Зміст

Вступ

Виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

Опитувальні листи

Висновки

Використана література 

Вступ

Вимоги Державного стандарту України «Правила виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів» (ДСТУ БА.2.4-10-95) щодо виконання у складі робочої документації специфікації обладнання, виробів і матеріалів не суперечать положенням «Порядку визначення вартості будівництва, що здійснюється на території України» про розробку локальних ресурсних і об'єктних ресурсних кошторисів. Призначення зазначених документів різне.

Специфікація обладнання виробів і матеріалів - це текстовий проектний документ, що визначає склад обладнання, виробів і матеріалів та призначений для комплектування, підготування та здійснення будівництва. До специфікації не включаються окремі види виробів і матеріалів, номенклатуру та кількість яких визначає будівельно-монтажна організація, виходячи з чинних технологічних та виробничих норм.

Ресурсні кошториси, що є додатками до локальних та об'єктних кошторисів і входять до складу кошторисної документації та випускаються в одному пакеті за програмою автоматизованого випуску кошторисів, дають повний перелік матеріальних ресурсів (без розподілу на поставку підрядника та замовника), включаючи паливно-мастильні матеріали при експлулатації машин і механізмів із зазначенням відпрацьованих машино-годин та інші дані, які необхідні для визначення договірної ціни та вартості будівництва.

Специфікація обладнання, виробів і матеріалів – це текстовий проектний документ, що визначає склад обладнання, виробів і матеріалів, і призначений для комплектування, підготовки і здійснення будівництва.

Виконання специфікації обладнання, виробів і матеріалів

Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів (далі - специфікація) складають згідно з додатком А до всіх основних комплектів робочих креслень (крім основних комплектів робочих креслень будівельних конструкцій).

До специфікації включають все обладнання, вироби та матеріали, що передбачені робочими кресленнями відповідного основного комплекту.

Специфікацію складають за розділами (підрозділами), склад яких та послідовність запису в них обладнання, виробів і матеріалів встановлюються відповідними стандартами СПДБ.

Найменування кожного розділу (підрозділу) записують у вигляді заголовка у колонці 2 та підкреслюють.

До специфікації не включають окремі види виробів і матеріали, номенклатуру та кількість яких визначає будівельно-монтажна організація, виходячи з чинних технологічних та виробничих норм.

У специфікації вказують:

-у колонці 1 - позиційні познаки обладнання, виробів, що передбачені робочими кресленнями відповідного основного комплекту;

- у колонці 2 - найменування обладнання, виробу, матеріалу, їх технічну характеристику відповідно до вимог стандартів, технічних умов та іншої технічної документації, а також інші необхідні відомості. При записі матеріалу вказують його умовну познаку, що встановлено у стан- дарті чи іншому нормативному документі;

- у колонці 3 - тип, марку обладнання, виробу, позначення стандарту, технічних умов чи іншого документа, а також позначення опитувального аркуша;

- у колонці 4 - код обладнання, виробу, матеріалу за класифікатором промислової та сільськогосподарської продукції;

- у колонці 5 - найменування заводу-виготовлювача обладнання (для імпортного обладнання - країну, фірму);

- у колонці 6 - познаку одиниці виміру;

- у колонці 7 - кількість обладнання, виробів, матеріалів у прийнятих одиницях виміру; для переносного обладнання, ручного механізованого інструменту, вимірювальних приладів у колонці 1 позиційна познака не вказується, кількість вказується для всього розділу (підрозділу);

- у колонці 8 - масу одиниці обладнання, виробу у кілограмах. Допускається для важкого обладнання позначати масу в тоннах.

Для обладнання (масою до 25 кг), що не потребує при монтажі застосування підйомно-транспортних засобів, графу допускається не заповнювати;

- у колонці 9 - додаткові відомості.

У специфікації при записі обладнання та виробів індивідуального виготовлення колонки 4 та 5 не заповнюють, а у колонці 8 вказують орієнтовну масу одиниці обладнання.

Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів оформлюють як самостійний документ, якому присвоюють позначення, що складається з позначення відповідного основного комплекту робочих креслень, згідно з ДСТУ Б А.2.4-4 та через крапку літеру С.

Першим аркушем специфікації є титульний аркуш, який виконується згідно з формою 2.

Допускається титульний аркуш не виконувати. У цьому випадку на першому аркуші специфікації замість основного напису згідно з формою 5 виконують основний напис за формою 3 згідно з ДСТУ Б А.2.4-4.

Специфікацію обладнання, виробів і матеріалів включають у відомість документів, які додаються і на які посилаються (форма 2 ДСТУ Б А.2.4-4), у розділ "Документи, що додаються". Специфікацію видають замовнику у кількості та на носіях, які обумовлені договором (контрактом) на виконання робочих креслень.


Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 12

Бесплатная работа

Закрыть

Правила выполнения спецификаций оборудования, изделий и материалов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.