Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 59

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Бухгалтерський облік. 4

1.1 Облік виробничих запасів. 4

1.2 Класифікація виробничих запасів, їх оцінка. 10

1.3 Бухгалтерські рахунки по обліку виробничих запасів. 20

1 .4 Облік наявності і руху запасів. 23

1.5 Інвентаризація виробничих запасів. 31

Практичне завдання. 37

Розділ ІІ. Економічний аналіз оборотності матеріальних активів. 39

2.1 Економічна сутність оборотних активів, склад і класифікація. 39

2.2 Аналіз ефективності використання оборотних активів. 45

2.3 Методологічні основи аналізу оборотних засобів. 47

Висновок. 55

Використана література. 56

Додатки. 58

Вступ

Прибуток підприємства, його рентабельність і успіх у конкурентній боротьбі на ринку значно залежить від того, як воно розпорядилося своїм капіталом за весь попередній період діяльності, включаючи аналізований. Під цим мається на увазі створення сприятливих умов праці, впровадження високоефективних засобів праці, прогресивних технологій, рівень механізації й автоматизації виробництва, організації й керування ним. Тому пошук резервів подальшого збільшення ефективності роботи підприємства повинен ґрунтуватися на оцінці показників, що характеризують ці сторони діяльності підприємства.

Витрати сировини, матеріалу, палива, енергії й інших предметів праці мають найбільшу питому вагу в поточних витратах на виробництві в більшості галузей виробничої сфери. Від того, як на підприємстві здійснюється процес матеріально-технічного постачання й контроль над дотриманням режиму економії в кожному підрозділі, на кожному робочому місці, залежать найбільш важливі показники роботи підприємства – обсяг виробництва, його рентабельність, а також фінансовий стан і ліквідність. У процесі фінансово-економічного аналізу роботи підприємства вирішуються завдання, пов'язані з пошуком резервів зниження витрат предметів праці й збільшенням на цій основі обсягів виробництва й кінцевих результатів.  

Закрыть

Учет и анализ оборачиваемости материальных активов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.