Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 28

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

План 

Вступ. 3

1. Характеристика фонду Рівненської центральної районної бібліотеки. Основні риси та особливості фонду ЦРБ. 5

2. Вдосконалення формування фонду Рівненської центральної районної бібліотеки. Використання документного фонду ЦРБ. 12

3. Управління бібліотечним фондом. 18

Висновки. 22

Список використаної літератури. 26

Додатки

Вступ

Актуальність теми. Входження української держави у світовий інформаційний простір, вибір суспільного розвитку в третьому тисячолітті передбачає визначення нових пріоритетів у комплектуванні і використанні документних фондів. [5]

Одна із основних сучасних тенденцій розвитку фондів бібліотек – це інтенсивне розширення їх складу за видами, темами, мовами, хронологією документів. На сьогоднішньому етапі ставиться завдання про збільшення частки в їх фондах документів на мікроносіях.

Важливим спрямуванням розвитку фондів бібліотек стає впровадження в процес їх формування і використання автоматизованих технологій. Цей напрям має сприяти вдосконаленню якості фондів, поліпшенню їх використання. Адже у комплектуванні фондів ще використовуються застарілі методи, технології і підходи, які гальмують розвиток і не сприяють поліпшенню їх якості. [13]

Тому широкого застосування набули питання вивчення тенденцій розвитку шляхів комплектування і управління документного фонду центральних районних бібліотек як документальної інформатизації населення регіону з метою пошуку їх вдосконалення. Для дослідження цієї проблеми обрано Рівненську ЦРБ. Діяльність її по розвитку комплектування документних фондів не досліджувалась уже давно.

Тому дана курсова робота досить актуальна і потребує вирішення багатьох питань у створенні, комплектуванні і використанні документного фонду.

Розробленість теми. Слід зауважити, що в ряді досліджень видатних вчених, таких як М.Васильченко, Н.Кушнаренко, Я.Лохвицька, Ю.Столяров, В.Терьошин[7, 21] це питання розроблялось у Законах України “Про бібліотеки та бібліотечну справу” та зміни до нього, “Про державну підтримку книговидавничої справи”, “Концепції розвитку бібліотечної справи в Україні” тощо [1, 2, 3, 10].

Велику увагу на сторінках періодики обговорюються науковцями, такими як Бакейкін С.Д., Білоділ О., Гудімова Н.О., Карандашова Г., Подкоритова Н. [4, 6, 8, 9, 15].

Діяльність формування фонду та його використання ось уже 11 років обговорюється на міжнародній конференції в Криму, на різних науково-практичних конференціях, Всеукраїнській конференції директорів і т.д. Тому метою курсової роботи є визначити особливості комплектування і використання документного фонду та поліпшити його можливості у задоволенні потреб користувачів.

Базою курсової роботи є Рівненська центральна районна бібліотека.

Об’єктом курсової роботи є документний фонд.

Предметом є процес комплектування документного фонду.

Основні завдання роботи:

– охарактеризувати документний фонд ЦРБ, його основні риси та особливості;

– висвітлити вдосконалення формування фонду, його використання;

– визначити управлінські рішення документного фонду.

Методи дослідження:

– аналіз;

– синтез;

– узагальнення матеріалу.

Структура курсової роботи складається зі вступу, двох розділів, висновків, списку використаної літератури та додатків.

Закрыть

Характеристика фонда Ровенской центральной районной библиотеки. Основные черты и особенности фонда ЦРБ

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.