Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 32

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

1. Загальна характеристика підприємства. 5

2. Особливості обліку основних засобів в будівництві 7

3. Облік запасів. 12

4. Облік витрат в будівництві 15

5. Облік розрахунків підприємства. 18

5.1. Облік розрахунків з покупцями та замовниками. 18

5.2. Облік розрахунків з постачальниками та підрядниками. 20

5.3 Облік розрахунків з оплати праці та відрахування на соціальні заходи. 21

5.4 Облік розрахунків з бюджетом. 23

6. Облік доходів та звітність підприємства. 27

7. Шляхи вдосконалення обліку. 29

Висновок. 31

Список використаної літератури. 33

Вступ

Одним із проявів економічного росту, що спостерігається в Україні останні кілька років, можна вважати пожвавлення в будівельній галузі. Спочатку в столиці, а потім і в регіонах будують усе більше і більше нових житлових будинків, офісних комплексів, реконструюють старі будівлі. Ще більше активізується будівельна діяльність з розвитком іпотечних відносин.

Наша держава прагне стати справді незалеж­ною, економічно могутньою країною, у науці і в практиці висува­ються принципово нові підходи до управління народним господар­ством, серед яких особливе місце посідають фінансові інструменти й важелі.

Актуальність даної теми полягає в тому, щоб надалі будувалися нові приміщення, покращувався стан старих будівель. В наш час потрібний ремонт, капітальний ремонт квартир, будинків тощо.

В сучасних умовах нестабільності виробництва, кризових явищ, особливо в аграрному секторі, податкова система України функціонує ефективно майже тільки з фіскальних позицій, чим стримує і гальмує розвиток малого і середнього бізнесу.

Об’єктом дослідження даної курсової роботи є Товариство з обмеженою відповідальністю фірма «Ізол» (надалі - Товариство).

Метою даної курсової роботи являється дослідження на прикладі Товариства обліку будівельної організації, висвітлення по мірі необхідності питань. Курсова робота з бухгалтерського обліку виконується на прикладі бухгалтерії та іншої документації підприємства, організаційно-правових форм і видів діяльності.

Завдання курсової роботи полягає у наступному:

- систематизувати, розширити, закріпити теоретичні знання та практичні навички ведення бухгалтерського обліку, набуті під час вивчення курсу «Бухгалтерський облік »;

- перевірити вміння застосувати ці знання для оцінки постановки обліку на конкретному підприємстві і розробки пропозицій щодо її вдосконалення;

- розвинути навички самостійної роботи і виконання отриманих знань з організації і методики наукових досліджень у вирішенні завдань, поставлених у курсовій роботі.

Закрыть

Особливості обліку будівельної організації

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.