Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 31

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Вступ. 3

Розділ І. Історія застосування роботи з історичними документами на уроках. 5

Розділ ІІ. Види. Характер і критерії відбору історичних джерел. Особливості роботи з ними  7

Розділ ІІІ. Робота з історичними документами на уроці 13

3.1. Загальні методи роботи з історичними документами. 13

3.2. Сучасний інтеграційний метод роботи з історичними документами. 19

Висновки. 30

Література. 31

Вступ

В умовах розбудови української держави історична наука та освіта в Україні докорінно змінюються. Створюється українська історична та методична шкала, яка поступово розбавляється догматично-стереотипного бачення історичного минулого, намагається скинути ідеологічний тягар деполітизуватися. У зв'язку з цим останнім часом українські вчені-історики і методисти висувають завдання необхідності створення у процесі навчання історії умов формування в учнів власного погляду на події, явища та процеси, які відбуваються на історичному шляху розвитку людства через вивчення та самостійний аналіз багатьох фактів та думок.

Це завдання може реалізуватися за умов систематичного та послідовного вдосконалення творчих, критичних, дослідницьких навичок (вмінь, здібностей). Радикальні зміни в шкільній в шкільній програмі та змісті підручника, потік нової різноманітної інформації дають можливість спрямувати діяльність вчителя на виконання цієї мети. Слід звернути увагу на те, що поступово починає змінюватися ставлення до джерельної бази. Документів стає більше, вони урізноманітнюються.

В нових збірниках та хрестоматіях з'являються архівні документальні матеріали, які раніше не друкувалися. Нові історичні документи вимагають їх поглибленого опрацювання, аналізу та активного використання в процесі навчання. Щоб досягти цього історичний документ повинен бути не тільки додатковим матеріалом для виконання різних пізнавальних завдань, а й стати їх основою. Таке залучення документальної бази дає вчителеві можливість урізноманітнити методичні прийоми урочної та позаурочної роботи з учнями.

Перевірити глибину набутих ними знань, творчо підходити до переносу їх у будь-яку новуситуацію. Учням такі завдання допоможуть в розвитку їхніх інтелектуальних здібностей та в формуванні громадянських рис особистості, бо: 1) історичний документ завжди ілюструє, підтверджує та доповнює вже набуті знання про події або типові явища; 2) він є засобом конкретизації навчального матеріалу; 3) робота над подібними пізнавальними завданнями потребує дотримання логічного зв’язку між теоретичними завданнями і конкретно-історичним матеріалом, що підвищує теоретичний рівень курсу; 4) аналіз різних політичних позицій та точок зору авторів з відображення однієї і тієї ж події або явища спонукає молодих дослідників критично творчо мислити, формує власний погляд на інформацію.

Отже, залуження документів на уроках історії в школі є шляхом до виховання активної громадської позиції, сформованої на позитивних моральних рисах особистості.

Закрыть

Работа с историческими документами

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.