Обслуговування читачів

Загальний читальний зал є одним із провідних відділів бібліотеки, що збирає в свій фонд найновішу і найбільш актуальну літературу з громадсько-політичної, природничо-наукової, медичної тематики. В його арсеналі є книги з мовознавства, літературо-знавства, а також художні твори, періодика та довідкова літературу. Щорічно більше 8 тисяч чоловік користуються послугами читального залу. Тематика читацьких запитів порівняно з попередніми роками відрізняється більшою широтою і різноманітністю, особливо зріс попит на літературу з історії філософії, історії релігії, теорії та історії держави і права, світової, а такаж вітчизняної історії та культури, економіки вітчизняної та зарубіжних країн. Працівники читального залу організовують цикли і вернісажі книжково – ілюстративних виставок, літературно – музичні вечори, зустрічі з творчими людьми, читацькі конференції, засідання літературно - мистецької вітальні.

Відділ абонементу нараховує 70 тисяч примірників, універсальних за змістом, які користуються активним читацьким попитом. Видача літератури здійснюється з двох кафедр, де береться до уваги фахова та вікова орієнтація читацького загалу. Кількість читачів весь час зростає. Якщо в 50-і роки послугами відділу абонемента протягом року користувалися біля 7700 читачів, то в 90-і роки число читачів зросло до 8300 чоловік. Відділ систематично проводить групові і індивідуальні бесіди з користувачами, знайомлячи їх обов’язками читача та правилами користування книгою.

Відділ технічної літератури сприяє інформуванню інженерно-технічних працівників, координує роботу в даному напрямі з ведучими організаціями і установами, пропагує досягнення науки і техніки, передового виробничого досвіду. По своїй структурі відділ технічної літератури складається з читального залу і підсобного фонду, у якому зібрана техніко-економічна література різних видів і типів: книги, журнали та інформаційно-бібліографічні видання по профілю підприємств регіону. Ефективною формою інформування про склад фонду відділу стали місячники та декади технічної літератури, виставки нових надходжень за назвою “Нову книгу рекомендує спеціаліст”, дні інформації та дні спеціаліста.

Відділ обслуговування працівників сільського господарства координує свою роботу з бібліотеками обласних науково-дослідних станцій: Придністровською садівництва, НВО “Еліта” (Рогізна), НДС по вирощуванню картоплі (с. Бояни), виробництвом “Чернівціремсільмаш”, об’єд-нанням “Сільгосптехніки”, з обласними та районними управліннями сільськогосподарського виробництва. Відділ обмінюється досвідом роботи із сільськогосподарськими відділами бібліотекЛьвова, Ужгорода, Волині. Зараз значна увага надається інформаційному обслуговуванню підприємців, фермерів, орендарів та інших категорій працівників.

Відділ літератури з мистецтва. У 1961 р. в бібліотеці було створено нотний відділ, який в 1972 р. перейменовано у відділ літератури з мистецтва. Він налічує 63505 примірників видань. У складі фонду відділу знаходяться документи з питань культури і мистецтва монографії і підручники з теорії музики, живопису, архітектури, графіки, кіно, а також періодичні видання. Різноманітний нотний фонд представлений творами українських та зарубіжних композиторів, українського музичного фольклору і пісенниками. Наявні також аудіоматеріали: платівки з класичними творами українських та зарубіжних композиторів, українськими народними і сучасними піснями. Аудіоматеріалами можна користуватися безпосередньо у відділі, де встановлена відповідна апаратура. Відділ впроваджує нові технології, це: створення електронного каталогу нот і платівок, повнотекстових баз даних про життя і творчість композиторів, а також використання компакт-дисків. При відділі мистецтва функціонує “Літературно-мистецька світлиця”, “Кімната Володимира Івасюка”, де організовуються цікаві зустрічі з композиторами, співаками, письменниками і видатними людьми нашого краю.

Філіал по обслуговуванню юнацтва є окремою ланкою в структурі нашої бібліотеки. В 1976 році на базі міської бібліотеки була створена бібліотека для юнацтва, яка мала понад 43 тис. примірників видань і обслуговувала 5000 читачів підліткового віку. На початку 90-х років обласна бібліотека для юнацтва реорганізована у філіал по обслуговуванню юнацтва Чернівецької ОУНБ. На сьогодні філіал залучив 7800 користувачів, видаючи їм біля 153 тис. примірників книг. Фонд бібліотеки зріс до 70507 видань. В роботі з молоддю працівники філіалу підтримують тісні контакти з учнівськими колективами шкіл, технікумів, училищ, координують свою діяльність з викладацьким складом, громадськими організаціями. Філіал працює і як міський центр по проведенню серед підлітків культурно - масової роботи. При бібліотеці діє молодіжне об’єднання “Я+Я”, школа правових знань, проводяться зустрічі з місцевими письменниками, презентуються їхні твори, організовуються тижні молодіжної книги, місячники правової літератури.

Специфіка Чернівецької області як багатонаціонального регіону є активізуючим фактором діяльності сектору літератури іноземними мовами. Фонд його складає 19 тисяч примірників. До нього входять суспільно - політична, наукова, навчально-методична, художня література мовами багатьох народів: англійською, німецькою, французькою, румунською, молдавською, єврейською, польською, чеською, болгарською та іншими. Працівники сектору підтримують зв’язки з культурно-мистецькими товариствами національних меншин області та з навчальними закладами.

Сектор міжбібліотечного абонементу надсилає книги у тимчасове користування з однієї бібліотеки в іншу, де є на них попит. Робота саме цього сектору допомагає віддаленим користувачам скористатись фондом обласної книгозбірні а також читачам Чернівецької ОУНБ – фондами найбільших бібліотек України.

