Учет и анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и их использование.

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 67

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ 

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ І. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ ОБЛІК ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА МАТЕРІАЛЬНИМИ РЕСУРАСАМИ.. 5

1.1. Класифікація матеріальних цінностей на підприємствах за їх призначенням та роллю в процесі виробництва. 5

1.2 Організація бухгалтерського обліку матеріалів. Поточний облік матеріалів. Облікові ціни. Фактична собівартість матеріальних ресурсів. 11

1.3 Документальне оформлення надходження матеріалів на склад, відпускання зі складу. Оцінка матеріальних цінностей. Синтетичний облік надходження і використання виробничих запасів. 16

РОЗДІЛ ІІ. ЕКОНОМІЧНИЙ АНАЛІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНОСТІ ТА ВИКОРИСТАННЯ МАТЕРІАЛЬНИХ РЕСУРСІВ. 29

2.1 Оцінка обґрунтованості плану матеріальних і технічних ресурсів. 29

2.2 Аналіз управління товарними запасами, забезпеченості потреби в матеріальних ресурсах. 33

2.3 Аналіз якості матеріальних ресурсів. 47

2.4 Розрахунок впливу факторів на стан товарних запасів. 54

2.5 Аналіз показників матеріаломісткості продукції 55

2.6. Оцінка внутрішніх і зовнішніх факторів. 57

ВИСНОВКИ І ПРОПОЗИЦІЇ 62

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 64

ВСТУП

В умовах розвитку сучасної ринкової економіки та обмеженості ресурсів нашої планети одним з найактуальніших питань постає питання забезпеченості підприємств матеріальними ресурсами (сировиною, паливом тощо) та їх ефективного використання для отримання максимальної матеріаловіддачі та економічного ефекту від кожної одиниці цих матеріалів. Так як конкуренція на ринку є дуже жорсткою, ефективно проведений аналіз та правильно визначена стратегія мають неабияке значення для зростання та процвітання будь-якого підприємства.

Забезпечення підприємства всіма видами матеріальних ресурсів, пошук резервів більш раціонального їх використання і зниження матеріаломісткості продукції призведе до підвищення ефективності виробництва за рахунок раціонального використання ресурсів.

Завдання аналізу матеріаломісткості продукції:

1. оцінка потреби підприємства в матеріальних ресурсах;

2. визначення обґрунтованості та ефективності формування замовлень на матеріальні ресурси;

3. аналіз ефективності використання матеріальних ресурсів, визначення впливу факторів на виявлені відхилення показників матеріаловіддачі;

4. визначення впливу факторів на матеріаломісткість;

5. виявлення внутрішньовиробничих резервів економії матеріальних ресурсів та оцінка їх впливу на обсяг виробництва;.

6. виявлення резервів зменшення матеріаломісткості продукції на підприємстві.

З переходом до ринкових умов господарювання докорінно змінюється система постачання матеріальних ресурсів. Суттєво розширюється зона вибору контрагентів ринку сировинних ресурсів.

Важливим фактором забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами є правильність розрахунку потреби в них, раціонально організоване матеріально-технічне постачання (вибір постачальників, форм поставок і систем розрахунків).

Завданням даної курсової роботи є оцінка забезпеченості підприємства матеріальними ресурсами, норм їх витрачання та пошук резервів по зниженню матеріаломісткості. Також будуть проаналізовані основні техніко-економічні показники діяльності підприємства та зроблений аналіз щодо тенденцій та перспектив розвитку підприємства. Будуть зроблені висновки щодо аналізу витрат матеріалів та запропоновані шляхи по зниженню цих витрат та економічній діяльності підприємства. Також буде розкрита теоретична база для аналізу використання підприємством матеріальних ресурсів, наведені показники, що їх необхідно визначити для проведення аналізу.

Об’єктами аналізу матеріаломісткості продукції на підприємстві є:

- обсяг матеріальних ресурсів;

- асортимент і структура матеріальних ресурсів;

- якість матеріальних ресурсів;

- рівень витрачання матеріальних ресурсів;

- резерви зменшення матеріаломісткості продукції.

Закрыть

Учет и анализ обеспеченности предприятия материальными ресурсами и их использование.

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.