Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 29

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

Зміст

Вступ. 3

Розділ І. Сучасний стан фонду Рівненської державної обласної бібліотеки, як складової документного фонду України. 7

1.1. Структура і склад фонду РДОБ. 7

1.2. Відповідність фонду завданням бібліотеки і потребам користувачів. 14

Розділ II. Організація доступу, розвиток та збереження бібліотечних ресурсів. 18

2.1. Організація доступу до інформаційних ресурсів бібліотек області: проблеми, шляхи їх вирішення. 18

2.2. Розвиток та збереження бібліотечних ресурсів. 21

Висновок. 24

Використана література. 28

Вступ

Актуальність теми дослідження. Економічно розвинена держава не можлива без духовно багатих, гармонійно розвинутих людей, без закладів культури і бібліотек.

Реалії життя вимагають кардинального оновлення діяльності бібліотек, визначення шляхів їх подальшого існування. Це все добре розуміють бібліотечні працівники, докладаючи всіх зусиль для забезпечення життєздатності бібліотеки, підвищення авторитету, розширюючи коло послуг, оновлюючи методи роботи, форми обслуговування, розвиваючи здатність до адекватної та своєчасної реакції на зміни в соціально-економічному житті країни.

Однією з визначних подій у культурному житті України стало прийняття Закону України "Про бібліотеки і бібліотечну справу", Закону України "Про інформацію", Закону України "Про національну програму інформатизації". /№ 1; 2; 3; 4; 5./

Бібліотечна практика по формуванню фондів державних обласних бібліотек потребує, в наш час, переосмислення і вироблення нових підходів. Тому актуального значення, насамперед набули - читання та вивчення нових тенденцій розвитку шляхів формування; залучення інформаційних ресурсів обласних бібліотек, як документальної інформатизації та інтелектуалізації населення регіону, з метою пошуку їх вдосконалення як складових документного фонду України.

Стан розробки теми. Статус обласних бібліотек, в наш час, значно підвищився. Величезні бібліотечні ресурси роблять обласну бібліотеку величезним центром національного і культурного відродження. У Рівненській Державний науковій бібліотеці склалася досить чітка структура документних фондів.

Концепцію бібліотеки як зібрання книг розвивали Шумахер У. Д., Татищев В. М., Хавкіна Л. Б., Рубакін Н. О., Денисов В., та інші.

В XIX столітті до 1930 років бібліотекознавство розглядалось як наука про створення і функціонування бібліотечного фонду (професор Фрунін У. М.).

Лише в 70-х роках, завдяки, в основному працям Григор'єва У. В., бібліотечному фонду було знайдено вірне місце в системі "бібліотека".

Наукові напрямки щодо створення інформаційних бібліотечних ресурсів досліджують також Столяров Ю., Васильченко В., Сколов А., тощо. /№ 21/

Яким повинен бути документний фонд жваво обговорюється на сторінках преси. Це статті Абгаряна А. "Комплектование делает ставку на глобальную сеть" /№ 8/, Богуванської О. "Формування книжкових фондів бібліотек в поліетнічному регіоні" /№ 11/, Чепуренко Я. "Структура формування та збереження документних фондів президентських бібліотек СИТА" /№ 24/, Соляний А. "Пріоритетні напрямки вдосконалення докумнтопостачання бібліотек України" тощо. /№ 20/

Щодо поновленя бібліотечних фондів в 2002 році прийнята Постанова Кабінету міністрів України від першого липня 2002 року "Про завершення програми поповнення бібліотечних фондів на період до 2005 року". /№ 6/

Якщо проаналізувати фонд РДОБ, то розвивався він стихійно на початку його створення. Чимало бібліотечних дослідницьких колективів намагалися виробити наукові основи фондоутворення обласних бібліотек, як складових документного фонду України, прагнули дати рекомендації щодо поліпшення їх структури, складу; які б задовольнили читацькі запити. Але це були поодинокі дослідження, які часто проводились не залежно один від одного. Перше дослідження було проведено Державною республіканською бібліотекою України в 1970-72 роках, і називалось воно "Перспективи розвитку фондів наукових бібліотек України", воно визначило структуру, склад, динаміку розвитку документних фондів, надходження, вибуття літератури за змістом, видами видань, книговидачу. Пізніше, фонд вивчався на союзному рівні. Таке дослідження було проведено під назвою "Раціональне розміщення і використання бібліотечних ресурсів країни".

Бібліотекам пропонувалось об'єднатися щоб задовольнити інформаційні потреби фахівців.

Проблеми вивчення стану документних фондів обласних наукових бібліотек було широко розглянуто, також в 1988-1989 роках на науково-практичній конференції "Стан бібліотечного обслуговування, читацькі потреби, запити та інтереси окремих груп населення в місцях і'х компактного проживання"

В останні роки було проведено ряд науково-практичних конференцій, присвячених питанням складу, структури, розвитку інформаційних ресурсів наукових обласних бібліотек.

1990 - НІЖ, м. Харків "Наукові і технічні бібліотеки України". Тут розглядалось питання про роль і місце підсобних фондів обласних бібліотек.

1991р. - доповіді і повідомлення НІЖ "Українська мова і література у процесі національно-культурного відродження".

1992р. - республіканська міжвідомча НІЖ "Фонди наукової бібліотеки: стан та перспективи розвитку" на базі Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка. Розглядалось питання створення страхових фондів, архівних та збереження рукописних пам'яток історії та культури.

1993р. - міжрегіональна НІЖ м. Рівне "Пріоритетні напрями розвитку бібліотечної справи в Україні".

2001р. - ПНК, м. Хмельницький "Бібліотека в інформаційному суспільстві" /№ 13/

Такі визначні бібліотекознавці як О. І. Талалакіна, Ю. В. Григор'єв, Л. П. Павлова, Н. М. Кушнаренко, М. П. Васильченко, Г. В. Тарасенко та інші, теж займались проблемами формування документних фондів.

Мета курсової - вивчити формування документних фондів Рівненської державної обласної бібліотеки, структуру, сучасний стан, тенденції розвитку та шляхи поліпшення його використання, як складової документного фонду України.

Об'єкт дослідження - документний фонд Рівненської державної обласної бібліотеки (РДОБ).

Предмет курсової - формування, збереження інформаційних ресурсів РДОБ.

Завдання:

1. Вивчити сучасний стан РДОБ;

2. Відповідність фонду завданням бібліотеки і потребам користувачів;

3. Організація доступу до інформаційних ресурсів бібліотек області: проблеми, шляхи вирішення;

4. Розвиток та збереження бібліотечних ресурсів.

Методи дослідження - аналіз, синтез, статистичний аналіз даних, соціологічний, фактографічний.

Джерельна база - офіційні документи, наукові публікації, праці окремих авторів, збірники наукових праць, матеріали науково-практичних конференцій, планово-звітна і робоча документація РДОБ.

Закрыть

Организация доступа, развитие и сохранение библиотечных ресурсов

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.