Науково-методична та інформаційна діяльність

Науково-методичний відділ координує науково-методичну та дослідну роботу бібліотек всіх систем і відомств, проводить соціологічні дослідження, вивчення і аналізування діяльності бібліотек області. На допомогу бібліотекамв практичній діяльності відділ розробляє і видає методично-бібліографічні матеріали, матеріали з досвіду бібліотечної роботи, здійснює навчання бібліотечних кадрів.Задоволення читацьких інформаційних потреб, пов’язаних з визначенням найбільш суспільно важливих напрямів, здійснюється у інформаційно-бібліографічному відділі. У фонді відділу зібрані енциклопедії, довідники, словники, бібліографічні покажчики з різних галузей і тем, видання книжкової палати України. Відділ надає послуги в користуванні фондом, довідково-бібліографічним апаратом, пропагує бібліографічні знання. До уваги користувачів подається картотека назв творів художньої літератури, рецензій, віршів, персоналій, систематичний каталог бібліографічних, довідкових матеріалів. Для полегшення пошуку інформації користувачам видаються спеціальні пам’ятки, організовуються масові заходи “Дні інформації”, бібліографічно-електронна систематична картотека статей.

Складовою частиною інформаційно-бібліографічного відділу є сектор краєзнавчої літератури та бібліографії. При ньому зібрано краєзнавчий фонд. Читачі можуть отримати вичерпні дані про краєзнавчу літературу із зведених краєзнавчих каталогів: “Карпатський регіон”, “Місцеві видання”, “Пам’ятники Чернівецької області”. Науково-бібліографічна діяльність бібліотеки відзначається створенням таких бібліографічних посібників, які найширше розкривають книжкові багатства актуальних тем історії та сучасності нашого краю. Перш за все, це краєзнавчий щорічний покажчик “Буковина”, покажчик “Пам’ятаймо!” (Знаменні та пам’ятні дати Буковини), “Лауреати літературних премій” та багато інших.

В 1998 р. Міжнародним Фондом “Відродження” було підтримано проект “Створення єдиної системи автоматизації бібліотек інформаційного обслуговування користувачів в Чернівецькій ОУНБ”. З цього часу розпочалося впровадження нових інформаційних технологій в бібліотечну роботу. В рамках проекту було створено новий відділ – інформаційних технологій. Основне завдання новоствореного відділу – проведення навчання бібліотечних працівників в освоєнні роботи з комп’ютерами, формування електронного каталогу та краєзнавчих баз даних, створення Інтернет – сторінки бібліотеки. Обласна книгозбірня має доступ до глобальної інформаційної мережі Інтернет, використовує бази даних на компакт-дисках. В перспективі планується створення регіонального інформаційного центру на базі бібліотеки. Це дасть змогу якнайактивніше забезпечити інформаційні потреби читачів та надати доступ до регіональних інформаційних ресурсів всім бажаючим.

Правила користування

Користувачі бібліотеки мають право безкоштовно: одержувати повну інформацію про склад бібліотечних фондів через систему каталогів та інші форми бібліотечного інформування, консультаційну допомогу в пошуках джерела інформації, отримувати у тимчасове користування будь-який документ із бібліотечного фонду, користуватись іншими видами послуг, в т.ч. платними, перелік яких визначено бібліотекою відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 1997 р. № 534 “Про затвердження переліку платних послуг…”. Для запису в бібліотеку необхідно пред’явити паспорт (або документ, що його замінює), ознайомитися з правилами користування бібліотекою, підписати зобов’язання про їх виконання і дати відомості, необхідні для заповнення реєстраційної картки, читацького формуляру та оформлення читацького квитка. При зміні місця проживання, роботи або прізвища читач повинен повідомити про це бібліотеку. Читач може одержати одноразово не більше 5 книг і журналів строком до 30 днів. За проханням читача термін користування виданими додому книгами, іншими матеріалами може бути продовжений бібліотекою, якщо на них відсутній підвищений попит інших читачів. Єдиний примірник видань підвищеного попиту, рідкісні та цінні книги, кінофотодокументи, довідкові видання видаються для користування лише в читальному залі.

З читачів, які порушили термін повернення бібліотечних видань і матеріалів, стягується плата за продовження терміну користування літературою. Вона нараховується з першого дня, який настав по закінченню терміну користування, зазначеного в читацькому формулярі. Читачі повинні дбайливо ставитися до книг та інших творів друку, одержаних із фондів бібліотеки, повертати їх у встановлені строки, не виносити з бібліотеки, якщо вони не записані в читацькому формулярі або в інших облікових документах, не робити ніяких поміток, підкреслень, не виривати сторінок.

При одержанні книг або інших видань читач повинен перевірити їх кількість і стан збереження та попередити бібліотекаря про виявлені дефекти. В разі невиконання цієї вимоги - читач несе відповідальність за зіпсовані видання. За кожне видання, одержане в абонементі, читач розписується в читацькому формулярі. При поверненні книг, інших творів розписка читача погашається підписом бібліотекаря. Читачі, які втратили або пошкодили книги, інші твори друку, зобов’язані замінити їх такими ж виданнями, або виданнями, цінність яких визначає бібліотека, чи сплатити їх вартість за ринковими цінами.

Забороняється

Передавати читацький квиток іншим особам.

Виносити з читальних залів літературу за межі бібліотеки.

Передавати літературу, одержану на свій читацький квиток, іншим особам.

Підкреслювати текст і робити будь-які позначки в книгах, журналах.

Виходити з бібліотеки, не повернувши літературу бібліотекареві.

Читачів, які грубо порушують “Правила користування бібліотекою”, позбавляють права користування її послугами

Характеристики работы

Реферат

Количество страниц: 26

Бесплатная работа

Закрыть

Черновицкая областная универсальная научная библиотека имени М. Ивасюка

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.