План

1. Визначення поняття «Документно-комунікаційної системи», її структура.

2. Документний фонд в системі документ них комунікацій

3. Етапи практичної документної діяльності,формування документ них фондів

4. Документування як спосіб фіксації інформації

5. Характеристика змісту документної діяльності

6. Канал усної комунікації: функції природньої мови

1. Визначення поняття «Документно-комунікаційної системи», її структура.

Документна комунікаційна система – це підсистема соціальної комунікації, що забезпечує створення, обробку, збереження і поширення документної інформації в суспільстві. Під документною комунікацією слід розуміти комунікацію, опосередковану документом, побудовану на обміні документами між двома чи більше людьми. Саме документна комунікація є важливою складовою частиною будь-якого професійного спілкування.

У процесі комунікації виділяють п'ять основних елементів:

 • комунікант - відправник документного повідомлення, з якого саме і починається акт комунікації
 • комунікат - документне повідомлення (фіксована інформація, закодована певним чином за допомогою символів, знаків, кодів).
 • канал (спосіб передачі інформації).
 • реципієнт - отримувач повідомлення (особа, якій призначена інформація і яка певним чином інтерпретує її, реагує на неї).
 • зворотний зв'язок - реакція реципієнта на отримане повідомлення.
 • Кодування - певні мови, якими представлено зміст документа.
 • Декодування - розшифрування коду, що може вимірюватись у процентному співвідношенні від 0 до 100%.

 • 2. Документний фонд в системі документ них комунікацій

  Документ є основним елементом фондів бібліотек, органів НТИ, інформаційних центрів, архівів, музеїв і інших документних структур. В сукупності вони складають документний фонд країни. Одночасно документні фонди є частиною документних комунікацій суспільства.

  Документний фонд (ДФ) — це сукупність документів, які в силу суспільної значущості охоплюють документи усіх галузей діяльності суспільства, зберігаються і використовуються у бібліотеці, архіві, музеї, інформаційному центрі і т. п. Залежно від установи, спеціально зайнятої зберіганням документів і організацією користування ними, розрізняють документний фонд бібліотеки, архіву, музею, органу НТІ та ін.

  Вони і прирівняні до них установи мають багато спільного. У них містяться одні і ті ж документи. Проте кожен з фондів спеціалізується на придбанні переважно якого-небудь одного виду. Інформаційні центри віддають перевагу науковим, інформаційним, машиночитаемым документам; архіви — текстовим документам, що несуть ретроспективну інформацію, існуючим в єдиному екземплярі, виконаному в основному на паперовій основі; музеї — найбільш цінним в речовому відношенні документам-пам'ятникам історії і культури. Лише бібліотечний фонд в цьому відношенні відрізняється універсальністю. Тут збираються документи незалежно від їх типу і виду, матеріальної основи і форми. Значення має лише соціально-значимий зміст документу. Документні фонди виконують ряд загальних завдань і функцій. Так, рукописні, депозитарні фонди у бібліотеках виконують ту ж функцію, що і архіви. Бібліотечний фонд є у будь-якій іншій документній системі (архіві, музеї і т. п.). В той же час і у бібліотеці може бути музей книги (музейний фонд), архів, інформаційний центр та ін. Різниця між ними полягає в тому, що кожен ДФ підкоряється завданням тієї установи, в якій він функціонує. Наприклад, книга існує передусім для читання, але поміщена до музейного фонду вона стає експонатом, призначеним не для читання, а для споглядання. Будучи частиною експозиції, книга підкоряється правилам експозиційної діяльності. На відміну від бібліотечної, музейну книгу не видають додому, безпосередній доступ до неї обмежений.

  Усі ДФ виступають впорядкованими масивами документів. Їх ріднить єдність технологічних процесів формування фондів, схожість процесів комплектування, обробки, зберігання, використання, спільність нормативно-виробничої документації, схожість устаткування, технічних засобів, автоматизації і комп'ютеризації науково-виробничих процесів і т. д. Проте є і істотні відмінності. Це дає можливість взаємно збагачувати теорію і практикові ДФ різного роду. Виникнення кожного документного фонду обумовлене потребами суспільства, різноманіття яких привело до диференціації і спеціалізації фондів, своєрідності їх соціальних функцій, необхідності координованого формування і взаємновикористання фондів.

  Характеристики работы

  Контрольная

  Количество страниц: 12

  Бесплатная работа

  Закрыть

  Документно-информационные коммуникации 2

  Заказать данную работу можно двумя способами:

  • Позвонить: (097) 844–69–22
  • Заполнить форму заказа:
  Не заполнены все поля!
  Обязательные поля к заполнению «имя» и одно из полей «телефон» или «email»

  Чтобы у вас была возможность удостовериться в наличии вибраной работы, и частично ознакомиться с ее содержанием,ми можем за желанием отправить часть работы бесплатно. Все работы выполнены в формате Word согласно всех всех требований относительно оформления работ.