Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

РОЗДІЛ 1. БІБЛІОМЕТРИЧНІ МЕТОДИ ЯК СПОСІБ ДОСЛІДЖЕННЯ ДОКУМЕНТНОГО ПОТОКУ.. 5

1.1. Поняття документний потік. 5

1.2. Бібліометричні методи досліджень. 8

РОЗДІЛ 2. МОДЕЛЮВАННЯ ГАЛУЗЕВИХ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ ПОТОКІВ З АРХІТЕКТУРИ.. 13

2.1. Загальна характеристика галузі архітектури. 13

2.2. Аналіз документального потоку з архітектури. 16

ВИСНОВОК.. 21

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ.. 25

ДОДАТКИ.. 28

ВСТУП

Необхідність усвідомлення сучасних складних процесів, що відбуваються під впливом зростання значення інформації в нашій державі, зумовила збільшення масиву інформації різних напрямів, що спричинило інтерес до проблем у наукових дослідженнях документних потоків різних галузей знань, аналізу галузевих інформаційних потреб, вивчення стану інформаційного забезпечення відповідних галузей знань.

Методики дослідження первинних і вторинних наукових документів, що створюють документні потоки, дають змогу отримати об'єктивну картину наявного стану і розвитку науки в цілому та окремих наукових напрямів. Вивчення потоків науково-технічної інформації дає можливість планувати і керувати розвитком науки, прогнозувати тенденції розвитку науково-інформаційної діяльності та вдосконалювати її [15, 95]. І цей процес має діяти постійно.

Стан наукової розробленості. Дана тема курсової роботи є достатньо висвітленою. Дослідження документих потоків в наш час є досить актуальним.

Досить вагомий внесок у дослідження питань документних потоків зробили А. Соляник, Н. Кушнаренко, В. Сочинська, Н. Редькіна,А. Соколов, В.Лазерєва та ін.

Мета: висвітленні особливостей моделювання галузевого документого потоку як засобу спостереження за розвитком галузі (на прикладі архітектури).

Завдання курсової роботи обумовлені її метою:

- висвітлити теоретичні засади документального потоку;

- розкрити поняття бібліометрії, її сутностіта методів;

- охарактеризувати методи оцінки галузевого документального інформаційного потоку;

- дослідити методику моделювання галузевих документальних потоків архітектури;

- проаналізувати як здійснюється інформаційне забезпечення галузей архітектури за допомогою документального потоку;

Об’єкт дослідження: галузевий документальний потік.

Предмет: динаміка розвитку документного потоку та його аспекти.

Структура роботи: у відповідності до мети і згідно логічному викладу теми, робота складається з вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел, та додатків. У Розділі 1 розглядається бібліометричні методи та поняття “документний потік”, розкриваються закономірності розвитку документного потоку. У Розділі 2 охарктерузували галузь архітектури, та було розглянуто документний потік з даної галузі. Згідно проведеного дослідження зроблені висновки.

Закрыть

Библиометрические анализ динамики отраслевых документ них потоков как направление документоведческих исследований (на примере области архитектуры)

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.