Характеристики работы

Курсовая

Количество страниц: 49

Платная работа

Цена: 300.00грн.

Заказать работу

ЗМІСТ

ВСТУП.. 3

Розділ 1. ОРГАНІЗАЦІЯ ДІЯЛЬНОСТІ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ.. 5

1.1. Відродження і становлення центру державної бібліографії 5

1.2. Діяльність відділу бібліографії в структурі Книжкової палати України. 9

РОЗДІЛ 2. РОЗВИТОК БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ   14

2.1. Перші кроки діяльності (1917 – 1945 р.р.) 14

2.2. Повоєнний період (1946 – 1964 р.р.) 20

2.3. Сучасний стан розвитку (1965 – 2003 р.р.) 27

РОЗДІЛ 3. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІБЛІОГРАФІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КНИЖКОВОЇ ПАЛАТИ УКРАЇНИ.. 37

3.1. Стратегічні напрямки розвитку бібліографічної діяльності Книжкової палати України. 37

3.2. Перспективні плани розвитку бібліографічної діяльності Книжкової палати України. 44

ВИСНОВКИ.. 47

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ.. 49

ВСТУП

Розбудова державності України, розпад економіки, інфляція, створення великої кількості нових видавництв, збільшення назв періодичних видань і безвідповідальність посадових осіб щодо виконання Постанови Ради Міністрів про обов'язковий примірник — все це значно ускладнювало роботу Палати.

Якщо додати до цього відсутність фінансування та кваліфікованих кадрів, то стануть зрозумілими труднощі, з якими прийшлося зіткнутися В.Самусєву — одному з кращих директорів видавництв галузі. Проте підґрунтя для майбутнього, незважаючи на складнощі, було закладене добре.

З 17 листопада 1995 року приступив до виконання обов'язків генерального директора Національного науково-виробничого об'єднання "Книжкова палата України" Сенченко Микола Іванович.

На 1 січня 1996 року фонд друкованої продукції Державного архіву друку Книжкової палати України становив у Києві — 3 752 773 одиниці (книги, частина газетних і аркушеві видання), в Харкові — 7 800 495 одиниць зберігання (видання для сліпих, газетні та аркушеві видання).

1996 рік став переломним у діяльності Книжкової палати, почалося її становлення як центру національної бібліографії, підвищується її роль як наукової та інформаційної установи.

Об’єкт курсової роботи – бібліографічна діяльність.

Предмет курсової роботи – Книжкова палата України.

Мета курсової роботи – вивчення особливостей бібліографічної діяльності Книжкової палати України.

Завдання курсової роботи:

1) вивчити літературу із бібліографічної діяльності Книжкової палати України;

2) з’ясувати історію розвитку бібліографічної діяльності Книжкової палати України;

3) визначити поняття основні стратегічні напрямки розвитку бібліографічної діяльності Книжкової палати України;

4) охарактеризувати діяльність відділу бібліографії у складі Книжкової палати України.

Методи дослідження: пошук, аналіз, синтез та узагальнення документів з систематизації. Структура курсової роботи складається зі вступу, трьох розділів, висновків, списку використаної літератури.

Під час написання курсової роботи були використані наробки з обраної теми як українських вчених Н.М. Кушнаренко, В.М.Швецова-Водка та інших, так і російських науковців Р.Ф.Грініна, А.М. Маликвейн, Ю.М.Столяров та інші.

Закрыть

Библиографическая деятельность книжной палаты Украины

Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
Не заполнены все поля!
Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.