми нарахованої допомоги з тимчасової непрацездатності;

– суми нарахованих премій.

На дебеті субрахунку №661 “Розрахунки за заробітною платою” відображаються виплачена заробітна плата, депонована заробітна плата, відрахований податок з доходів фізичних осіб на користь Державного бюджету, відраховані аліменти та інші відрахування згідно з виконавчими листами, відрахування з нарахованої заробітної плати (доходу кожного працюючого) до Пенсійного фонду, у розмірі 1% профспілкових внесків від нарахованої заробітної плати членів профспілкової організації, збір на випадок безробіття, до Фонду соціального страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності тощо.

На кредиті субрахунку №662 “Розрахунки з депонентами” відображаються суми своєчасно не виданої заробітної плати, премій, допомоги тощо працівникам підприємства.

На дебеті субрахунку №662 “Розрахунки з депонентами” відображаються видані депоновані суми.

Аналітичний облік розрахунків за заробітною платою має стільки ж рахунків, скільки працюючих на підприємстві за обліковим складом, тобто це облік розрахунків за заробітною платою по кожному працюючому окремо. Сума всіх нарахувань заробітної плати по кожному аналітичному рахунку (тобто по кожному працюючому) дорівнюватиме кредитовому обороту синтетичного рахунка №66 за звітний місяць, тобто сумі нарахованої заробітної плати по цеху, відділу, підприємству в цілому. Сума всіх відрахувань за аналітичними рахунками дорівнюватиме дебетовому обороту синтетичного рахунка №66 у графі Розрахунково-платіжної відомості “Сума, належна до виплати” аналітичних рахунків дорівнює кредитовому сальдо синтетичного рахунка №66 “Розрахунки з оплати праці”. Кредитове сальдо рахунка №66 показує заборгованість підприємства робітникам і службовцям на 1-ше число кожного за звітним місяця.

Заробітна плата є однимзелементів витрат виробництва і однією з важливих статей собівартості продукції. Щоб включити її до складу витрат, уся нарахована в Розрахункових і Розрахунково-платіжних відомостях заробітна плата групується за напрямками витрат (цехів, дільниць, інших структурних підрозділів) у спеціальній Відомості або табуляграмі розподілу.

Кореспонденція рахунків з обліку заробітної плати та нарахувань на фонд оплати праці наведена у таблиці

Кореспонденція по рахунку 66 «Розрахунки за виплатами працівникам»

По закінченні трьох днів, встановлених для виплати заробітної плати, касир по кожному рядку платіжної відомості перевіряє підписи про одержання і підраховує суму виданої заробітної плати, а проти прізвищ осіб, які своєчасно не одержували заробітну плату , в графі «Розписка в одержанні» ставить штамп або пише від руки «Депоновано». Платіжна відомість закривається двома сумами: видано готівкою і депоновано.

Депоновані суми касир записує в реєстр невиданої заробітної плати (Ф.№ П-11). Після цього платіжні відомості і реєстр невиданої заробітної плати касир здає бухгалтеру для перевірки і виписки видаткового касового ордера про суму, яку потрібно внести на рахунок в банку. Видатковий касовий ордер реєструється в касовій книзі на загальних підставах. В об’яві на внесення готівкою вказується «Депоновані суми»

В подальшому кожна виплата депонованої заробітної плати здійснюється на підставі реєстру невиданої заробітної плати і оформляється видатковим касовим ордером.

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Учет в фармации

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.