Общая характеристика системы внутреннего контроля Ровенского филиала института Львивдипроводгосп

Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 48

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План

Вступ. 3

1. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю Рівненського філіалу інституту "Львівдіпроводгосп". 6

2. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю розрахунків по оплаті праці Рівненського філіалу інституту "Львівдіпроводгосп". 22

3. Методика проведення аудиту розрахунків по оплаті праці Рівненського філіалу інституту "Львівдіпроводгосп". 26

3.1. Аудит операцій з нарахування оплати праці 26

3.2. Методика аудиту утримань з заробітної плати. 32

4. Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків по оплаті праці Рівненського філіалу інституту Львівдіпроводгосп". 39

5. Звіт аудитора про стан внутрішнього контролю в Рівненському філіалі інституту „Львівдіпроводгосп". 41

Висновки. 45

Список використаної літератури. 47

Вступ

Економічні перетворення в Україні та процес формування ринкових відносин супроводжується перебудовою господарського механізму і управління на всіх рівнях.

Традиційні форми і методи економічного контролю, що діяли в умовах командно-адміністративної системи, виявилися неспроможними задовольняти нові інформаційні потреби управління суб'єктів господарювання, власників підприємств та інших споживачів інформації. Все це зумовило впровадження незалежної форми контролю -аудиту.

Основна мета аудиту - забезпечити контроль достовірності інформації, відображеної у фінансовій і податковій звітності. Аудит є одночасно і засобом вимірювання якості бухгалтерської інформації і засобом підвищення даної інформації. Предметом аудиторської перевірки є факти, відображені у фінансовій звітності.

Роль аудитора полягає в тому, що він оцінює призначену для представлення користувачам фінансову інформацію з позиції об'єктивності та релевантності, достатній рівень яких визначений певними нормативними документами (стандартами і нормами професійної організації чи чинним законодавством). Головне завдання аудиту зводиться до контролю за додержанням вимог перш за все законодавства. Об'єктом, аудиту є річна бухгалтерська звітність.

При проведенні аудиту аудитори використовують поточне формування: Закону про аудиторську діяльність; нормативи аудиту; законодавство у сфері фінансово-господарської діяльності й оподаткування; установлений порядок ведення бухгалтерського обліку і формування фінансової звітності, прийняті в Україні національні положення (стандарти) бухгалтерського обліку; Положення про надання регулярної інформації; Вимоги до аудиторського висновку.

Об'єктом дослідження є Рівненський філіал Державного проектно-розвідувального інституту "Львівдіпроводгосп".

РФ Державного інституту "Львівдіпроводгосп" створений відповідно до наказу Держводгоспу України №52 від 24 квітня 1996 року шляхом реорганізації Рівненського Державного проектно-розвідувального інституту (скорочено "Рівнедіпроводгосп").

Основними видами діяльності філіалу є проектні, проектно-вишукувальні, вишукувальні роботи; водогосподарське будівництво і культуртехнічні роботи; транспортно-експедиційні послуги на замовлення населення.

Філіал працює згідно ліцензій інституту "Львівдіпроводгосп", не є юридичною особою, здійснює діяльність у відповідності до чинного законодавства України, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки в банках, печатку, фірмову марку, товарний знак. Філіал має право, у встановленому діючим законодавством порядку, укладати договори, набувати майнові права, бути позивачем, відповідачем у суді, арбітражі, згідно доручення інституту "Львівдіпроводгосп", яке надається керівнику філіалу.

Філіал веде оперативний та бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, звітується перед відповідними органами в установлені терміни.

Реорганізація та ліквідація філіалу проводиться відповідно до чинного Законодавства та за рішенням Держводгоспу України, або інституту "Львівдіпроводгосп".

Метою даної курсової роботи є ознайомлення з системою внутрішнього контролю та перевірка ефективності функціонування системи внутрішнього контролю в РФ інституту "Львівдіпроводгосп". Завдання курсової роботи є:

1. Перевірка і співставлення первини документів із даними реєстру обліку;

2. Розробка анкет та програм аудиту;

3. Проведення перевірки системи внутрішнього контролю;

4. Перевірка системи удосконалення організації та методики внутрішнього контролю.

Дана курсова робота передбачає вивчення системи внутрішнього контролю розрахунків з працівниками по оплаті праці, складання анкет з вивчення процедур контролю розрахунків по оплаті праці в РФ інституту "Львівдіпроводгосп", а також - складання звіту аудитора про стан внутрішнього контролю в організації та висновків і пропозицій щодо вдосконалення системи внутрішнього контролю в даній організації.

Для розкриття питань з теми: „Аудит системи внутрішнього контролю розрахунків по зарплаті" в даній курсовій роботі розглядаються наступні розділи:

1. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю Рівненського філіалу інституту "Львівдіпроводгосп";

2. Загальна характеристика системи внутрішнього контролю розрахунків по оплаті праці;

3. Методика проведення аудиту по оплаті праці (аудит операцій з нарахування оплати праці, аудит утримань з заробітної плати, аудит нарахувань на фонд оплати праці);

4. Вдосконалення системи внутрішнього контролю розрахунків по оплаті праці.

Закрыть

Общая характеристика системы внутреннего контроля Ровенского филиала института Львивдипроводгосп

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.