Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 53

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст 

Список скорочень слів і словосполучень. 3

Вступ. 4

Розділ 1. Характеристика документного потоку з проблем сільськогосподарської галузі 8

1.1 Поняття про „документно – інформаційний потік” з галузі 8

1.2 Аналіз первинних документів галузі 15

1.3 Відомості про вторинні документи галузі сільського господарства. 20

Розділ 2. Моніторинг документного потоку з проблем сільського господарства на основі українського реферативного дурналу (УРЖ) „Джерело”. 30

2.1 Поняття „моніторинг” основні його види та методи дослідження. 30

2.2 Аналіз документного потоку з проблем сільського господарства на основі реферативного УРЖ „Джерело” за 2009 рік. 36

Висновок. 45

Список використаної та неопублікованої літератури. 49

Вступ

Актуальність теми дипломної роботи обумовлена зацікавленістю науковців у визначені поняття документного потоку з питань сільського господарства як основа забезпечення користувачів галузі.

Протягом усього розвитку науки йде процес накопичення інформації та знань з галузі сільського господарства, які фіксуються в документі і в свою чергу вони формують документні потоки. В сучасних умовах важко уявити будь-яку діяльність людини, яка б не потребувала б інформації, це стосується і даної сфери, оскільки спеціалізована література допомагає у вирішенні низки завдань, які постають перед користувачем.

Сільське господарство – одна з головних галузей матеріального виробництва, що має важливе значення для постачання продовольства для населення та сировини для промисловості. У світі спостерігається безперервний приріст сільськогосподарського виробництва, але це відноситься перш за все до економічно розвинених країн. В державах, що розвиваються, сільське господарство не в змозі прогодувати власне населення. Це пояснюється тим, що через низку соціально-політичних факторів науково-технічна революція поки ще слабко вплинула на сільське

господарство економічно малорозвинених країн. Відповідно можемо сказати, що розвиток галузі відображатиметься не лише на продуктах виробництва, але й на інформаційній продукції, яка слугує основою інформування працівників галузі, оскільки документний потік в свою чергу є забезпеченням інформаційних потреб користувачів з галузі сільське господарство.

На сьогоднішній день численна кількість організацій, установ залучається потоком інформаційної продукції для кращої реалізації своєї діяльності в тому числі інформуванням споживачів.

Важливість актуальності теми полягає не тільки в теоретичній значимості, тобто визначення та виявлення документного потоку галузі сільське господарство, але й у практичній діяльності, тобто застосування моніторингу для отримання результатів та дослідження стану поповнення документного потоку.

Стан наукової розробленості теми: дипломної роботи підготовлена на основі виявлення та вивчення літератури, в якій відображено досліджувану тему. Проблематика дослідження є достатньо розробленою у науковій літературі

Кулешов С.Г. Кушнаренко Н.М. досліджували значення поняття „документ”; значний внесок дослідження поняття „документно – інформаційного потоку зробили Гуцол Г., Гордукалова, Соляник А.А. Політова О.; Басун Н. та Швецова–Водка Г.М. досліджували проблеми комплектування документного фонду; основам класифікації документів приділив увагу Бездробко В.В.; документи первинного та вторинного характеру та методи створення вторинних документів досліджували Сілкова Г.В., Фідельська, Зайцева Л.А., Швецова-Водка Г.М., Кушнаренко Н.М., Гречихін А.А., Плиса Г. та інші; поняття „моніторинг”, основні його види та методи дослідження відображається в роботі Воскобойнікова – Гузева О. та інших. Комплекс цих наукових статтей дозволило розкрити дану тему.

Мета дипломної роботи полягає в визначені теоретико – методичних засад формування документного потоку з питань сільського господарства для працівників галузі.

Завдання дипломної роботи обумовлена її метою і полягає в наступному:

Визначити сутність поняття документно – інформаційний потік галузі сільське господарство;

Охарактеризувати первинні джерела галузі;

Дати аналіз вторинним джерелам з питань сільського господарства;

Визначити особливості поняття „моніторинг документного потоку”;

Дослідити документний потік з питань сільського господарства в УРЖ „Джерело” НБУВ за 2009 рік.

Об'єктом дослідження для дипломної роботи є документний потік з питань сільського господарства.

Предмет дослідження аналіз документного потоку з проблем сільського господарства на основі” УРЖ „Джерело”.

Методи дослідження: обумовлені предметоа і об'єктом дипломної роботи. Тому, при опрацюванні вихідної інформації були використані методи аналізу, обробки, синтезу, фрагментування та моделювання інформації.

Теоретична та практична цінність дипломної роботи полягає в тому, що – опрацювавши документний потік потрібно визначити особливості інформаційного забезпечення працівників сільськогосподарської галузі.

Зроблено спробу порівняти види документів. Крім того укладено список літератури за темою роботи.

Структура дипломної роботи: обумовлена логікою розгляду теми. Складаються із змісту, вступу, основного тексту (2-х розділів), висновку, списку використаних джерел та додатків.

У першому розділі подається характеристика документного потоку з проблем галузі. Детально розглядає сутність поняття „документ”, „документний потік”, його особливості, функції, класифікацію та види джерел галузі сільське господарство, методи створення вторинних документів та інше.

У другому розділі: розглянуто моніторинг документного потоку з проблем сільського господарства на основі УРЖ „Джерело”. Проаналізовано методи моніторингу та його процедуру застосування, а також виявлено документний потік галузі сільське господарство Українського реферативного журналу „Джерело” за 2009 рік в цифрових показниках.

Вступ до дипломної роботи формує її сприйняття, висновки, узагальнення досягнень результату досліджень і подальші тенденції розвитку теми.

Закрыть

Документная поток по вопросам сельского хозяйства как основа обеспечения работников отрасли

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.